Cafe Ingeborg

Café sætter succes med særlige medarbejdere i system

Café Ingeborg i Ringsted Kommune har stor succes med at drive en socialt ansvarlig virksomhed, der giver både medarbejdere og de ældre borgere en gladere hverdag.

Af Nanna Fløjborg 26/01/2016
Fremfærd

Bo har lært at smøre leverpostejsmadder og gøre rent hjemme hos sig selv, Mikkel er ikke længere en vred og indadvendt ung mand, og Jenny glæder sig til at komme tilbage på arbejde efter ferierne, så hendes dage ikke kun består af at se fjernsyn.

Eksemplerne er blot nogle af de fremskridt, der er sket for et par af de særlige medarbejdere, som er ansat i Café Ingeborg i Ringsted Kommune. Men hvad er det præcist, caféen gør, som skaber disse succeshistorier? Og hvordan dokumenterer man, at både udviklingshæmmede og ældre har fået en mere meningsfuld hverdag, efter at Café Ingeborg åbnede i Ringsted Kommune? For at kunne nærme sig et svar på dette, har caféen modtaget støtte fra Fremfærd Særlige Behovs pulje til nyspecialisering og inklusion. 

Hvad med økonomien?

Både Café Ingeborg og Ringsted Kommune er nemlig optagede af, at der kommer så mange kommuner som muligt på besøg for at høre om caféen, så den gode ide kan blive udbredt. Ved sådanne besøg er der ét spørgsmål, som Anne Woergaard Mikkelsen forventes at kunne svare på.

Jeg bliver altid spurgt om økonomien. Hvad økonomien og de egentlige resultater er, og hvordan vi vil dokumentere det,” fortæller hun. De besøgende kommuners økonomer godtager ikke altid, at resultatet er, at Bo har lært at smøre leverpostejsmadder. De vil have klare fakta, dokumentation og tal på bordet.

Netop det kan pengene fra Fremfærd Særlige Behovs pulje hjælpe med. Café Ingeborg har nemlig kunne hyre en konsulent, som skal udarbejde en rapport, der blandt andet undersøger, hvad de mange praktikanter, som har været hos Café Ingeborg, laver i dag, og om deres praktik har været en succes. Samtidig skal der laves fokusgruppeinterview med de særlige medarbejdere, pårørende og brugerne af caféen, hvor man vil forsøge at finde ud af, hvad den mest signifikante ændring i deres liv har været, efter de er begyndt at arbejde eller komme i caféen. Herudover skal komparative interviews med andre lignende virksomheder i blandt andet Jammerbugt og Aalborg kommuner se på, hvad de gør, og om det er det samme, som man gør i Café Ingeborg. 

- Vi har efterhånden fået tunnelsyn og ser derfor ikke længere selv alle detaljerne. Med undersøgelsen vil vi prøve at sætte vores erfaringer i system, og med Fremfærd-puljen har vi haft mulighed for at tilpasse evalueringen her til stedet, fordi vi har fået frie rammer. Vi kommer ikke til at få en fuldstændig fyldestgørende undersøgelse, men vi nærmer os et svar på, hvad udkommet af denne her ordning er, fortæller Anne Woergaard Mikkelsen. 

Kreative løsninger gør det muligt

Da Ringsted Kommune tilbage i 2011 besluttede at gøre et helhjertet forsøg på at få gang i Café Ingeborg, som ligger i Knud Lavard Centeret, blev der givet en million kroner til opstarten af projektet. Caféen fungerede som projekt i to år, og derefter gik den over til at være regulær drift, men bevarede 500.000 kr. til fastholdelse af det gladere ældreliv og til fortsat løft af ældremadskvaliteten. Fordi køkkenet allerede i starten fik meget travlt, blev der i samarbejde med arbejdsmarkedscenteret sat fokus på at hjælpe borgere med at få arbejdsafklaret deres arbejdsevne.

Ordningen synes på alle områder at være en succes, og derfor er det netop vigtigt at dele budskabet, mener Anne Woergaard Mikkelsen.

- Når det her er så åbenlyst meningsfuldt, vil vi gerne have det ud til andre, siger hun. 

Om Café Ingeborg
  • Café Ingeborg laver ældremad
  • Der er 63 medarbejdere ansat i caféen. Der er både ordinære og særlige medarbejdere ansat til at lave mad og drive caféen
  • 32 udviklingshæmmede er ansat under §103, der betyder, at kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer, under folkepensionsalderen, som på grund af særlige omstændigheder ikke kan være på arbejdsmarkedet under normale vilkår. 
Projekt nyspecialisering og inklusion

Dette projekt har fået støtte af Fremfærd Borgere med Særlige behov gennem projekt 'Nyspecialisering og Inklusion'. I alt ni forskellige projekter i kommunerne har fået støtte.
Du kan læse mere om hvilke projekter, der har fået støtte her.

Du kan også læse mere om Fremfærd Borgere med særlge behov her.