Skoler er udfordret af forandringer

Manglende motivation og frustration kan opstå, når forandringer fylder meget i hverdagen. Det hjælper at styrke samarbejdet og involvere medarbejderne, fortæller Marlene Schoop, sekretariatschef i SPARK.

Af Sine Molbæk-Steensig 13/06/2022

Der sker meget på skoleområdet, og det kan gå stærkt, når tingene forandrer sig: etablering af nye teams, omstruktureringer, sammenlægninger og elever med særlige behov. 

Forandringer kan udfordre samarbejdet om kerneopgaven. Ofte oplever både medarbejdere og ledere, at forandringerne sker henover hovedet på dem, og det fører til frustration og manglende motivation.

Når SPARK arbejder med skoleområdet lader de sig blandt andet inspirere af BFA's materiale "Styrket samarbejde". Her er der fokus på involvering af hele arbejdspladsen og styrkelse af samarbejdet, men i høj grad også om at sætte nogle rammer, der sikrer fremdrift. Nogle af de værktøjer, SPARK bruger er fx SCRUM-boards og handleplaner.

Den dynamiske opfølgningsmodel eller SCRUM

Uanset om vi kalder det den dynamiske opfølgningsmodel eller SCRUM, så er det en model, der skaber overblik over jeres projekter og indsatser.
Læs mere

Se eksempler på hvordan SPARK har hjulpet skoler 

Skole fik redskaber til at tackle forandringer og høje følelsesmæssige krav

Effektiviseringer, høje følelsesmæssige krav, øget samarbejde med forældre, kompetenceudvikling, tværfagligt samarbejde og implementering af nye politikker. Forandringer er et vilkår for de fleste kommunale arbejdspladser, men hvordan tackler man disse forandringer, så de ikke fører til mistrivsel og utryghed men i stedet til øget arbejdsglæde, styrket faglighed og bedre kvalitet i opgaveløsningen?
Læs mere

Tre redskaber løfter den professionelle samtale på skole

Tre enkle redskaber hjælper ledelse og medarbejdere på Osted Skole, når de skal fordele og prioritere opgaverne og gør det nemmere at tale om, hvornår en opgave egentlig er løst godt nok. Inspirationen til redskaberne kommer fra SPARK.
Læs mere

​​​​​​​SFO: Positiv kommunikation og scrum boards vender udviklingen

SFO’en havde haft en stribe ledere i løbet af de sidste 10 år, og da man samlede to matrikler under én fælles leder, stødte to meget forskellige arbejdskulturer sammen. Resultatet var, at pædagogerne ikke trivedes, og da de nogle år senere blev udfordret af corona, væltede læsset med opsigelser og langtidssygemeldinger til følge.
Læs mere

Skole fik støtte til at prioritere i pressede perioder

På Sortebakkeskolen havde medarbejdere og ledere brug for støtte til at prioritere de daglige opgaver bedre. Det fik de i SPARK-forløb, hvor værktøjer og gode dialoger kom på banen.
Læs mere

Kunne et gratis SPARK-forløb være noget for din arbejdsplads?

SPARK tilbyder støtte indenfor temaerne:

  • Forandringer & omstillinger 
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  • Risiko for vold og trusler
  • Chikane og mobning
  • Alenearbejde 
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Læs mere og ansøg

Styrket samarbejde - Nye veje til bedre arbejdsmiljø på uddannelsesinstitutioner

BFA introducerer i denne pjece fem centrale temaer i forhold til arbejdet med at skabe et stærkt samarbejde på uddannelsesinstitutioner.

De fem teamer er: Fælles fokus på opgaven, medarbejderinddragelse, synlighed og gennemsigtighed, retningssætning og prioritering og professionelt råderum. 

Læs mere hos bfa og lyt til podcast

Om SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.

Det skal ske gennem fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere.

Læs mere om SPARK