Seniorpartnerskabet

Køge sætter fuldt tryk på seniorindsatsen

Med ny seniorpolitik, nye materialer til seniorsamtaler og et kick off-møde med ledere og TR er seniorindsatsen skudt i gang i Køge.

Af Bettine Romme Andersen 11/12/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

80 ledere og tillidsrepræsentanter fra alle faggrupper i Køge Kommune var forleden til kick off-arrangement om kommunes nye seniorindsats.

En indsats, der er sat i gang, fordi kommunen ønsker at holde på deres erfarne medarbejdere og give dem mulighed for at udvikle sig gennem hele arbejdslivet.

Seniorer skal føle de har høj værdi

- I Køge har vi en relativ høj andel af medarbejdere over 55 år, og vi har som mange andre rekrutteringsproblemer, så vi vil rigtig gerne fastholde vores medarbejdere og deres viden og erfaringer, siger HR-udviklingskonsulent Catrine Wulff Ploug.

På kick off-mødet blev lokale ledere og tillidsfolk præsenteret for den nye seniorpolitik og flere nye materialer, bl.a. en skabelon til seniorsamtalen og et inspirationskatalog over mulige seniorindsatser og -aftaler, som de kan bruge til at motivere medarbejderne til at blive længere på arbejdsmarkedet og få et godt seniorarbejdsliv.

- I Køge sætter vi pris på seniorerne. Man skal som senior føle, at man har en høj værdi, og at man må blive lige så længe, man vil, siger Tine Johnsen, der er fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedsassistenterne.

Seniorpartnerskab blev katalysatoren

Det er en arbejdsgruppe fra Hoved MED-udvalget med blandt andre Tine Johnsen og Catrine Wulff Ploug, der er de drivende kræfter bag den nye seniorindsats i Køge.

Arbejdet blev skudt i gang sidste år, da kommunen tilmeldte sig Seniorpartnerskabet, som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag. Her har de sammen med 42 andre kommuner delt viden og erfaringer og også arbejdet med at udvikle værktøjer, som kan styrke seniordagsordenen.

- Vi stod på bar bund, så det at komme ind i et fællesskab og høre, hvordan andre arbejder med seniorindsatsen, har givet os meget brugbar viden, siger Tine Johnsen.

Og nu står de klar med en seniorpolitik, som danner udgangspunkt for udrulningen af indsatsen for at fastholde seniorerne i Køge.

Seniorsamtaler tilbydes til 55+

I seniorpolitikken har Køge Kommune valgt, at alle medarbejder har ret til at få en seniorsamtale, fra de fylder 55 år.

- Det har vi gjort, fordi vi gerne vil ensarte og systematisere det. Det skal ikke være op til den enkelte leder, hvornår han eller hun vil tilbyde en samtale, siger HR-udviklingskonsulent Catrine Wulff Ploug.

Arbejdsgruppen bag indsatsen har dog fuld forståelse for de medarbejdere, der ikke ser det som nødvendigt med en seniorsamtale, og derfor er samtalen frivillig og kan afslås af medarbejderen, ligesom det fremgår af Rammeaftalen om seniorpolitik, som KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet har indgået.

Tine Johnsen håber dog, at mange vil benytte sig af tilbuddet fra de fylder 55 år, for det kan være med til at nedbryde tabuer om seniorer.

- Det er jo ikke fordi, der er nogen, der siger, at man skal afvikles, fordi man er blevet 55 år. Nej, det er fordi, vi som kommune anerkender dig og din indsats og ikke vil have, at du går nogen steder, siger fællestillidsrepræsentanten.

Små justeringer kan gøre forskellen

Udover at have udviklet en seniorpolitik har Køge også taget to af de værktøjer, som de selv er medudviklere af i Seniorpartnerskabet, til sig.

Det handler om en skabelon til afholdelse af seniorsamtaler og et inspirationskatalog med 18 eksempler på forskellige seniortiltag og aftaler fra forskellige kommunale arbejdspladser.

- Vi har testet materialet af ved at holde nogle seniorsamtaler på forskellige områder, og det viste sig at fungere rigtig godt. Det åbner for nogle gode samtaler, og så har det givet os den erfaring, at det kan være små justeringer, som lederen ikke har tænkt over, der gør en stor forskel for medarbejderen, siger Catrine Wulff Ploug.

Hun fortæller, at det i test-samtalerne ikke var guld og grønne skove, som medarbejderne efterspurgte. Det handler meget om fleksibilitet for seniorerne.

- Seniorerne efterspørger tit nogle ting, som i langt de fleste tilfælde kan imødekommes uden den store økonomi, og det er jo vigtig viden for lederne, så de bliver lidt mere betryggede i at gå i gang med at afholde seniorsamtalerne, siger hun.

Serveret på et sølvfad

For at gøre det så let og overskueligt for de lokale ledere at gå i gang med den nye indsats rettet mod seniorerne har Køge lavet en tre trins- raket til at skyde den nye kultur i gang.

- I starten af året vil alle ledere modtage en oversigt over deres medarbejdere over 55 år, så de ved, hvem de skal invitere til samtale, siger HR-udviklingskonsulenten.

Næste trin er at sende de relevante medarbejdere en invitation til samtalen. Og derfor har de lavet en e-mail-skabelon, som lederne kan bruge som indbydelse til samtalen - for at gøre det overskueligt og let.

Sidste trin er selve samtalen, og her har lederne adgang til den nye seniorsamtale-skabelon samt inspirationskataloget over mulige tiltag og senioraftaler, som de kan lade sig inspirere af.

Ny kultur på vej

Med kick off-mødet forleden har kommunen skudt indsatsen i gang. Men da alle ledere og tillidsvalgte ikke kunne deltage, skal Catrine Wulff Ploug de næste par måneder rejse rundt til en række arbejdspladser og ledere og holde oplæg om seniorpolitikken og materialerne.

- Vi anerkender, at det er en kulturforandring, og derfor kan vi heller ikke forvente, at det ændrer sig lige med det samme. Men jeg håber, at det stille og rolig bliver fast kutyme, at man afholder og bliver kaldt ind til en seniorsamtale, siger hun.

Fællestillidsrepræsentant Tine Johnsen håber også, at både ledere og medarbejdere kan se, at det giver værdi at holde samtalen.

- Det må gerne blive sådan, at medarbejderne ser det som en omsorg og en anerkendelse.

Opfølgning og evaluering af indsatsen

Nu skal seniorpolitikken, samtale-skabelonen og inspirationskataloget lige have tid til at komme ud at leve på arbejdspladserne i Køge.

Men i slutningen af 2024 er det planen at lave en opfølgning af indsatsen med en evaluering.

- Vi vil nok spørge relevante medarbejdere, om de er blevet inviteret til en samtale, og hvordan den i så fald er gået. Vi vil også lave et spørgeskema til lederne om deres erfaringer med den nye opgave, slutter Catrine Wulff Ploug.

Køge Kommunes seniorpolitik
Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Seniorpartnerskabet