Café Ingeborgs medarbejdere

Værdibaseret ledelse er nøglen til succes for en særlig arbejdsplads: Vi gør det, der virker

Café Ingeborg i Ringsted kan noget særligt, når den sætter medarbejdere med udviklingshæmning og psykisk sårbarhed sammen med ordinært ansatte og laver ældremad. Det særlige er ledelse og kan med omtanke overføres til andre kommuner, siger en konsulent, der har skrevet en rapport om stedet.

Af Mia Dalby Larsen 21/03/2017
Fremfærd

Kan man kopiere en succes fra en kommune til en anden? Eller fra en arbejdsplads til en anden? Ja, men… er svaret i Ringsted, hvor Café Ingeborg i seks år er blevet drevet af et miks af ordinært ansatte og medarbejdere på særlige vilkår – f.eks. mennesker med udviklingshæmning eller psykisk sårbarhed. Der er ansat folk med pædagogisk baggrund blandet med kokke, bagere og andre med en køkkenfaglig baggrund, og hver dag langer de smørrebrød og lune retter over disken til kommunens ældre.

Caféens opgave er at lave ældremad i Ringsted Kommune og at drive en cafe, hvor ældre borgere kan komme og spise, den har en skyhøj APV og et meget lavt sygefravær -  folk er rigtig glade for at arbejde der. Og så er cafeen bredt anerkendt som et succesrigt eksempel på noget, der fungerer. Og hvis det fungerer i Ringsted, så kan andre vel gøre det samme andre steder, lyder ræsonnementet.

Vi gør det der virker

I sommeren 2016 kom en konsulent ind i cafeen og spurgte: Hvad er det så, I gør, som er så specielt? Konsulenten hedder Bonnie Doktor, og hendes undersøgelse af Café Ingeborg var støttet af puljen Nyspecialisering og Inklusion under Fremfærd Særlige Behov. Og svarene var mange og tøvende hos de forskellige medarbejdere, hun spurgte. Til sidst skar lederen igennem:

- Jeg sagde: Vi gør jo det, der virker, fortæller Anne Mikkelsen, der er leder af Café Ingeborg.

Både medarbejdere og lederen havde selv umanerligt svært ved at sætte ord på, hvad det er, de gør.

I Bonnie Doktors øjne handler det, der virker, først og fremmest om ledelse.

- Lederen i Café Ingeborg er unik som person, men det er hun også i sin ledelsesstil. Det er ikke så objektivt givet, som man godt kunne ønske sig, når man taler om et projekt i det offentlige, siger Bonnie Doktor.

Det, man gør i Ringsted kan ikke beskrives i et regneark og overføres en-til-en til andre steder, hvis bare man får hakket de rigtige felter af, mener Bonnie Doktor. Det sker heller ikke ved, at man alene læser en lærebog eller en rapport som den Bonnie Doktors besøg i Café Ingeborg mundede ud i. Men det betyder dog ikke, at det man gør i Ringsted, ikke kan gøres andre steder.

- Vi har set rigtig mange eksempler på, at det ikke har kunnet lade sig gøre at overlevere en praksis gennem en fin rapport. Praksis lader sig ikke udvikle lineært, hvis man skal skabe en ny praksis og kultur, så kræver det opdragelse til at lede efter et nyt mindset og ny læring. Og det kræver ledelse af værdier, mener Bonnie Doktor.

LÆS OGSÅ: Både ældre og særlige medarbejdere finder mening i Café Ingeborg

Beslutninger træffes der, hvor der er behov for dem

Café Ingeborg og diverse afstikkere som f.eks. et gartneri og et idrætsprojekt bliver drevet gennem værdibaseret ledelse. Eller rettere ledelse af værdier, som alle både særlige og ordinære medarbejdere arbejder efter, uanset om de har en pædagogisk baggrund eller ej.

- Vi har selv fået en stor aha-oplevelse omkring den måde, vi træffer beslutninger på. Det sker ad hoc. Vi har jo ingen regler – vi har nogle få åbenlyse retningslinjer for almindelig arbejdspladsstyring – men derudover har vi ingen regler, siger Anne Mikkelsen.

Bonnie Doktor nævner et eksempel, hvor hun var på feltarbejde og deltog på sin første dag i køkkenet på en arbejdsstation sammen med en særlig medarbejder, som hun ikke vidste var særlig. Det endte med, at der den dag blev solgt fiskefileter med remoulade og ristede løg til de ældre, og Bonnie Doktor spurgte, hvorfor køkkenet ikke har en bog med navne og billeder af medarbejderne og deres funktioner.

