Smedegade plejecenter

Stærkt samarbejde med de pårørende er afgørende for trivslen

Når samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere ikke fungerer, går det ud over borgerne og giver et anstrengt arbejdsmiljø.

Af Sine Molbæk-Steensig 02/05/2022

- Der var nogle frygtelige sager i medierne om svigt af ældre på plejehjem, hvor pårørende i skjul havde filmet, hvordan deres familiemedlemmer blev behandlet af plejepersonalet. Hele personalegruppen var påvirket af de sager, og vi følte, at nogle af de pårørende mødte os med en bekymring om, det samme mon kunne ske hos os.

Det fortæller Anne Lise Sørensen, som er ergoterapeut på Smedegade Plejecenter i Slagelse og medlem af det lokale MED-udvalg.

SPARK-forløb satte gang i overvejelser om pårørende i krise

Smedegade Plejecenters MED-udvalg havde fået et forløb med SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne - og på første møde blev man enige om, at det gav rigtig god mening at se pårørendesamarbejdet efter i sømmene.

- Vi havde brug for at blive bedre rustet til at håndtere pårørende i krise, fortæller Anne Baggesgaard, som er sosu-hjælper og tillidsrepræsentant.

På Smedegade Plejecenter er der en stor gruppe borgere med meget komplekse problemstillinger, og det kan være en stor belastning for de pårørende. Der var nogle konflikter, hvor samarbejdet var kørt af sporet, og det fyldte meget ude i de enkelte afdelinger, fortæller Anne Baggesgaard.

To spor: En god start og ekstra indsatser

Smedegade Plejecenter har valgt at styrke pårørendesamarbejdet i to spor. Hovedsporet handler om at etablere et godt samarbejde fra start.

- Vi gør meget for at bygge en god relation op fra starten. Vi ved, at når der er gensidig tillid og respekt mellem os og de pårørende, så kan vi meget bedre samarbejde og løse problemer, hvis de skulle opstå, siger Bettina Berg, der er leder for tre plejecentre, herunder Smedegade Plejecenter.

Det andet spor handler om at gøre en særlig indsats, når noget er svært. Det kan fx være en borger, der blevet dårligere, eller et samarbejde der er kørt af sporet. Til de situationer har man udviklet en metode, der går ud på hurtigst muligt at indkalde til samtaler mellem pårørende, relevante medarbejdere og ledere. Der bliver også indgået en aftale om faste ugentlige samtaler mellem en kontaktperson og de pårørende.

- Vi oplever, at den tilgang lægger langt de fleste konflikter ned. Det, at vi bruger den ekstra tid på at samle op, lytte til de pårørendes perspektiv og forklare vores eget, gør noget for relationen og dermed samarbejdet, siger Bettina Berg.

Et konfliktfyldt samarbejde der endte godt

Daglig leder og udviklingssygeplejerske Maria Skovbo fortæller, hvordan det lykkedes at vende et konfliktfyldt forløb til et tæt og godt samarbejde ved at bruge den nye metode:

- Vi havde en borger med svær demens, hvor samarbejdet med familien fungerede dårligt. På et tidspunkt blev borgeren rigtig syg, og vi havde forskellige perspektiver på vedkommendes videre forløb. Familien var ikke klar til at sige farvel og var meget insisterende på rehabilitering, hvilket jo er meget forståeligt. Men vi havde en faglig vurdering, der gik ud på, at vi var ved at bevæge os ind i den sidste fase. Det gav nogle gnidninger.

Teamet omkring borgeren med Maria Skovbo i spidsen valgte at gribe samarbejdet an på ny. Udover kontakt i akutte situationer blev der lagt faste ugentlige møder i kalenderen. Her blev der samlet op på, hvordan det gik med borgeren og hvilke nye tiltag, der var blevet sat i værk. På møderne delte personale og pårørende deres perspektiv på borgeren, og hvordan de kunne gøre den sidste tid så god som mulig.

- Det endte med at være et meget fint samarbejde, hvor vi fik skabt et trygt og tillidsfuldt rum, og borgerens sidste tid forløb rigtig fint. Når man som fagperson kan lykkedes med at skabe den forandring, så giver arbejdet rigtig god mening, siger Maria Skovbo.

Grundstenen til samarbejdet bliver lagt før borgeren flytter ind

Noget af den læring, som Smedegade Plejecenter tager med sig, er, hvor vigtigt et arbejde der ligger i at etablere et godt samarbejde med de pårørende, allerede inden borgeren flytter ind. Ergoterapeuter og hjemmesygeplejersker har en vigtig rolle at spille her, fordi de ofte møder borgeren og de pårørende på hjemmebesøg før indflytning.

- Der er ofte gået en svær tid forud for, at borgeren flytter ind, og vi møder pårørende i krise og sorg. Når vi bliver klar over, at noget er svært, og fortæller det videre til vores kolleger, så kan vi ofte afmontere potentielle konflikter, inden det går galt, fortæller ergoteraput Anne Lise Sørensen.

