Slagelse open

Idræt og sundhed for borgere med særlige behov er en del af kerneopgaven i Slagelse

Et aktivt liv med bevægelse, fællesskab og gode oplevelser er en del af et helt normalt liv. Et projekt i Slagelse sørger for, at det også gælder for borgere med udviklingshæmning.

Af Mia Dalby Larsen 17/01/2017
Fremfærd

”En ung mand er på vej op ad en høj klatrevæg, og kommentaren fra den pædagog, der følger ham, er:

- Det ville jeg ikke have troet på, hvis jeg ikke står og ser det med mine egne øjne. ”

”En ung indadvendt kvinde holder sig normalt for sig selv, men pludselig er hun ude på dansegulvet og byder ivrigt andre op til dans.”

”En hel flok borgere møder op til håndbold i hallen i Skælskør en gang om ugen og oplever at være en del af fællesskabet i en idrætsforening.”

Eksemplerne er mange på, hvordan projektet Slagelse Open har skabt muligheder for, at borgere med udviklingshæmning, kan få et aktivt fritidsliv med idræt og fællesskab ligesom alle andre kan. Projektet arrangerer en idrætsuge en gang om året, og målet er, at borgere med særlige behov og idrætsforeninger mødes, så begge parter får øjnene op for hinanden. På den måde støtter man borgernes interesse og muligheder for også at tage del i det lokale idrætsliv resten af året.

Et sundt liv er et aktivt liv

- Vores projekt har en meget positiv effekt på borgernes dagligdag. Et sundt liv handler jo ikke bare om hjælp til daglige gøremål som at gå i bad. Det handler også om øget selvværd og selvtillid, og det får de ved at komme ud i aktiviteter, hvor de møder andre mennesker, og de får nogle succesoplevelser, siger Rikke Trier Kristjansen, der er fritidsguide i Socialt Resursecenter, Slagelse.

Centeret er gået sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Slagelse Kommune om i 2015 og 2016 at arrangere idrætsugen Slagelse Open, hvor idrætsforeninger og borgere med særlige behov mødes, og der bliver dyrket mange forskellige former for idræt.

Projektet er blevet støttet af puljen Inklusion og Nyspecialisering under Fremfærd Særlige Behov, og det er nu gået fra at være et forsøg til at få en fast post på kommunens budget, så idrætsugen og den efterfølgende deltagelse i almen-idrætten bliver en fast tilbagevendende begivenhed.  

Mange aktører

Der ligger et stort benarbejde i at få stablet den årlige idrætsuge på benene, og arbejdet involverer mange forskellige aktører på tværs af både kommunale enheder og på tværs af det kommunale og de frivillige idrætsforeninger.

De sidstnævnte har det ikke været svære at få involveret, fortæller Sussanne Havsager, der er fritidskonsulent i Kultur og Fritid.

- Jeg greb knoglen om aftenen og ringede op til bestyrelserne i de lokale idrætsforeninger. Efter det første år kom der endda nogle og spurgte, hvorfor de ikke var blevet kontaktet, så de vil rigtig gerne, fortæller Sussanne Havsager.

Udfordringen er snarere at få borgerne til at komme, og det arbejde går gennem de bosteder og de pædagoger, som arbejder med borgerne til daglig, og som også skal kunne se, hvordan idræt og inklusion i fritidslivet er en del af deres kerneopgave.

- Pædagogerne på bosteder spiller en kæmpe rolle. Vi er jo ikke ude hos borgerne i hverdagen, og spiller pædagogerne ikke med, så kommer borgerne ikke afsted. Det er i høj grad dem, der skal motivere borgerne, siger Rikke Trier Kristjansen, der har opgaven med at få bostederne interesseret, og borgerne til at tilmelde sig.

Hun oplever det nogle gange som nødvendigt at være meget pågående, så hun ind i mellem må ringe til et bosted og fortælle, at hun ikke kan se, at de har nogen borgere tilmeldt, og om hun ikke lige skal komme derud.

Tilbagemeldingen fra bostederne er, at de er glade for, at Slagelse Open kommer med et tilbud til dem. Det er Slagelse Open, der står for alt det praktiske lige fra tilmelding til mad på dagen og i nogle tilfælde også transport. Men bostederne skal selv sende en pædagog med de borgere, der har brug for det.

Slagelse Open er gået i drift

Slagelse Open går en lys fremtid i møde. Fra i år og i hver fald fire år frem er der afsat penge til Slagelse Open på Slagelse Kommunes driftsbudget. Undervejs har det været politisk behandlet og orienteret om i både Handicap- og Psykiatriudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget. Men posten er havnet på budgettet hos Kultur- og Fritidsforvaltningen.

- Det er måske lidt atypisk at bevillingen kommer herfra, men man mener, at tilbuddet skal udspringe af, at man går til noget i fritiden, og ikke ud af de tilbud, vi giver i forhold til serviceloven, fortæller Sussanne Havsager og fortsætter:

- Vi synes jo, at alle borgere skal have de samme muligheder, og for at få det, må vi yde forskellige indsatser. Vi gør ikke forskel på folk – tværtimod, så giver de særlige indsatser folk de samme muligheder uanset, om de er almindelige borgere eller borgere med særlige behov. Alle skal have lige muligheder for at få en indholdsrig fritid.

Download kogebog til Slagelse Open

Slagelse Open har udformet en kogebog, hvor de beskriver ingredienserne i projektet. Du kan blive inspireret af deres erfaringer og gode råd. 

 

Se videoen fra Slagelse Open

 

Gode råd fra Slagelse Open

Tre gode råd fra projektet til andre, der vil have inspiration til at gøre noget lignende:

  • Vær skarpe, når I skal definere jeres målgruppe. Tag ud og tal med den på forhånd, så I bliver kendte ansigter.
  • Det er er en fordel at være en medarbejder fra Kultur- og Fritid og fra Socialt Resursecenter, så begge verdener inddrages, og kontakter kan udnyttes.
  • Vis, at det er et professionelt projekt, I kører, og at der er styr på arbejdsgange. Udarbejd professionelt informationsmateriale og overhold jeres deadlines i forhold til alle involverede parter.