Stærk TRIO

Sådan får I et stærkt TRIO samarbejde

Skab fælles fodslag i TRIOen. Hvad vil I med jeres TRIO-samarbejde? Og hvad kan man egentlig bruge en TRIO til?

Af Sine Molbæk-Steensig 11/09/2018

Øvelsen afklarer MED/TRIO-medlemmers roller, ansvar og ressourcer og lægger grundstenen til et godt samarbejde i udvalget. Øvelsen er god, når MED/TRIO har fået nye medlemmer, efter en APV eller når I vil skabe fremdrift i arbejdsmiljøarbejdet.

Øvelsen sørger for, at deltagernes vigtigste overvejelser og idéer kommer i spil. Det skaber engagement og ejerskab for processen og en indbyrdes forståelse for hinandens overvejelser og prioriteringer. 

Se hvordan andre har brugt øvelsen: Stærk TRIO – se hvad de gjorde i Aabenraa

Manual til øvelsen: Skab et stærkt MED/TRIO-samarbejde
Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling