Man skal ikke stå helt alene med ansvaret

Der bliver flere borgere med komplekse problemstillinger i ældreplejen, og det kan udfordre oplevelsen af at kunne gøre arbejdet godt nok. Fælles beslutninger og enighed om kerneopgaven kan være vejen frem.

Af Sine Molbæk-Steensig 14/06/2022

Når SPARK laver forløb med medarbejdere og ledere på ældreområdet, så er det ofte en udfordring for arbejdspladserne, at der er sket en stigning i antallet af borgere med komplekse problemstillinger, som fx demens, psykisk sårbarhed eller meget krævende plejeproblematikker. Ledere og medarbejdere kan stå med en følelse af, at de ikke altid er klædt på til at kunne håndtere de forskellige problematikker.

Mange arbejder en del af tiden alene, og det kan give en oplevelse af at stå alene med et meget stort ansvar for at træffe de rette beslutninger.

SPARK kan bidrage til, at TRIO eller MED-udvalg får kigget på udfordringerne i fællesskab, så det ikke bliver den enkelte medarbejders ansvar at finde ud af, hvordan kerneopgaven skal løses, og hvilke opgaver der skal prioriteres højest.

SPARK bruger bl.a. redskaber fra BFA som fx prioriteringstrekanten eller over og under standard, som et fælles udgangspunkt for dialog om, hvad kerneopgaven består af, og hvad der skal til for at løse den godt nok.

Se eksempler på hvordan SPARK har hjulpet arbejdspladser på ældreområdet

Plejecenter fik hjælp af SPARK til at få kerneopgaven ud at leve

Ældrecenter Æblehaven i Brøndby har over en periode på halvandet år arbejdet med at definere kerneopgaven og gjort den forståelig og brugbar i hverdagen. Det har betydet, at medarbejdere og ledere i langt højere grad har fokus på, hvad der er godt for beboerne.
Læs mere

Rehabiliteringscenter: Vi er blevet bedre til at fordele opgaverne

Opgaverne er mange på rehabiliteringscentret Lysningen i Odense, og det kunne tidligere skabe konflikter om, hvem der skulle løse hvilke opgaver. Et SPARK-forløb hjalp med at få opgavefordelingen på plads.
Læs mere

Plejecenter fik SPARK-hjælp til at lære at undre sig

Nysgerrighed er en muskel, der skal trænes. Derfor kontaktede et plejecenter i Ikast-Brande Kommune SPARK og fik redskaber til at skabe en kultur, hvor man stiller spørgsmål, hvis der er noget, man ikke forstår.
Læs mere

Sådan har vi lært at hæve os op i den faglige helikopter

Medarbejdere på et plejecenter i Randers Kommune samt kommunens tværfaglige natgruppe har i et SPARK-forløb fået skilt det følelsesmæssige fra det faglige. Løsningen var at sætte mål for kerneopgaven.
Læs mere

To værktøjer hjælper jer med at prioritere og skabe enighed om kvaliteten

Hvad skal standarden for kvalitet være hos os? Og hvad kan vi vælge fra, når vi er pressede? At få styr på de to spørgsmål er en stor hjælp i hverdagen og skaber overblik og tryghed i et arbejdsfællesskab.
Læs artiklen

SPARK hjalp sygeplejersker og sosu-personale til bedre kommunikation på Læsø

”Vi har haft fokus på den måde, vi er sammen på og den måde, vi snakker på,” lyder det fra sygeplejersker og sosu-personale på Læsø, der har fået hjælp af SPARK-konsulent til at definere værdier og mål og forstå, at problemer skal tages i opløbet – ikke mindst på en lille ø.
Læs mere

Kunne et gratis SPARK-forløb være noget for din arbejdsplads?

SPARK tilbyder støtte indenfor temaerne:

  • Forandringer & omstillinger 
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  • Risiko for vold og trusler
  • Chikane og mobning
  • Alenearbejde 
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Læs mere og ansøg

Prioriteringstrekanten - skab fælles prioriteringer
Prioriteringstrekanten

Prioriteringstrekanten er et af de værktøjer, som SPARK benytter ude på de kommunale arbejdspladser. I kan bruge den, når I har udfordringer med at nå alle opgaver eller savner klare prioriteringer og tydelighed i opgaverne. 

Prøv prioriteringstrekanten

Metode: Over eller under standard?