Lederen kaldte på stedet en flok medarbejdere sammen, inviterede flere ind, når de kom forbi og spurgte, hvad de mente om forslaget. Det blev belyst fra alle sider, holdt op imod værdier om at se alle individuelt og som mennesker modsat det praktiske i sådan en bog, og til sidst blev der truffet en beslutning.

- Pludselig var vi mange om debatten, fordi folk tilfældigvis kom forbi, mens vi havde den. Ingen af os var sikre på, at vi havde det endelige svar, men så fik vi taget de etiske overvejelser og dialogen, mens vi stod der, husker Anne Mikkelsen.

Kokke er vejledere

Alle ordinært ansatte kender værdierne, og de kender til de pædagogiske principper, som man har valgt at arbejde efter, og selvom man er uddannet kok, så har man lært, hvad low arousal, konflikthåndtering og jeg-støtte betyder, og der er en klar forventning om, at de skal kunne agere ud fra begreberne, når de sammen med de særlige medarbejdere skal stå for en produktion på de særlige medarbejderes præmisser og være deres vejledere i processen.

Det stiller høje krav ikke bare til lederen, men også til medarbejderne.

- Når vi møder mennesker individuelt, så kan vi jo ikke have en masse regler, som ellers ville gøre det nemt for den professionelles færden i køkkenet. Alle skal derfor være i stand til at færdes i et refleksivt rum – jeg kalder det sund fornuft – men man skal vide, hvordan man skal agere i forhold til de værdier, rammer og pædagogiske retningslinjer, vi arbejder ud fra, siger Anne Mikkelsen.

Hun er selv blevet mere bevidst om, hvad hun forlanger af medarbejderne.

- Det var også en aha-oplevelse, hvor store krav vi faktisk stiller til dem. Man skal kunne leve i en virkelighed, som er sindssyg travl, samtidig med at der bliver truffet beslutninger løbende, når der opstår et problem og i et møde mellem de mennesker, som lige er der, siger Anne Mikkelsen.

Lederen vogter over værdierne

Men så tilfældigt og kaotisk, som beslutningstagningen måske lyder, opleves den slet ikke i virkeligheden, mener Bonnie Doktor.

- Beslutninger bliver truffet i de specifikke kontekster, hvor det er relevant, og de relevante personer bliver draget ind. Men det væsentlige i det er, at lederen står som kransekagefiguren i det. Hun lytter til medarbejderne i den kontekst, hvor beslutningen træffes, men det er hende, der står som vogteren over det overordnede værdikoncept i virksomheden, og derfor er ledelse meget, meget vigtigt, siger Bonnie Doktor.

Hun nævner også, at lederen i Café Ingeborg inddrager de redskaber i sin ledelse, som virker på den problemstilling, som hun står overfor lige nu. F.eks. har hun taget de ordinære medarbejdere med på kursus i at samarbejde i team med så store forskelligheder, som man har, når man er henholdsvis pædagogisk skolet og køkkenfagligt skolet. På den måde har de fået et fælles sprog, der sætter pris på forskelligheden.

LÆS OGSÅ: Udvekslingsmedarbejder skaber praktikpladser til unge med autisme

Kerneopgaven er ikke de særlige medarbejdere

I Café Ingeborg er sprogbruget vigtigt og afspejler også de værdier, som virksomheden arbejder efter. Medarbejderflokken spænder over mange former for forskellige ansættelser – ordinært ansatte, medarbejdere i fleksjob, medarbejdere i praktik og medarbejdere i beskyttet beskæftigelse, og i daglig tale skelnes der mellem ordinære medarbejdere, særlige medarbejdere og lidt særlige medarbejdere.

Men alle er medarbejdere og bidrager til Café Ingeborgs kerneopgave, som handler om at lave ældremad og skabe et gladere ældreliv i Ringsted Kommune. Og det er den væsentligste pointe i Café Ingeborgs succes, hvis man spørger Anne Mikkelsen.

- Den opgave, vi fik af politikerne i sin tid var ikke at skabe beskyttet beskæftigelse eller et anderledes arbejdsliv. Opgaven handler om mad og et gladere ældreliv, og det er væsentligt. Mange af de mennesker, der arbejder her, er vant til at være i modtage-enden af nogle professionelle. Her er det dem, der er de professionelle, og de giver deres profession til de ældre. Det er helt uvurderligt for den udvikling, der sker med dem, når de er her. Der er kommer nogle kunder, som har brug for det, de gør, siger Anne Mikkelsen.

