fremtidens renovation

Vi skal anerkende skraldemænds ændrede arbejde og rolle

Inddragelse og kompetenceudvikling af renovationsmedarbejderen er afgørende for den grønne omstilling på affaldsområdet, viser projekt.

Af Irene Aya Schou 20/02/2024
Fremfærd

Renovationsarbejderen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, og vi skal anerkende de ændringer, der sker i deres arbejdsforhold og inddrage dem i de forandringsprocesser, der sættes i gang. 

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en rapport udarbejdet på baggrund af Fremfærd-projektet "Fremtidens renovation", der består af tre delprojekter i to kommuner.

Renovationsarbejderen i den grønne omstilling

Det er ikke mange år siden, at man som borger smed det meste affald i samme spand. I dag skal der sorteres og genanvendes som aldrig før, og i den proces kan der opstå mange spørgsmål om, hvor kartonner, poser, dåser og bøtter skal hen.

Her skal renovationsarbejderen i højere grad på banen end tidligere, og det kræver nye kompetencer og ny viden at kunne gå i dialog med borgerne.

- Der sker så utrolig meget i branchen i disse år, og renovationsarbejderne er ikke en målgruppe, vi normalt hører ret meget fra. Men hvis ikke de trives og kan finde mening med arbejdet, så kan vi godt droppe alle vores mål for genanvendelse, siger Loke Bisbjerg Nielsen fra konsulenthuset Behave Green, som har gennemført projektet på vegne af Fremfærd Bruger. 

Skraldemænd skal dokumentere fejl

Projektet "Fremtidens renovation" har bestået af tre delprojekter i to kommuner. I Middelfart Kommune har Behave Green bl.a. faciliteret en proces, hvor de på tværs af ledelse, skraldemænd og administrative medarbejdere har lavet retningslinjer for indmeldinger og arbejdsmiljø.

En indmeldelse er fx at tage et billede med mobilen af en overfyldt container som dokumentation, hvis en borger ringer ind og klager over, at beholderen ikke er blevet tømt.

På kursus i konflikthåndtering

I Ballerup Kommune har 10 skraldemænd været på kursus i dialog, service og konflikthåndtering, så de i højere grad kan agere som 'affaldsambassadører' og tackle borgernes vejvrede. 

Og i boligområdet Eskebjerggård, ligeledes i Ballerup Kommune, har de arbejdet med bedre affaldshåndtering i etageejendomme gennem styrket samarbejde mellem forskellige aktører bl.a. affaldsselskab, kommune, boligbestyrelse og gårdmænd.

Fælles for projekterne er, at de inddrager renovationsarbejderne i at finde nye løsninger og ser på arbejdsforhold, roller og kompetencebehov.

Mobilen som arbejdsredskab

- Hvis vi tager Middelfart Kommune, så kan det lyde som en simpel ting at skulle bruge en mobiltelefon som arbejdsredskab, men det er det ikke nødvendigvis, forklarer Loke Bisgaard Nielsen.

Borgeren kan nemlig opfatte det som en aggressiv handling, hvis en mand i gul refleksvest går ind i deres indkørslen og tager et billede af en overfyldt container.

- Samtidig kan det være hundekoldt at skulle have sine handsker af en kold januardag for at tage et billede med mobilen. Derfor kan der være mange grunde til, at skraldemændene ikke anvender det nyt system, selvom andre i kommunen har gavn af det, siger Loke Bisgaard Nielsen.

Fra transportbranche til servicefag

Han oplever, at renovationsarbejdere generelt lever i et top-down verden, hvor andre træffer beslutninger, hvilket kan resultere i modstand eller ligegyldighed fra renovationsarbejdernes side. Derfor er inddragelse og opkvalificering helt afgørende for at lykkes med de mange forandringer, der sker.

- Affaldsbranchen er gået fra at være en vognmandsbranche til nu at have stort fokus på kundeservice. Hvis man kigger på renovationsarbejderne, så var kundeservice ikke det, der tidligere stod øverst på jobbeskrivelsen. Tværtimod har det været et fag, hvor man kunne arbejde, selvom man ikke var udadvendt og boglig, siger Loke Bisbjerg Nielsen.

Ledelsen skal få forrest

Som en del af projektet har Behave Green spurgt renovationsarbejderne, hvad de godt kan lide ved deres arbejde. Svaret lyder: Frihed, selvstændighed, frisk luft, kollegaskab, korte arbejdsdage og ikke at have nogen chef. 

- Når vi ser på den grønne omstilling, så betyder den øget regulering og digitalisering, flere tømninger, større borgerdialog og mere specialisering. Det er tankevækkende, siger Loke Bisgaard Nielsen.

Specielt digitaliseringen øger behovet for kompetenceudvikling. Det samme gør krav til kundeservice og evne til konflikthåndtering. Derfor skal der investeres i uddannelse og nye kompetencer, og ledelsen skal gå forrest, påpeger Loke Bisgaard Nielsen.

- Ledelsen skal kunne svare på: Hvad betyder det, at fremtidens renovationsarbejder skal være affaldsambassadør? Hvad mener vi med servicefag? Hvad skal medarbejderne gøre anderledes i forhold til borgeren? Hvis en skraldemand har gjort det samme i 20 år og pludselig skal gøre noget andet, så skal ledelsen gå forrest og forklare det.

Få flere konklusioner fra rapporten, bl.a. hvordan den hastige forandring i branchen paradoksalt nok kan hæmme implementeringen af nye forandringsprojekter.

Læs om projektets læringer og erfaringer her

Læs mere om de tre delprojekter i to kommuner
  • I Middelfart Kommune har Behave Green faciliteret en proces, hvor de på tværs af ledelse, skraldemænd og administrative medarbejdere har lavet retningslinjer om indmeldinger og arbejdsmiljø.
  • I Ballerup Kommune (Ressourceindsamling A/S) er der udviklet et kursus for skraldemænd om dialog, service og konflikthåndtering i mødet med borgerne.
  • I Ballerup Kommune (Eskebjerggård) er der arbejdet med affaldshåndtering i etageejendomme med fokus på dialog mellem borgere, boligforeninger, kommune og skraldemænd.
Download rapport om fremtidens renovation
Om projekt "Fremtidens renovation"

Der er stort fokus på affaldssortering og genanvendelse, og det skaber en ny hverdag for renovationsmedarbejderne, som i højere grad skal gå i dialog med borgere og have viden om genbrug og cirkulær økonomi. 

Det er baggrunden for Fremfærd-projektet "Fremtidens renovation", der består af tre delprojekter i to kommuner.

  • I Ballerup Kommune (Eskebjerggård) er der arbejdet med affaldshåndtering i etageejendomme med fokus på dialog mellem borgere, boligforeninger, kommune og skraldemænd.
  • I Middelfart Kommune har konsulenthuset Behave Green bl.a. faciliteret en proces, hvor de på tværs af ledelse, skraldemænd og administrative medarbejdere har lavet retningslinjer om indmeldinger og arbejdsmiljø.
  • I Ballerup Kommune (Ressourceindsamling A/S) er der bl.a. udviklet et kursus for skraldemænd om dialog, service og konflikthåndtering i mødet med borgerne.