SPARK

Send en ansøgning til SPARK

Vil I gerne have gratis støtte fra SPARK, så skal I udfylde en ansøgning. Læs her, hvordan I gør.

Af SPARK 10/11/2018

For at søge om støtte fra SPARK skal I udfylde et kort digitalt ansøgningsskema.

Det er TRIO/lokal-MED på jeres arbejdsplads, der kan søge om støtte, og I skal derfor være enige i jeres TRIO/lokal-MED om at søge. Når I udfylder ansøgningen, skal I have kontaktoplysninger til både leder og en medarbejderrepræsentant klar.

SPARK yder støtte til følgende seks temaer:

 • Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger.
 • Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen.
 • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
 • Problemer ift. arbejdets indhold, omfang og udførelse.
 • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane.
 • Alenearbejde.

I ansøgningen skal I oplyse, hvilket eller hvilke af de seks temaer I ønsker støtte til.

SPARK vurderer ansøgningerne en gang pr. måned ud fra en prioritering, som sikrer, at SPARK kommer bredt ud til kommunerne og de forskellige brancheområder.

I får besked, om jeres ansøgning er godkendt senest den 14. i måneden efter, I har ansøgt.

I skal være klar til at gå i gang med selve forløbet inden for et halvt år efter, at I har søgt.

I nogle få situationer kan SPARK ikke yde støtte – det gælder f.eks. hvis arbejdspladsen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Du kan læse mere under Ofte stillede spørgsmål om SPARK.

Når I har fået godkendt jeres ansøgning

Når I har fået godkendt jeres ansøgning sker der følgende:

 • En SPARK-konsulent kontakter jer og spørger om baggrunden for jeres ansøgning og aftaler et formøde på jeres arbejdsplads.
 • På formødet fortæller I om jeres udfordringer, og sammen taler I om, hvad SPARK kan støtte jer med. På baggrund af dette udarbejder I og SPARK-konsulenten en samarbejdsaftale, hvor I aftaler, hvordan forløbet med jeres arbejdsplads og SPARK skal foregå.

For at sikre, at der er opbakning til SPARKs støtte på arbejdspladsen og for at sikre lokal forankring af støtten, så informerer SPARK Hovedudvalget i jeres kommune samt KL og Forhandlingsfællesskabet om, at I får støtte og om, hvilket tema I får støtte til. Det sker først, når der er lavet en samarbejdsaftale med jer. Selve samarbejdsaftalen bliver ikke videregivet.

Afslag

Hvis I får afslag, bliver der sendt en mail til jer senest den 14. i måneden efter, I har ansøgt.


Læs mere i vores FAQ, hvor I kan få svar på de mest almindelige spørgsmål.

Hvem kan få støtte af SPARK

Det er Lokal-MED og TRIOen på kommunale arbejdspladser, der kan få støtte – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.

 

Find ansøgningsskemaet her
Ansøgningsskema

I skal udfylde et kort ansøgningsskema for at få støtte fra SPARK. 

Find ansøgningsskemaet her

 

Det skal I have klar, når I udfylder ansøgningsskemaet:
 • TRIO/lokal-MED skal være enigt om at søge
 • I skal have besluttet, hvilket eller hvilke af SPARKs fire temaer, I ønsker støtte til
 • En meget kort beskrivelse af jeres udfordringer og grunden til, at I søger
 • Kontaktoplysninger på leder og en medarbejderrepræsentant