Om projektet

Projektet skal samle viden og erfaringer om den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning i folkeskolen samt komme med anbefalinger og inspiration til, hvordan skoler og medarbejdere kan arbejde endnu mere praksisnært og anvendelsesorienteret.

Af Fremfærd 10/01/2020

Projektet hedder 'Styrket inddragelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension i folkeskolen,' og bag det står Fremfærd Børn, der er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

I projektet har VIA University College etableret et videngrundlag for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv.

Det baserer sig på en forskningsmæssig kortlægning af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, på en analyse af policy på området og på viden og erfaringer fra skolernes arbejde med praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Du kan læse mere om videngrundlaget og projektets resultater i den afsluttende rapport.

Projektet er gennemført fra februar til november 2019, og Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening er projektledere.

Her kan du læse projektets afsluttende rapport