Ballerup kursus

Skraldemænd får kompetencer til at tackle borgernes vejvrede

10 skraldemænd i Ballerup har været på kursus i dialog, adfærd og konflikthåndtering. Nu udvides tilbuddet til alle skraldemænd i fem kommuner.

Af Irene Aya Schou 21/11/2022
Fremfærd

Normalt møder skraldemændene ind tidligt om morgenen for at tømme skrald. Og de kører hjem ved middagstid, når de er færdige med dagens arbejde. Men i september måned var noget anderledes. 

10 skraldemænd, der alle kører skrald i Ballerup Kommune, har nemlig brugt et par eftermiddage på at være på kursus. Her har de lært om dialog, adfærd og konflikthåndtering. 

Fortravlede borgere gør livet surt

Tilbagemeldingen fra skraldemændene har været positiv, fortæller Kim Wagner, der er direktør i Ressourceindsamling A/S, der samler skrald ind i fem kommuner i Storkøbenhavn.

- Alle har taget godt imod kurset. Det giver skraldemændene redskaber til at tale konflikter ned i stedet for op, og det er vigtigt i en tid, hvor fortravlede borgere i trafikken ofte gør arbejdsmiljøet surt for skraldemændene, siger Kim Wagner.

900 tømninger og så på skolebænken

Ressourceindsamling A/S beskæftiger ca. 80 medarbejdere. Størstedelen af medarbejderne er skraldemænd, mens en lille håndfuld varetager administrative funktioner.

Jack Østergaard er én af dem, der har været på kursus og fået værktøjer til, hvordan man håndterer konflikter og sikrer en god dialog med borgerne. Han har kørt skraldebil de sidste 10 år, før det arbejdede han som slagter i detailbranchen.

- Vi oplever konflikter bl.a. vejvrede, så det er fint at få mulighed for at tale med andre kolleger om deres oplevelser. Kurset er en øjenåbner i forhold til, at man skal tænke sig om en ekstra gange, inden man giver igen overfor en vred borger. Og man får åbnet op for nogle snakke og får et godt grin, siger Jack Østergaard.

LÆS OGSÅ: Skraldemænd lærer at nedtrappe konflikter

Workshops klarlægger kompetencebehov

De 10 medarbejdere har brugt i alt fem timer fordelt på to kursusdage. Forud for kurset har der været afholdt to workshops for at spore sig ind på, hvilke kompetencer skraldemændene især har brug for.

Konsulentvirksomheden Naboskab har stået for opkvalificeringen af de 10 skraldemænd i Ballerup Kommune i forbindelse med Fremfærd-projektet 'Fremtidens renovation'.

Relationer vigtigere end informationer

Skraldemændene har fået undervisning i kommunikation, adfærdspsykologi og konflikthåndtering, blandt andet har de lært om konflikttrappen og fået metoder til at håndtere svære samtaler.

- Formålet med de to moduler er, at skraldemændene får en bedre forståelse for menneskers adfærd og reaktionsmønstre, og hvordan man opbygger en god relation og dialog, fortæller Jonathan Jakobsson, sociolog og projektleder i Naboskab.

Han understreger, at skraldemændene via relationen og den direkte dialog med borgeren spiller en større rolle, end de er klar over, i forhold til at lære danskerne at sortere affald. 

- Relationer er vigtigere end informationer. Forståelse for ens egen adfærd og borgerens adfærd er en kompetence, som skraldemændene skal stå med i sidste ende, siger Jonathan Jakobsson.

Alle 80 skraldemænd på kursus

Erfaringerne med opkvalificering af de 10 skraldemænd er så gode, at Ressourceindsamling A/S nu satser massiv på kompetenceudvikling til alle 80 skraldemænd, fortæller direktør Kim Wagner.

- I Fremfærd har et hold skraldemænd været igennem de to moduler. Nu har vi besluttet, at vi gerne vil have alle skraldemændene igennem modulerne samt at tilkøbe ekstra moduler om affald, cirkulær økonomi og ambassadørskab, siger han.

I Naboskab oplever Jonathan Jakobsson generelt en stor interesse fra kommunernes og affaldsselskabernes side for kompetenceudvikling af renovationsmedarbejdere.

Fx har Brøndby Kommune i deres seneste kontrakt skrevet opkvalificering af skraldemænd ind som et krav i deres udbud. Urbaser, som har vundet kontrakten, har i den forbindelse udviklet en skræddersyet uddannelse til skraldemændene i Brøndby i samarbejde med Naboskab.

