Gitte Garset prøver senkarriereværktøjet

Gitte: Det er sundt at tage en snak på forkant

64-årige Gitte Garset, der er HR-konsulent, har været rigtig glad for at prøve det nye samtaleværktøj om den sene karriere.

Af Bettine Romme Andersen 31/10/2023
AC,
Djøf,
IDA,
KL

Hvad skal der ske de sidste år af dit arbejdsliv?

Det er sundt og godt at få reflekteret over og tage en samtale med sin leder om.

Men hvordan gør man det lige på en god måde? Her kan et nyt digitalt værktøj kan hjælpe. Det er udviklet af KL og AC-fagforeningerne i fællesskab og henvender sig til en bred skare af akademikere.

En af dem, som har prøvet det, er Gitte Garset, der er HR-konsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns kommune.

Refleksion over din situation og ønsker

Formålet med værktøjet er at skabe en god samtale mellem leder og medarbejder om medarbejderens situation og ønsker til den sene karriere, samt hvad der skal til for, at medarbejderen har lyst og mulighed for at blive længere på arbejdspladsen. Samtaleværktøjet er digitalt og inddelt i fire temaer:

  • Job og udvikling
  • Kolleger
  • Ledelse
  • Balance

Opdelingen i temaer fungerer godt, fortæller Gitte Garset.

- Jeg synes, det er et rigtig godt værktøj. Jeg forberedte mig inden for de fire temaer, og det er en god måde at komme ind i konteksten. Det giver fokus og sætter nogle gode tanker i gang, siger hun.

Digital spørgeramme til medarbejdere

En tillidsfuld samtale

Det kan for nogle ledere og medarbejdere være svært at tage fat om emnet - den sene karriere. Men for Gitte Garset er det naturligt at tale om, og samtaleværktøjet sætter en god retning for drøftelserne.

- Jeg har ikke udfordringer med at sætte ord på det. Jeg vil gerne have tre-fem år mere i mit arbejdsliv, for jeg føler mig slet ikke parat til noget andet end et godt arbejdsliv, siger hun.

Hun er dog helt bevidst om, at ikke alle behøver at have det på den måde, og at sådan en samtale vil forløbe bedst, når man har tillid og et godt forhold til sin leder.

- Min tidligere leder er meget tillidsskabende, så på den måde oplevede jeg ikke noget, som gjorde det ubehageligt. Men jeg kunne godt mærke, at det var svært for ham at spørge ind til, hvor lang tid jeg havde tænkt mig at fortsætte, siger hun.

Tag snakken på forkant

For den 64-årige HR-konsulent er det vigtigt med åbenhed i sådan en samtale, for det giver de bedste forudsætninger for at planlægge den sene karriere for begge parter.

- Selvfølgelig blotlægger man sig, når man giver udtryk for sine ønsker. For passer mine ønsker til min leders tanker og planer? siger hun.

Alligevel anbefaler Gitte Garset til, at man spiller med åbne kort på begge sider af bordet.

- Hvis min chef har andre planer, end jeg har tænkt, så vil jeg gerne vide det, så jeg kan gå efter en plan b eller c. Men også den anden vej. Hvis jeg har ønsker til uddannelse eller at skifte retning, der kræver nogle andre kompetencer, så skal det løft jo etableres i god nok tid til at indgå i en ny rolle. Så det er en megasund snak at have på forkant, siger hun.

Hun opfordrer til, at man ser samtalen som en status, hvilket spørgsmålene om balance mellem arbejdsliv og privatliv også lægger op til.

- Kan jeg fortsætte med det, jeg gør, i samme tempo? Eller skal jeg rette noget til, er der ting, jeg ikke skal lave mere, eller andet jeg skal lave mere af?

Hvor gammel skal man være?

Det er ofte være individuelt, hvornår man føler sig motiveret og klar til en samtale om den sene karriere. For Gitte Garset er omkring de 60 år passende.

- Det havde nok været lige tidligt nok for mig, hvis det havde været i midten af 50'erne, men omkring de 60 begynder man at tænke mere over, hvad resten af ens liv skal gå med, og hvordan balancen mellem arbejdsliv og privatliv skal være, siger hun.

Selv kunne hun godt tænke sig at trappe arbejdslivet lidt ud enten med nedsat tid eller mulighed for en hjemmearbejdsdag.

- Jeg tror bestemt at ved at tage sådan en samtale og finde individuelle løsninger, så kan det være med til at fastholde nogle medarbejdere længere end ellers.

Skab en god samtale

På denne side får I hjælp til at gennemføre en god og konstruktiv samtale om den sene karriere.

Værktøjet består af:

Leder og medarbejder udfylder hver sit skema og mødes til en samtale, som lederen indkalder til.

Formålet med samtalen er at få en dialog om medarbejderens ønsker til det videre arbejdsliv.

Til slut i samtalen kan I udarbejde en plan med de konkrete initiativer og tiltag, som blev drøfte og aftalt.

Værktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem AC-fagforeningerne og KL.