Før jeres indsatser ud i livet med SCRUM

SCRUM eller den dynamiske opfølgningsmodel. Prøv den, og skab overblik over jeres projekter og indsatser.

Af Sine Molbæk-Steensig 19/04/2021

Mange arbejdspladser oplever, at det kan være svært at holde fast i nye tiltag og få dem forankret på arbejdspladsen. Det kan der være mange årsager til.

Ofte sker det, at ledelse og medarbejdere falder tilbage i gamle vaner og rutiner i en travl hverdag. Måske har man ikke involveret de rette medarbejdere i processen, så det nye tiltag mangler opbakning eller er udformet på en sådan måde, at det ikke giver mening for kollegerne.

Men det kan også være fordi, der simpelthen ikke er lagt en plan for, hvordan man holder fast, følger op og evaluerer på de nye tiltag.

Den dynamiske opfølgningsmodel / SCRUM gør det tydeligt, hvordan nye tiltag bliver gennemført over tid.

Modellen kan fx hænge i jeres mødelokale. Den giver et let og overskueligt overblik over, hvad der er sat i gang, og hvor langt I er kommet.

Se flere eksempler på simple værktøjer

Den dynamiske opfølgningsmodel

SPARK menu