Faglig udvikling af pædagoger

Vi skal bruge den tavse viden i eget hus

Faglig udvikling af pædagoger skal ske i fællesskab, og der ligger masser af viden gemt, som skal mere i spil, lyder det fra skoleleder.

Af Bettine Romme Andersen 30/05/2023
BUPL,
KL

- Oplevelsen af at lykkes i sit job og slå til, er vigtig. Det er tæt forbundet med, om man kan se sig selv i jobbet om ti år.

Sådan siger Christian Elmelund-Præstekær, der er chef for Center for opvækst og læring i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Her oplever man - ligesom i mange andre kommuner - at det bliver sværere at rekruttere og fastholde pædagoger i faget. Samtidig vil mange af kommunens nuværende pædagoger gå på pension inden for en overskuelige fremtid.

Udvikling gennem hele arbejdslivet

I projektet "Faglig udvikling og karriereveje for pædagoger" arbejder fire kommuner, heriblandt Faaborg-Midtfyn, med at udvikle deres strategiske indsats for fastholdelse og rekruttering af pædagoger.

Her ser kommunerne blandt andet på, hvilken betydning muligheder for faglig udvikling og karriereveje for pædagoger har for tilknytning og tiltrækning af nye medarbejdere.

- Medarbejderne peger selv på, at det er vigtigt at have et spændende job med mulighed for udvikling, så kan vi fastholde dem i længere tid, siger centerchefen.

Fælles udvikling og tavs viden i spil

I landbyordningen Brahesminde Skoler og Børnehuse er Vibeke Kryssing Tingberg Munck skoleleder for 65 medarbejdere på to matrikler. Hun oplever, at langt de fleste medarbejdere, men ikke alle, har et stort ønske om faglig udvikling. Og tendensen er, at de i langt højere grad vil udvikle sig i fællesskab, fremfor at tage på et efteruddannelseskursus alene.

Faaborg-Midtfyn Kommune har fx haft alle pædagoger afsted til fyraftensmøder om den styrkede lærerplan.

- Jeg kan mærke, at pædagogerne gerne vil være sammen om udvikling, hvor de sammen kan drøfte et tema og bruge det i hverdagen. De har fået øjnene op for, at fællesskabet kan noget særligt, siger hun.

Hun peger også på, at der er meget at hente ved at have et andet syn på kompetenceudvikling og efteruddannelse.

- Uddannelse betyder ikke, at man altid skal ud af huset. Vi har meget tavs viden liggende i eget hus, vi skal bare bruge det. Fx har vi snart en pædagogisk dag, hvor en pædagog har forberedt et emne, som gruppen så diskuterer og drøfter og på den måde udvikler sig sammen, siger Vibeke Kryssing Tingberg Munck.

Når vi skal udvikle personale, så er det vigtigt, at vi har alle med på en eller anden facon. Vi gør også mindre og mindre ud af at sende én medarbejder ud på kursus, vi gør mere i fælles udvikling.

Vibeke Kryssing Tingberg Munck, skoleleder

Vi skal være dygtige i vores fag

Henriette Gabriel Drevsfeldt, der er pædagog og fællestillidsrepræsentant, hører fra sine TR-kolleger, at faglig udvikling bestemt er en faktor, som kan skabe den her tilknytning og lyst til at blive i sit job og i kommunen. Det handler selvfølgelig også om arbejdsmiljø, og at man føler sig tryg og er i trivsel.

- For at blive i faget og i jobbet, så handler det jo om, at vi bliver ved med at være dygtige i vores fag. Og det gør vi jo ved, at vi løbende får efter- og videreuddannelse, og at det, vi bliver opkvalificeret i, giver mening for os, siger Henriette Gabriel Drevsfeldt.

Hun understreger, at kompetenceudvikling skal være noget, der er brugbart i hverdagen, og at det er noget, som medarbejderne finder interessant for at skabe motivation.

Onboarding af de unge og jobopslag

I forhold til at arbejde systematisk med at tiltrække nye medarbejdere kigger Faaborg-Midtfyn Kommune også på at gøre deres jobopslag mere dragende og lækre.

- Den største udfordring ligger i at få de unge ind. Derfor ser vi blandt andet på, om vi skal prøve med andre typer opslag for at skille os ud. Det kan være, at vi skal bruge video eller engagere vores kollegaer i markedsføringen, siger han.

Derudover satser kommunen på at gøre onboarding af nye kolleger endnu bedre.

- Vi arbejder meget med at skabe en god start. Vi har en mentorordning, og nyansatte møder hurtigt deres TR, men det ville være godt med et endnu mere systematisk program i hele kommunen, siger skoleleder Vibeke Kryssing Tingberg Munck.

Og det arbejde er faktisk i gang i MED, fortæller fællestillidsrepræsentant Henriette Gabriel Drevsfeldt.

- Som ny skal du opleve, at lige så snart du træder ind ad døren, så skal den her tilknytning til arbejdspladsen begynde, derfor er vi en arbejdsgruppe, som netop ser på, hvordan vi kan styrke vores onboarding, siger hun.

Om projekt Nye karriereveje for pædagoger

KL og BUPL har i et fælles projekt undersøgt, hvordan fokus på faglig udvikling og karrieremuligheder for pædagoger igennem hele arbejdslivet kan styrke rekruttering og fastholdelse af pædagoger på dagtilbud, skole- og fritidsområdet.

Projektet har indsamlet viden via en survey i fire kommuner, som også har deltaget i fokusgruppeinterview.

Fire pointer om faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering

Projektet har via et spørgeskema og fokusgruppeinterview med ledere og pædagoger identificeret fire tværgående træk, som har betydning for at fremme faglig udvikling, rekruttering og fastholdelse af pædagoger.