Sammenlægninger er en udfordring på kommunale arbejdspladser

Noget af det, der kan hjælpe jer, er at fokusere på at styrke arbejdsfællesskabet og finde et nyt fælles fagligt fundament, lyder det fra SPARK.

Af Sine Molbæk-Steensig 28/06/2022

Uanset brancher og kommuner så er sammenlægninger og omstruktureringer noget af det, der kan udfordre samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser, fortæller SPARKs sekretariatsleder Marlene Schoop.

Noget af det, SPARK sætter fokus på, er at styrke arbejdsfællesskabet. Det kan fx være ved at styrke det relationelle og det kollegiale, ved at arbejde med det fælles faglige fundament eller med at definere kerneopgaven.

SPARK bruger blandt andet redskaber fra BFA Velfærd og Arbejdsmiljø København til at skabe refleksion og dialog. Kig i materialerne og bliv inspireret til arbejdet med at styrke arbejdsfællesskaberne.

Se hvordan SPARK har hjulpet arbejdspladser med sammenlægninger 

​​​​​​​SFO: Positiv kommunikation og scrum boards vender udviklingen

SFO’en havde haft en stribe ledere i løbet af de sidste 10 år, og da man samlede to matrikler under én fælles leder, stødte to meget forskellige arbejdskulturer sammen. Resultatet var, at pædagogerne ikke trivedes, og da de nogle år senere blev udfordret af corona, væltede læsset med opsigelser og langtidssygemeldinger til følge.
Læs mere

Bo- og rehabiliteringscenter: De små ord er afgørende for vores samarbejde og trivsel

- Vi så en lille tilbagegang i forhold til trivsel efter sammenlægningen, og vi har da også haft et par TRIO-møder, hvor fronterne var relativt hårdt trukket op. Derfor var vi lune på ideen om, at vi skulle starte med at se på, hvordan vi taler til hinanden indbyrdes i TRIOen. Og så kunne vi efterfølgende brede det ud til hele arbejdspladsen, siger rehabiliteringsleder.
Læs mere

Pædagogisk bostøtte kom på forkant med forandringer

- Vi havde været i gang med omstruktureringer længe, da vi læste om SPARK og tog op i vores arbejdsmiljøgruppe, om vi skulle søge et forløb, fortæller arbejdsmiljørepræsentant.
Læs mere

Alkoholbehandlingscenter fik skabt en ny inddragende kultur

- SPARK-forløbet har gjort, at vi har bevaret det gode arbejdsmiljø i en forandringsproces, fortæller ny leder.
Læs mere

Børneinstitution: Fusion i vente: Sådan fik vi forebygget en 'dem og os-kultur'

SPARK er ikke kun en løsning på aktuelle udfordringer, men kan også forebygge det, som potentielt kan forringe det psykiske arbejdsmiljø. 
Læs mere

Kunne et gratis SPARK-forløb være noget for din arbejdsplads?

SPARK tilbyder støtte indenfor temaerne:

  • Forandringer & omstillinger 
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  • Risiko for vold og trusler
  • Chikane og mobning
  • Alenearbejde 
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Læs mere og ansøg

Stærkere sammen

Materiale fra BFA velfærd.
Læs mere og download

Stærke arbejdsfællesskaber - metodekatalog

Materiale fra Arbejdsmiljø København.
Læs mere og download 

Om SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.

Det skal ske gennem fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere.

Læs mere om SPARK

SPARK menu