Guide til samtale om den sene karrire

Samtale om den sene karriere gav Vagn mod på mere

Fokus på opgavemængden, en ugentlig fridag om sommeren og makkerskab om de store projekter. Det er opskriften på en god senkarriere for Vagn.

Af Bettine Romme Andersen 10/11/2023
AC,
KL

Med pagajen skubber Vagn Nielsen sig ud fra stranden til en skøn heldagstur på vandet. Han har sin ugentlige fridag fra jobbet som ingeniør i Byggeri og ejendom i Odense Kommune.

Den ugentlige fridag ligger kun i sommermånederne, hvor den 62-årige Vagn Nielsen dyrker sin passion for at ro i havkajak.

- Jeg er utrolig glad for den ordning, fordi den er fleksibel for mig om sommeren, og det giver godt til livskvaliteten at være på vandet, siger Vagn Nielsen.

Senkarriere samtaleguide

Vagn Nielsen har sammen med sin leder Dorthe Krammager holdt en senkarriere samtale, hvor de har brugt det nye digitale værktøj "Samtaleguide til den sene karriere".

Samtaleguiden er udviklet af KL og AC-fagforeningerne i fællesskab og henvender sig til en bred skare af akademikere.

- Det er et godt værktøj, og vi havde en god samtale, hvor vi kom rundt om alt det, som er relevant. Jeg synes også, længden på spørgeskemaet er passende, og fordelingen af temaer er god, siger Vagn Nielsen om oplevelsen.

Dorthe Krammager er også tilfreds med værktøjet.

- Det er ret intuitivt, og man bliver ledt godt igennem. Det giver mulighed for at tale om nogle emner, som vi måske godt kan glemme i hverdagen, siger hun.

Reflektér over din situation og ønsker

Formålet med værktøjet er at skabe en god samtale mellem leder og medarbejder om medarbejderens situation og ønsker til den sene karriere, samt hvad der skal til for, at medarbejderen har lyst og mulighed for at blive længere på arbejdspladsen. Samtaleværktøjet er digitalt og inddelt i fire temaer:

  • Job og udvikling
  • Kolleger
  • Ledelse
  • Balance

I samtalen mellem Vagn Nielsen og Dorthe Krammager dukkede der et emne op, som de ikke tidligere ved eksempel MUS har været omkring, nemlig vigtigheden af at få spredt den viden, som Vagn Nielsen har qua sine mange år i jobbet.

- Jeg synes, at værktøjet var med til at starte en ny samtale, som handler om, hvor vigtigt det er, at vi får delt den viden, som Vagn har, på en mere systematisk måde end i dag. Det havde vi nok ellers ikke talt om, siger leder Dorthe Krammager.

Digital spørgeramme til medarbejdere

Hvad holder på Vagn?

Vagn Nielsen er uddannet diplomingeniør og har arbejdet i Odense Kommune i 19 år. Han har endnu ikke lagt sig fast på, hvornår han vil stoppe med at arbejde og lade tilværelsen glide over i pensionistlivet.

- Jeg ønsker mig nok en form for nedtrapning, hvor jeg får tænkt over, hvad der skal ske i pensionisttilværelsen, og hvad jeg vil have opdyrket af andre ting, for mit arbejdsliv har selvfølgelig fyldt meget i over 40 år, siger han.

Han har aftalt med sin leder, at han siger til ét år før, at han vil trække sig, for så vil han gerne gå permanent ned på 30 timer.

Passende opgavemængde

En af de ting, som Vagn og Dorthe har talt om i forbindelse med Vagns sene karriere, er opgavemængden.

- Jeg er glad for de opgaver, jeg laver, men det er mere belastningen. Derfor har vi talt om, at der ikke bare skal lægges på hele tiden, og at jeg skal have tid til at afholde min flekstid og de seniordage, som jeg optjener, siger han.

Og det er her, kajakken kommer ind i billedet. Dorthe og Vagn har aftalt, at hans seniordage og flekstid bliver brugt på en ugentlig fridag om sommeren, så han kan komme på vandet.

- Det handler om at have et arbejdsliv, samtidig med at der er tid til fritidsinteresser, og at jeg som leder får pakket opgavelisten, så der ikke er nogen, der vælter på min vagt, siger Dorthe Krammager.

Få en makker

Noget andet, som gør, at Vagn har mod på at fortsætte sit arbejdsliv en del år endnu, handler om opbakning og samarbejde om de store og komplekse opgaver.

- Jeg har en ordning lige nu, hvor vi er to projektledere på de større sager. Og det fungerer rigtig godt, fordi man får skabt en naturlig vidensdeling, man kan dække ind for hinanden, og det er mindre belastende at være projektleder, siger han.

Når sådan en ordning giver Vagn mod på mere, så tænker Dorthe Krammager, at mere systematik omkring videndeling og makkerskaber kunne være godt for hele afdelingen.

- Vi skal mere systematisk have kigget på, hvordan de kompetencer, der ligger hos de erfarne medarbejdere, bliver delt, så vi ikke får lavet hver sin lille boble, siger lederen.

Tillid er vigtigt

Det kan måske for nogle være svært at få talt om den sene karriere - både som medarbejder og leder. Men for Vagn og Dorthe var det en meget naturlig snak at tage.

- Det var ikke svært for mig, men det kræver, at man har et godt samarbejde og tillid begge veje. Og vil man som medarbejder gerne have noget til at ske, så er man nødt til at tale om det, for andre kan jo ikke vide, hvad man tænker, siger han.

For Dorthe Krammager er samtalen om de sidste år på arbejdsmarkedet et vigtig ledelsesmæssigt værktøj, der sikrer forventningsafstemning, så begge parter ved, hvad de kigger ind i.

- Jeg synes ikke, det er en svær samtale, og jeg ser ikke nogen spøgelser. Jeg vil hellere have sådan en snak, end at jeg får en opsigelse fra Vagn, for så har jeg da først store hovedbrud, siger hun.

Er du leder? Start her

Lederguide til senkarriere-samtalen inklusive link til den digitale spørgeramme samt skema til udviklingsplan. HUSK at læse introduktionen grundigt.

 

Skab en god samtale

På denne side får I hjælp til at gennemføre en god og konstruktiv samtale om den sene karriere.

Værktøjet består af:

Leder og medarbejder udfylder hver sit skema og mødes til en samtale, som lederen indkalder til.

Formålet med samtalen er at få en dialog om medarbejderens ønsker til det videre arbejdsliv.

Til slut i samtalen kan I udarbejde en plan med de konkrete initiativer og tiltag, som blev drøfte og aftalt.

Værktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem AC-fagforeningerne og KL.