- Mange af de kommuner, vi taler med, kigger ind i dette med opkvalificering. Det er en erkendelse af, at hvis vi skal have lavet de her forandringer ude hos borgerne, så er skraldemændene bare rigtig vigtige, siger Jonathan Jakobsson.

Brug for dialog med borgerne

For skraldemand Jack Østergaard er det vigtigt, at opkvalificering af medarbejdere ikke er det eneste middel i forhold til at tackle konflikter. Borgerne har også et ansvar.

- Der er brug for dialog med borgerne. Her har kommunerne et væsentligt ansvar i at få den rette information, der ikke er for teksttung, ud til borgerne, siger Jack Østergaard. 

Alle perspektiver skal i spil

Direktør Kim Wagner er enig i, at opkvalificering af skraldemænd ikke løser alle problemer i forhold til borgerne. Af samme grund er også medarbejdere fra Vestforbrænding, som varetager kundeservice-funktionen, samt kommunale miljømedarbejdere inviteret med på de fem moduler.

Det gælder om at få alle perspektiver i spil og høre hinandens erfaringer. 

- Kundecentret har borgerens perspektiv, og kommunen har myndighedsansvaret. Når kommunen har hørt skraldemændenes oplevelser af vejvrede, har de også et andet ansvar kommunikativt i forhold til at få det bragt ned, siger Kim Wagner.

Kommune: Det er vores ordning

Claus Beck Schmidt, miljømedarbejder i Ballerup Kommune, har deltaget i det første kursus og er også med på de næste moduler. Han vedkender sig kommunens ansvar.

- Det er vores ordning, og vi har en interesse i at få mest muligt affald til genanvendelse. Derfor har vi både et ansvar i forhold til, at skraldemændene har kompetencer til at tage dialogen med borgerne, men også at borgerne forstår vigtigheden af, at skraldemænd har fornuftige arbejdsvilkår, siger han.

De fem moduler:

Temaerne for de fem moduler:

  1. Adfærd og dialog
  2. Konflikthåndtering
  3. Affaldets veje og cirkulær økonomi
  4. Rene fraktioner og ambassadørskab
  5. Opsamlede modul

Fremfærd-projektet "Fremtidens renovation" omhandler modul 1 og 2. Det resterende tre moduler er udviklet eksternt til Fremfærd.

I Fremfærd har ét hold skraldemænd været igennem de to moduler. Derefter besluttede Ressourceindsamling A/S, at de gerne vil have alle skraldemændene igennem modulerne, samt at de gerne vil tilkøbe ekstra moduler om affald, cirkulær økonomi og ambassasdørskab.

Om projekt "Fremtidens renovation"

Der er stort fokus på affaldssortering og genanvendelse, og det skaber en ny hverdag for renovationsmedarbejderne, som i højere grad skal gå i dialog med borgere og have viden om genbrug og cirkulær økonomi. 

Det er baggrunden for Fremfærd-projektet "Fremtidens renovation", der består af tre delprojekter i to kommuner.

  • I Ballerup Kommune (Eskebjerggård) er der arbejdet med affaldshåndtering i etageejendomme med fokus på dialog mellem borgere, boligforeninger, kommune og skraldemænd.
  • I Middelfart Kommune har konsulenthuset Behave Green bl.a. faciliteret en proces, hvor de på tværs af ledelse, skraldemænd og administrative medarbejdere har lavet retningslinjer om indmeldinger og arbejdsmiljø.
  • I Ballerup Kommune (Ressourceindsamling A/S) er der bl.a. udviklet et kursus for skraldemænd om dialog, service og konflikthåndtering i mødet med borgerne.
De deltagende kommuner

De fire kommuner er Middelfart, Frederiksberg, Aalborg og Ballerup.

Ballerup deltager som en del af Ressourceindsamling A/S, hvor fire andre kommuner er medejere. Det drejer sig om Ishøj, Vallensbæk, Albertslund og Furesø.

Kort om Naboskab:

Naboskab er en videns- og konsulentvirksomhed, der hjælper kommuner, virksomheder og organisationer med den grønne omstilling via rådgivning, idéudvikling, undersøgelser og analyser. 

Naboskab består af et team af antropologer, sociologer og adfærdseksperter. Fokus er at undersøge og forstå, hvordan borgere, kunder eller medarbejdere forstår bæredygtighed og cirkulær økonomi, og hvordan man dermed kan implementere nye tiltag.