Top banner
Om projekt Nye karriereveje for pædagoger

KL og BUPL har i et fælles projekt undersøgt, hvordan fokus på faglig udvikling og karrieremuligheder for pædagoger igennem hele arbejdslivet kan styrke rekruttering og fastholdelse af pædagoger på dagtilbud, skole- og fritidsområdet.

Projektet har indsamlet viden via en survey i fire kommuner, som også har deltaget i fokusgruppeinterview.

Fire pointer om faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering

Projektet har via et spørgeskema og fokusgruppeinterview med ledere og pædagoger identificeret fire tværgående træk, som har betydning for at fremme faglig udvikling, rekruttering og fastholdelse af pædagoger.