Hvad ville vi

Bedre modtagelse af nyansatte er et led i fastholdelse

Omsorgscenter har sat fokus på bedre modtagelse af nyansatte – det giver gevinst, både for borgerne og arbejdspladsen.

Af Sine Molbæk-Steensig 20/03/2023

Hørsholm Kommune har takket ja til et fællesforløb med SPARK. Det betyder, at lokaludvalg med ledere og medarbejderrepræsentanter fra arbejdspladser i hele kommunen har mødtes to gange for at arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

Bedre modtagelse giver tryghed

En af de arbejdspladser, der deltager i det afsluttende møde i fællesforløbet, er Omsorgscenter Breelteparken, som huser knap 200 ældre- og plejeboliger. På det første SPARK-møde havde man besluttet at sætte fokus på bedre introforløb på nyansatte, og nu skal der gøres status.

- De nye medarbejdere har taget rigtig godt imod vores nye tiltag. De føler, at der bliver taget hånd om dem, og vi oplever, at de hurtigere bliver del af kollegagruppen, fortæller Henriette Hansen, som er tillids- og arbejdsmiljørepræsentant på Breelteparken.

Mange fordele ved bedre introforløb

Der er mange gode grunde til se sine introforløb nærmere efter i sømmene, fortæller hun.

Dels er der kamp om de gode medarbejdere, så når man har fået ansat dygtige kolleger, så er næste skridt at tænke over, hvordan man fastholder dem i arbejdet. Og her er det vigtigt, at de føler sig godt modtaget og som en del af medarbejdergruppen.

Derudover så styrker et godt introforløb og en mentorordning det faglige. Når nye medarbejdere får den nødvendige støtte, så lærer de hurtigere arbejdspladsen og opgaverne at kende og føler sig fagligt kompetente.

Sidst, men ikke mindst, så kommer en stabil og kompetent medarbejdergruppe borgerne til gode i form af tryghed og kvalitet.

Sådan gjorde Breelteparken

Breelteparken nedsatte en arbejdsgruppe, som interviewede ansatte, som var startet for nyligt. Her blev der spurgt ind til, hvad der havde fungeret godt og mindre godt, om der var noget, man kunne savne eller havde forslag til.

Man reviderede herefter det eksisterende introforløb og mentorordning med støtte fra MED-udvalget og indførte derudover løbende forventningsafstemninger mellem ledelse og nye medarbejdere.

Mentorerne er vigtige

Som en del af en bedre modtagelse af nyansatte har udvalgte medarbejdere på Breelteparken fået en rolle som mentorer. En mentorordning går ud på, at en erfaren kollega stiller sig til rådighed som sparringspartner for en mindre erfaren kollega.

Aftalen i Breelteparken er, at de nyansatte kan gå til mentorerne - både med konkrete faglige spørgsmål, men også hvis noget er svært. Og de foreløbige resultater peger på, at mentorordningen fungerer, både for de nyansatte men også for mentorerne, der synes, opgaven er både spændende og vigtig.

- Jeg er mentor for nyansatte i køkkenet, og jeg tjekker ind med dem mindst et par gange om ugen. Vi har også faste møder i kalenderen ca hver 3. – 4. uge, hvor vi mere systematisk spørger ind til, hvordan det går, hvor vi kan støtte, og om noget er svært, fortæller Henriette Hansen.

Arbejdet slutter ikke

Fremadrettet bliver udfordringen at holde fast i de gode takter – også når der travlt i hverdagen, fortæller hun.

Grundtanken er, at man vil bibeholde en nysgerrighed overfor nye ansattes oplevelser, så man løbende laver små justeringer af introforløbet. Både så man ikke låser sig fast på en bestemt måde at gøre tingene på, men også at introforløbet udvikler sig i takt med stedet.

Sådan arbejdes der i et fællesforløb

På SPARKs fællesforløb deltager en række medarbejderrepræsentanter og ledere (TRIOer/MED-udvalg) på tværs af arbejdspladser - typisk fra samme kommune. Deltagerne mødes to gange og arbejder med et selvvalgt tema indenfor psykisk arbejdsmiljø. 

 1. Workshop 1
  Inden workshoppen har deltagerne modtaget en forberedelsesopgave, som skal medbringes. SPARK faciliterer dagen med fokus på TRIOer og MED-udvalgs samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Med udgangspunkt i arbejdspladsernes egne problemstillinger undersøges, reflekteres over og tilrettelægges en prøvehandling. Der informeres også om, hvor der er hjælp at hente i egen organisation. Workshoppen tager en halv dag.
   
 2. Prøvehandlinger på arbejdspladserne
  Arbejdspladserne igangsætter en prøvehandling mellem de to workshops.
   
 3. Workshop 2
  Deltagerne er de samme TRIO’er/MED-udvalg som på første workshop. Workshoppen tager en halv dag. Der arbejdes videre med den valgte tematik – denne gang med udgangspunkt i resultaterne fra arbejdspladsernes konkrete prøvehandlinger og næste skridt, men også med blik for den større strategiske helhed, som indsatserne indgår i.

Læs mere om fællesforløb og hvordan man ansøger

"Det giver ro"

- Vores nye kolleger fortæller, at intro- og mentorordningen giver dem en god ro, og at de føler sig hørt og set, fortæller Henriette Hansen, der også er tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og har været med til at udvikle den nye modtagelse af nyansatte.

 

SPARK menu