Faglig udvikling og karriereveje for pædagoger

Karriereveje for pædagoger: Faglig udvikling skal sikre fastholdelse i faget

Hvad skal der til for, at pædagoger har lyst til at blive i faget? Og hvordan kan faglig udvikling sikre fastholdelse af pædagoger i dagtilbud, klub, og skole?

Af Bettine Romme Andersen 08/06/2022
BUPL,
KL

Hvor ser du dig selv i dit arbejdsliv om fem år? Det spørgsmål møder mange ansatte i den årlige MUS.

For pædagoger kan en af svarmulighederne være, at man ønsker at blive leder. Men det er langtfra en vej, alle ønsker eller kan gå. Så hvordan bliver der skabt andre og flere udviklingsmuligheder og karriereveje igennem hele det pædagogiske arbejdsliv?

Det er KL og BUPL gået i gang med at undersøge i et nyt projekt sammen med fire kommuner.

Faglig udvikling som en vej til fastholdelse

Der er behov for at styrke fokus på, hvordan faglig udvikling, specialisering, kompetenceudvikling og udviklingsopgaver kan fremme rekruttering og fastholdelse af pædagoger til dagtilbud, skole- og fritidsområdet.

- Vi har et stigende børnetal og med realisering af minimumsnormeringer øger det behovet for at kunne rekruttere og fastholde dygtige og ambitiøse pædagoger i faget. Og vi tror på, at faglig udvikling og muligheder er en vej hertil, siger chefkonsulent Lisbeth Due Pedersen, der er projektleder fra KL.

Hos BUPL, som står for den anden del af projektledelsen, er man enig i, at faglig udvikling og høj kvalitet i det pædagogiske arbejde er et vigtigt element i at kunne fastholde pædagogerne i faget.

- For den enkelte pædagog handler det blandt andet om, i hvor høj grad de kan bruge deres faglighed og profession og på den måde bidrage til den faglige udvikling i daginstitutioner og skoler med fokus på børn og unges, trivsel, udvikling, læring og dannelse, siger Lise Ringgaard Have, faglig konsulent i BUPL.

Hvordan skaber vi nye karriereveje?

KL og BUPL ønsker med projektet at blive klogere på, hvordan fokus på netop specialiseringsmuligheder og faglig udvikling kan være en vej til rekruttering og fastholdelse. Det gør de ved at undersøge følgende:

  • Hvilke faktorer har betydning for rekruttering og fastholdelse af pædagoger på forskellige tidspunkter i deres karriere?
  • Hvad fremmer og hvilke barrierer kan identificeres for faglig udvikling?
  • Hvilke strukturelle eller organisatoriske forhold har indflydelse på pædagogers karriereveje, fastholdelse og rekruttering?
  • Hvordan pædagogers forskellige faglige kompetencer bringes strategisk i spil som element i at skabe udviklingsmuligheder og stærke faglige miljøer?

Disse spørgsmål undersøges blandt andet ved hjælp af en survey samt fokusgruppe-interview med forvaltningschefer, ledere af dagtilbud, fritids- og klubtilbud og pædagoger fra de fire deltagende kommuner: Guldborgsund, Faaborg-Midtfyn, Odense og Ringsted Kommune.

Ideer til inspiration

I den sidste del af projektet vil der være fokus på, at viden fra survey, analyse og fokusgruppeinterview bliver omsat til konkrete ideer, der kan give inspiration til kommunerne arbejde med rekruttering og fastholdelse.

- Vi håber, at projektet kan være med til at gøre lederne og kommunernes klogere på, hvilke faglige karriereveje, opgaver og roller der vil gøre det attraktivt for de enkelte pædagoger at blive i faget i mange år, siger Lisbeth Due Pedersen.

Det kan handle om at få en funktion som faglig "ekspert" på institutionen på et givent område, om at have en tovholderfunktion, om at have en opgave med at tilbyde faglig sparring til kolleger eller at arbejde på tværs af institutioner. At opdage, hvad der motiverer den enkelte pædagog til at fortsætte i pædagogfaget, kræver en tæt og åben dialog, og både medarbejdere og leder har et vigtigt ansvar.

- Vi håber, at vi med projektet i fællesskab kan sætte lys på de forhold, der fremmer den faglige udvikling i dagtilbud og skoler. Vi håber også at få nogle konkrete bud på, hvordan faglige udviklingsopgaver og eventuelle specialiseringsmuligheder kan skabe attraktive karriereveje for pædagoger, siger Lise Ringgaard Have fra BUPL.

Om projekt Nye karriereveje for pædagoger

KL og BUPL har i et fælles projekt undersøgt, hvordan fokus på faglig udvikling og karrieremuligheder for pædagoger igennem hele arbejdslivet kan styrke rekruttering og fastholdelse af pædagoger på dagtilbud, skole- og fritidsområdet.

Projektet har indsamlet viden via en survey i fire kommuner, som også har deltaget i fokusgruppeinterview.