Inklusion i forhold til dem der har det sværest

For at det kan fungere arbejder man efter et princip, som Bonnie Doktor kalder omvendt inklusion. Niveauet på arbejdspladsen er sat efter den medarbejder, der har det sværest.

- Kokkene står med en medarbejderstab, hvor de selv møder ind et par timer før de andre for at gøre klar, så alle kan gå derfra igen efter en god dag. Den pædagogiske ledelse er vigtig, så der er også nogle folk uden om det, der foregår i køkkenet. Når køkkenfolkene skal have noget færdigt til tiden og af en særlig kvalitet, så skal der også være nogen, der kan hive folk ud, hvis der er noget, der ikke fungerer, eller nogen har en dårlig dag. De andre indgår på de særlige medarbejderes præmisser, og Anne står med det samlede pædagogiske overblik og ansvar for helheden, forklarer Bonnie Doktor.

Anne Mikkelsen vurderer selv, at det er lykkedes at overføre de samme værdier til f.eks. gartneriet, som man arbejder efter i køkkenet – måske bare i en tilpasset version, når det er et andet fag og arbejdsrutiner, der er i spil her.

- Vi bliver ofte stillet spørgsmålet, om vi kan blive for store til at arbejde på den her måde. Vores organisation er meget flad, men vi har jo et lille hierarki med to koordinatorer, og svaret på spørgsmål afhænger af, hvor godt jeg sørger for, at de også forstår værdier og rammer på samme måde, som jeg gør, siger hun.

Ledelse og kultur hænger sammen

Den stærke kultur i Café Ingeborg kan bæres videre gennem medarbejdere, der har været ansat der, og den kan måske også bruges som et springbræt til spredning f.eks. gennem et rejsehold eller lignende. Men Bonnie Doktor peger igen på ledelse, som det helt afgørende for, at kulturen bliver stærk.

- Kulturen gør, at Café Ingeborg er så konsistent i sin form. Tænk på, hvor meget udskiftning, der er hele tiden. Normalt ville det kompromittere indholdet på enhver arbejdsplads, hvis der på månedlig basis blev skiftet tre medarbejdere ud hele tiden, men her sker der ikke noget. De har et andet værdifællesskab, beslutningerne bliver truffet, hvor de er relevante, og lederener garanten for, at alting er, som det skal være, siger Bonnie Doktor og fortsætter:

- Man kan skabe og indlære en kultur, og i det øjeblik det er sket, så har du en selvkørende virksomhed som Café Ingeborg, men det kræver en fleksibel og omstillingsparat daglig ledelse at sætte en tilstrækkelig kultur, siger hun.

Og for at sikre sådan en kræver det, at man har undersøgt og har blik for, hvilke principper ledelse af værdier fungerer efter, og at man derefter aktivt søger en ledelsesprofil, som kan eller kan lære af lede efter de værdier, man gerne vil have i en virksomhed med omvendt inklusion, mener Bonnie Doktor, der også påpeger, at det kunne være en mulighed at søge hjælp udefra til en sådan proces. Man kan godt kopiere det, Café Ingeborg gør, men det kræver, at man arbejder med ledelse, kultur og værdier og det kan ikke gøres i et snuptag.

Rapporten fra Café Ingeborg er et skridt på vejen til at få belyst, hvad der gør Café Ingeborgs måde at arbejde på til noget særligt, og du kan lade dig inspirere af den ved at downloade den til højre i artiklen. 

Billedet er taget af Ricky Molloy

Download rapport om Café Ingeborgs succes

Café Ingeborg har fået udarbejdet en rapport,der undersøger, hvordan ledelse udøves i den innovative kommunale enhed.

Download rapporten: Café Ingeborg - Værdilederskab og bottom-up-funderet inklusion i en innovativ offentlig produktionspraksis.

Om Café Ingeborg

Café Ingeborg blev startet i 2011. For øjeblikket har den ansat:

  • 28 medarbejdere i § 103
  • 12 medarbejdere i fleksjob
  • 10 medarbejdere i praktik
  • 13 ordinært ansatte

I alt er der 63 mennesker i aktive arbejdsfunktioner

Om projekt nyspecialisering og inklusion
Fremfærd særlige behov

I alt ni forskellige projekter i kommunerne har fået støtte af Fremfærd Borgere med Særlige behov gennem projekt Nyspecialisering og Inklusion.

Du kan læse mere om hvilke projekter, der har fået støtte her.

Du kan også læse mere om Fremfærd Borgere med Særlige behov her.