Marlene Schoop sekretariatsleder for SPARK

SPARK fylder 6 år: Dette fylder på kommunale arbejdspladser

Samarbejde, forandringer og kommunikation. Det er nogle af de udfordringer, SPARK oftest støder på blandt ledere og medarbejdere.

Af Sine Molbæk-Steensig 04/04/2022

I april 2016 blev SPARK - Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne - skudt i gang. I de 6 forløbne år har SPARKs konsulenter været i kontakt med flere tusinde medarbejdere fra kommunale arbejdspladser i hele Danmark. Nogle har deltaget i store konferencer og gå-hjem-møder, nogle har været med i store kommunale fællesforløb og andre har takket ja til at samarbejde med SPARKs konsulenter i forløb skræddersyet til netop deres arbejdsplads.

I anledning af fødselsdagen har Viden på Tværs bedt SPARKs sekretariatschef Marlene Skytte Schoop svare på 5 spørgsmål.

Hvilket emne arbejder I oftest med på tværs af brancher?

"De første år var der flest arbejdspladser, der ønskede forløb om forandringer og omstillinger, men de sidste par år er det temaet ”samarbejde”, som vi får flest ansøgninger til. Det kan være samarbejde mellem kolleger, leder og medarbejdere, mellem fx dag- og aftenvagter eller det tværfaglige samarbejde.

Vi kan gribe det an på mange måder afhængigt af den enkelte arbejdsplads: Vi kan fx have fokus på den fælles kerneopgave, og hvordan vi samarbejder om den. Hvornår gør vi det godt nok, og er vi enige om, hvad kerneopgaven består i? Andre gange fokuserer vi på den sociale kapital på arbejdspladsen, herunder den daglige kommunikation med hinanden i vores samarbejde."

Er der andre emner, der går igen?

"Mange kommunale arbejdspladser oplever hyppige organisatoriske forandringer – og forandringer i det hele taget. Det kan være sammenlægninger, ændringer i teamstruktur, ny ledelse, nye it-systemer, ny lovgivning m.m.

Noget af det, der ofte bliver udfordrende i den sammenhæng, er den dagligdags kommunikation med hinanden. På arbejdspladserne kalder de det fx ”skyllerumssnak” eller ”snak i krogene”. Her kan SPARK understøtte et fokus på kommunikation, og hvad vi kan gøre for at styrke kommunikationen – både hver især og sammen, så vi bedst muligt kan samarbejde om borgerne og løse kerneopgaven. Vi støtter også ofte arbejdspladserne i at få overblik over opgaver og blive enige om opgavernes prioritering."

Hvilken betydning har corona haft på de kommunale arbejdspladser de sidste to år i SPARKs optik?

"Corona har påvirket arbejdspladserne meget forskelligt, og flere områder har været presset på hver deres måde. Nogle arbejdspladser har været sendt hjem meget længe og har primært haft kontakt virtuelt. Andre har været fysisk på arbejde og har måttet arbejde på helt nye måder. Nogle områder har haft travlt som aldrig før, mens andre har oplevet mere stille perioder. Corona-perioden har været en turbulent tid, og det gør noget særligt ved arbejdsmiljøet.

Indenfor fx socialområdet er der flere steder, hvor man pga. corona-restriktioner har måttet gøre ting for beboerne, som de tidligere selv deltog i, fx lave mad til dem. Nu er der et stort arbejde med at øge beboernes selvhjulpenhed igen."

Kan du pege på, hvorfor nogle arbejdspladser lykkes bedre med at skabe langvarige forandringer end andre?

"Det kan være svært at sige, hvad der lige præcis gør, at forandringer lykkes. Der er mange faktorer i spil, men først og fremmest skal det være meningsfuldt for den enkelte arbejdsplads. Både medarbejdere og ledelse skal være involveret i processen og opleve, at de kan selv. I SPARK taler vi nogle gange om procespower.

Det er afgørende for os, at arbejdspladserne bliver rustet til selv at kunne arbejde med forskellige typer udfordringer. Udvikling og håndtering af udfordringer må ikke være afhængigt af en ekstern konsulent – heller ikke en SPARK-konsulent. Derfor arbejder SPARK med at gøre samarbejdet i MED og TRIO stærkere. Når samarbejdet i MED eller TRIO er stærkt, og der er gensidig tillid, kan man ofte lykkes med meget."

Hvilken forskel gør et SPARK-forløb for arbejdspladserne?

"Arbejdspladserne peger på, at det er hjælpsomt for dem, at SPARK kommer med et blik udefra og stiller nye spørgsmål, at vi har blik for de mange perspektiver og skaber involverende processer. Det har også stor betydning, at der er en konsulent, der holder fast i en proces sammen med dem, og at de får konkrete redskaber til selv at kunne sætte i værk i egen praksis. Undervejs i et SPARK-forløb skal arbejdspladserne fx afprøve nogle tiltag (prøvehandlinger), så de hurtigt får erfaring med, hvad der virker.

I de forløb vi har på den enkelte arbejdsplads, peger deltagerne desuden på, at det er en styrke, at SPARK er fleksible og kan tage fat på det, der sker i nuet."

Kunne et SPARK-forløb være noget for din arbejdsplads? SPARK tilbyder støtte inden for hele spektret omkring psykisk arbejdsmiljø. I kan ansøge under de seks temaer

  • Samarbejde
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse
  • Forandringer og omstillinger
  • Alenearbejde,
  • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane
  • Vold og trusler.

Ansøg her

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

Hvad er SPARKs formål?

SPARKs overordnede mål er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, øge trivslen og herigennem forbedre produktivitet og kvalitet gennem fokus på kerneopgaven.

Gennem dialog og faglig støtte medvirker SPARK til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere i deres arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker.

Læs mere om SPARK

Læs, hvad arbejdspladserne har fået ud af et SPARK-forløb

SPARK menu