Støttepædagoger bruger ofte deres tid alene ude i marken

Fra alenearbejde til kollegaskab og fælles kerneopgave

Mange timer alene i marken sled. Et SPARK-forløb hjalp medarbejderne i Center for pædagogisk viden og udvikling med at arbejde sammen, også når de arbejder hver for sig.

Af Irene Aya Schou 07/09/2020

Når pædagogerne fra CPU, Center for pædagogisk viden og udvikling, i Fredericia Kommune er ude i kommunens daginstitutioner og skoler for at støtte børn med særlige behov, kan de godt føle sig lidt alene og uden faglig støtte.

CPU holder til på Fredericia Rådhus og beskæftiger foruden støttepædagoger en række pædagogiske konsulenter, hvis opgave bl.a. er at afgøre, hvilke børn, der skal have støttetimer.

Søgte under temaet alenearbejde

Ofte bruger pædagogerne hovedparten af deres tid ude 'i marken' og er kun sammen med kolleger og pædagogiske konsulenter én til to gange om ugen.  

Det fik arbejdsmiljørepræsentant for pædagogerne i CPU, Lilli Jacobsen, til at tage initiativ til at kontakte SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne.

- Vi søgte under temaet alenearbejde for at få råd og viden om, hvordan vi kan styrke vores faglighed og netværk i fællesskab, fortæller Lilli Jacobsen.

Manglende samarbejde mellem pædagoger og konsulenter

SPARK tilbyder kommunale TRIOer og MED-udvalg gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø, og konsulenterne tager altid udgangspunkt i de temaer og problemstillinger, som den enkelte arbejdsplads ønsker at arbejde med.  

Da SPARK-forløbet begyndte, viste det sig, at problemet med alenearbejde ikke kun drejede sig om manglende tid sammen med kolleger, men også om et samarbejde mellem pædagoger og pædagogiske konsulenter, der kunne forbedres, fortæller Lars Wahlun Pedersen, der er tidligere afdelingsleder i CPU, og deltog i hele SPARK-forløbet.

- Det viste sig, at det dybest set handlede om at få defineret kerneopgaven og få talt om samarbejdet mellem pædagoger og  pædagogiske konsulenter og om, hvad det vil sige at være en kollega og have forskellige roller i samarbejdet, siger han.

Kerneopgave gav fælles platform

Det blev startskuddet til en proces, hvor SPARK-konsulent Karin Thomassen og TRIO, der bestod af arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten for pædagogerne og en leder har snakket om forventninger, opgaveløsning og trivsel, og hvor de pædagogiske konsulenter og resten af pædagog-gruppen blev inddraget mellem møderne.

- Sammen med pædagoger og pædagogiske konsulenter definerede vi kerneopgaven, hvilket har givet os en fælles platform for arbejdet og en følelse af, at vi står med et fælles ansvar og ikke er alene, siger Lilli Jacobsen.

Er du min leder eller kollega?

SPARK-forløbet gav også mulighed for at få 'vendt flere sten' og få talt om, hvorfor pædagogerne følte sig alene. Det drejede sig bl.a. om, at ledelsen tidligere havde været tæt på praksis og med ude på alle opgaver.

- De kendte til hvert et hjørne af, hvad vi lavede. Nu kom der konsulenter på, som vi skulle samarbejde med, og det skabte en forvirring i forhold til, om konsulenten var vores leder eller kollega, fortæller Lilli Jacobsen. 

Tur i helikopteren gav perspektivskifte

For Inger Jensen, tillidsrepræsentant for pædagogerne i CPU, har SPARK-forløbet giver flere aha-oplevelser.

- Vi har været oppe i helikopteren og se det hele oppefra. Hele processen har været en rigtig fed oplevelse. Ikke mindst arbejdet med kerneopgaven har sat rigtig mange tanker i gang, og det har skabt ejerskab, siger Inger Jensen.

Pædagoger og konsulenter endte med at definere kerneopgaven som: 'CPU bidrager i tværfagligt samarbejde til styrkelse af læringsmiljøer, der understøtter børn og unges læring, trivsel og udvikling i dagtilbud og skole.'

Hop over i de andres gummistøvler

Inger Jensen husker, hvordan SPARK-konsulenten faciliterede en øvelse for TRIO, hvor man skulle 'hoppe over i de andres gummistøvler'. Pædagogerne skulle bl.a. forestille sig, hvordan det var at være pædagogisk konsulent, og lederen skulle forestille sig, hvordan det var at være i pædagogens gummistøvler.

- Vi fik øje på en masse lag og nuancer. Vi var helt mundlamme efter den øvelse, og det sjove er, at vi jo bruger den øvelse i forhold til bedre at forstå børnene, siger Inger Jensen.

For SPARK-konsulent Karin Thomassen handler det om at træne sig i at skifte perspektiv.

- Vi har gennem forløbet sat spot på, hvad der er, der udfordrer samarbejdet. Vi har arbejdet med perspektivskifte for at blive klogere på, hvad konsulenterne tænker om samarbejdet, og hvorfor de mon handler, som de gør, siger hun.

SPARK-forløbet har betydet nye måder at samarbejde på i CPU bl.a. er der indført tværfaglige møder mellem pædagoger og konsulenter, hvor man drøfter enkelte cases fra pædagogernes hverdag ud fra kerneopgaven.

Samtidig har de to faggrupper talt om, hvorfor det giver mening, at konsulenterne er ude i institutionerne og lave iagttagelser, inden pædagogen kommer ud.

Nu ved vi, vi kan få støtte

CPU i Fredericia er langt fra i mål i forhold til det tværfaglige samarbejde, men SPARK-forløbet har skabt et mere ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og konsulenter og en følelse af, at man ikke står alene med arbejdet - også selvom konsulenten og pædagogen stadig har forskellige roller bl.a. er det konsulenten, der tager stilling til, om et barn skal have støtte.

- Før kunne man godt have den der stressagtige følelse af, at 'det skal jeg løse selv'. Nu ved vi, at vi kan få støtte, og at vi deler ansvaret med konsulenten i forhold til at løfte opgaven, siger Lilli Jacobsen.

SPARK er et godt sted at starte

For Lars Wahlun Pedersen, tidligere afdelingsleder i CPU, er SPARK et godt sted at starte, hvis man vil arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

- Forløbet har skabt en fælles forståelse af, at støttepædagog og konsulent har en fælles opgave med at arbejde med de børnefællesskaber, som barnet er en del af, og at man kun lykkes, hvis man samarbejder om kerneopgaven. Samtidig betød det meget, at der kom én udefra. Der blev sagt ting højt, som ellers ikke var kommet frem, siger han.

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

Kunne et SPARK-forløb være noget for jer?

SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne er et gratis tilbud til alle kommunale arbejdspladser.

SPARKs forløb er målrettet MED-udvalg og TRIO’er. I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i det psykiske arbejdsmiljø på jeres egen arbejdsplads.

Læs mere om SPARK og søg om forløb

SPARK-forløb om alenearbejde

Alenearbejde forekommer på kommunale arbejdspladser – fx indenfor plejesektoren, rengøring, vagtarbejde og lignende. At arbejde alene kan give mulighed for stor selvstændighed i arbejdet, men kan også give en række særlige udfordringer. Når man ikke har kolleger i hverdagen, kan det kræve en særlig indsats at skabe og vedligeholde netværk, fagligt fællesskab og fokus på professionel udvikling. En anden problemstilling er, at det kan være vanskeligt at få koordineret de daglige opgaver og få retning for arbejdet. 

SPARK menu