Susanne Harder fra Komponent om fastholdelse af pædagoger

Faglig udvikling og anerkendelse motiverer pædagoger

Hvor kigger pædagoger hen, når de skal finde motivationen til arbejdet med børn? De kigger blandt andet efter kollegernes anerkendelse.

Af Mette Dissing Sandahl 12/12/2022
BUPL,
KL

En pædagog, som holder to børnehavebørn i hænderne, bærer samtidig samfundet på sine skuldre. Og selv om det lyder tungt, er det med til at give pædagogen en følelse af tilfredsstillelse i arbejdsdagen. Bevidstheden om, at man løser en opgave, som har stor nytteværdi for fællesskabet, giver nemlig mange pædagoger en følelse af at lykkes.

Ansættelsesforhold og løn motiverer selvfølgelig også pædagoger, men når man spørger, hvad der får pædagoger ud af sengen om morgenen, er det bevidstheden om at hjælpe andre og gøre en forskel for børn og familier.

Hvad motiverer medarbejderne?

Faglig udvikling og ledelse betyder noget for pædagoger, siger chefkonsulent Susanne Harder fra Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

- Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de værdier, opgaveløsningen repræsenterer og så ens egne værdier, forklarer hun. 

Susanne Harder tager udgangspunkt i rapporten ’Offentligt ansattes motivation’ fra 2021, hvor 30.000 tilfældigt udvalgte medarbejdere i den offentlige sektor er blevet bedt om at svare på, hvad der driver og motiverer dem som medarbejdere. Susanne Harder har især boret sig ned i tallene for daginstitutioner og grundskoler, når hun skal forklare, hvor pædagoger finder arbejdsglæde og motivation i arbejdslivet.

Det er vigtigt, at du er her

Undersøgelsen viser, at det er har stor betydning for pædagoger at opleve, at de har et gensidigt tilhørsforhold til arbejdspladsen.

- ’Det er vigtigt, at du er her’. Man skal føle, at man har kompetencerne til at gøre sit arbejde, men det er lige så vigtigt for pædagoger at blive anerkendt som kompetent af kollegerne, fortæller Susanne Harder.

LÆS OGSÅ: Karriererådgiver: Pædagoger skal sætte ord på karriereveje

Nærværende ledelse

Nærværende ledelse er også vigtigt for pædagoger, understreger Susanne HarderFor pædagoger er det vigtigt, at ledelse handler om at skabe retning og opstille mål. Her spiller nær personaleledelse en rolle.

- Det er afgørende, at der er en ledelse, der følger op på, hvad der motiverer og tænder medarbejderne, forklarer hun.

Faglig ledelse er også vigtigt. 

- Når det er vigtigt for pædagoger, at de faktisk løser en opgave med høj værdi for samfundet. Så giver det jo rigtig god mening at fagligt ledelse også fylder meget for dem, siger Susanne Harder.

Et fagligt miljø fremfor den enkeltes udvikling

Susanne Harder fremhæver, at der er to veje, man kan gå, hvis man som arbejdsplads oplever, at der er et stort gab mellem medarbejdernes kunnen og de kompetencer, der er brug for. Man kan enten sætte ind og prøve at fremme den enkeltes faglige udvikling. Eller man kan skifte fokus.

Arbejdspladsen kan beslutte at arbejde for at fremme nogle egenskaber og kompetencer kollektivt i stedet for at fokusere på, hvad medarbejderne ikke kan.

- Er der nogle særlige personlige kompetencer, nogle særlige faglige kompetencer, eller nogle særlige organisatoriske kompetencer, som er vigtige hos os, spørger hun

Ved at lægge vægt på et fagligt miljø, kan man kigge på måder at samarbejde på, og løse kerneopgaven på, som giver et godt potentiale for det videre arbejde med den faglige udvikling, slutter hun.

Baggrund om artiklen

Artiklen er skrevet på baggrund af et oplæg, som Susanne Harder holdt i december 2022 i forbindelse med en udviklingsdag.

Udviklingsdagen blev afholdt af BUPL og KL med deltagelse af ledere og medarbejdere fra fire kommuner. De deltager alle i et projekt, der undersøger, hvilken rolle faglig udvikling spiller for rekruttering og fastholdelse af pædagoger.

Projektet har deltagelse af Faaborg-Midtfyn, Ringsted, Odense og Guldborgsund Kommune. 

Om projekt Nye karriereveje for pædagoger

KL og BUPL har i et fælles projekt undersøgt, hvordan fokus på faglig udvikling og karrieremuligheder for pædagoger igennem hele arbejdslivet kan styrke rekruttering og fastholdelse af pædagoger på dagtilbud, skole- og fritidsområdet.

Projektet har indsamlet viden via en survey i fire kommuner, som også har deltaget i fokusgruppeinterview.