Hele arbejdspladsen kom med

Det kræver noget særligt, når man vil lave en kulturændring på en arbejdsplads, og det var lige netop det, Smedegade Plejecenter ville. Under SPARK-forløbet var samarbejdet med pårørende derfor med på samtlige husmøder, og medarbejderne var med til at udvikle fælles retningslinjer for samarbejdet. Anne Baggesgaard lavede fx en brainstorm med sine kolleger for at finde ud af, hvad der var vigtigt for dem i pårørendesamarbejdet.

Også daglig leder Maria Skovbo havde et vedvarende fokus på de pårørende:

- Vi var ret konkrete. Vi diskuterede fx, hvad siger vi helt konkret i mødet med de pårørende? Hvordan møder vi dem, hvis de er utilfredse med noget? Nogle gange kan man føle, at utilfredshed er kritik mod ens person, og det kan eskalere, men hvis vi bevarer roen og prøver at se tingene fra de pårørendes perspektiv og ikke skubbe ansvaret fra os, så styrker det faktisk relationen og nedtrapper konflikter.

Savnede de pårørende under corona-nedlukningerne

- Det er en af vores kerneværdier at skabe et godt samarbejde med de pårørende, for de er helt afgørende for vores borgeres livskvalitet. Det er ikke ny viden, men under corona-nedlukningerne blev det meget tydeligt, hvor svært det er for vores borgere at undvære deres kære. Vi så, at de lukkede sig inde i sig selv og blev dårlige hurtigere end ellers.

Det er ikke forkert at sige, at vi savnede de pårørende. De er en vigtig del af vores hverdag, og derfor skal samarbejdet fungere, siger leder Bettina Berg.

Godt samarbejde giver god energi

MED-udvalget er enige om, at konflikter med pårørende kan være drænende, mens det gode samarbejde skaber trivsel og kommer både borgere, pårørende og medarbejdere til gode.

- Det giver god energi og frigiver positiv tid, når vi arbejder sammen i gensidig respekt. Vi oplever, at vores medarbejdere er dedikerede omkring den værdi, og når der starter nye medarbejdere, bliver der fx lagt vægt på, at vi taler med vores borgere og de pårørende og ikke hen over hovedet på dem, siger Maria Skovbo, daglig leder og udviklingssygeplejerske.

Få et skub med et SPARK-forløb

Kunne I også blive bedre til takle udfordringer på din arbejdsplads? Så kan I søge et SPARK-forløb. Når medarbejderrepræsentanter og ledere har været igennem et forløb, har de fået ny viden og lært metoder at kende, som kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

Plejecenter Smedegade kan i hvert fald anbefale et forløb:

- Hvis I overvejer at søge et SPARK-forløb, så vil jeg sige: "Bare kom i gang - I vil ikke fortryde det". Vi fik skabt et fælles rum for faglig refleksion, og vi tager rigtig meget med os, siger daglig leder og udviklingssygeplejerske Maria Skovbo.

Søg et SPARK-forløb

Anne Baggesgaard, tillidsrepræsentant og sosu-hjælper
Anne Baggesgaard

"De pårørende kan være en kæmpe ressource, og vi kan få meget ud af at tænke samarbejdet lidt anderledes. Her den anden dag havde vi mange sygemeldinger og drønede rundt. Så tilbød en af de pårørende at drikke kaffe med de ældre. Det frigav et par hænder og gjorde vores arbejde nemmere, mens hun faktisk hyggede sig. Vi oplever også, at nogle af de pårørende gerne vil deltage i en aktivitet med deres kære, som fx kor. Det kan faktisk være rigtig rart for dem at gøre noget sammen.

Bettina Berg, leder for tre plejecentre, herunder Smedegade Plejecenter
Bettina Berg

"Hvis vi kan være stolte af vores arbejde, se os selv i øjnene og vide, at vi har gjort, hvad vi skal, så kan vi også bedre møde de pårørende og tage dialogen, når de forventer noget af os, som vi ikke kan levere."

Maria Skovbo, daglig leder og udviklingssygeplejerske
Maria Skobvo

"Evnen til at sætte sig i de pårørendes sted er meget vigtig, og det er noget af det, vi har arbejdet meget med. Når relationerne bliver vanskelige, så husker vi hinanden på, at det ikke handler om os – det handler om mennesker i krise, der bare gerne vil have, at vi passer på deres kære. Det giver os en anden tilgang.”

Anne Lise Sørensen, ergoteraput
Ergoterapeut Anne Lise Sørensen

”Nogle gange er det værste, man kan gøre som medarbejder at trække sig, når en pårørende er frustreret. Man skal turde møde de pårørende og deres frustrationer, selvom det er svært.”

SPARK menu