Grundlæggende pleje

Tag dialogen om grundlæggende pleje med nyt materiale

Dialogkort, video, plakat og PowerPoint-præsentation hjælper jer til at drøfte vigtige spørgsmål inden for den grundlæggende pleje.

Af Irene Aya Schou 11/01/2024
Fremfærd

Grundlæggende pleje er alt det, vi i ældreplejen gør for at hjælpe borgere, der har mistet evnen til selv at varetage deres basale behov. Målet er at opretholde eller genetablere så højt et funktionsniveau som muligt samt at forebygge sygdom og indlæggelser.

Det er vigtigere end nogensinde at få sat grundlæggende pleje på dagsordenen og få dialoger om, hvordan man kan arbejde med grundlæggende pleje på de enkelte arbejdspladser.

Derfor har Fremfærd Sundhed & Ældre udviklet et dialogmateriale bestående af dialogkort, video, plakat og PowerPoint-præsentation.

Materialet består af

Materialet henvender sig særligt til ledere, men kan bruges af alle, der har ønske og interesse for at arbejde med grundlæggende pleje. Det kan anvendes i det enkelte team eller i et større arbejdsfællesskab, på personalemøder eller til møder i MED-udvalget.

Materialet består af:

 1. Dialogkort
 2. Video
 3. Plakat
 4. PowerPoint-præsentation
 5. Vejledning til ledere

Sådan kan I bruge materialet

PowerPoint-præsentationen og dialogkortene er beregnet til at blive brugt sammen. Det kan være i et team eller en anden gruppe af medarbejdere, som arbejder sammen. Materialet kan bruges i såvel monofaglige som flerfaglige grupper.

En simpel proces for et møde, hvor I bruger præsentation og dialogkort, kan være:

 1. Kort introduktion til forløbet: 5-10 minutter
 2. Oplæg om grundlæggende pleje ud fra præsentationen: 10 minutter
 3. Dialog om hvert enkelt dialogkort: 15-20 minutter inkl. introduktion og eventuelt fælles opsamling, hvis I er flere grupper

Videoen varer to minutter og giver en kort introduktion til grundlæggende pleje. Den er ligeledes tænkt som et redskab eller støttemateriale til den leder eller konsulent, der skal facilitere en dialog i teamet.

Plakaten kan I fx bruge til at have på bordet, når I taler om den enkelte borger. I kan også hænge den op, så den minder jer om, hvad der er særlig vigtigt i den grundlæggende pleje.

Baggrunden for materialet

Materialet er produceret i regi af partssamarbejdet Fremfærd Sundhed & Ældre. Det er en del af projektet 'Grundlæggende pleje i praksis', hvor tre kommuner har arbejdet sammen med DSR, FOA og KL om at forstå og formidle betydningen af grundlæggende pleje.

Tilgangen til grundlæggende pleje er inspireret af det sygeplejeteoretiske begreb Fundamentals of Care, men er ikke identisk med dette.

Faglighed skal anerkendes

Fremfærd Sundhed & Ældre håber med projektet og materialepakken at bidrage til:

 • At få beskrevet essensen af den grundlæggende pleje på en enkel og anvendelig måde
 • At give alle landets kommuner ny inspiration til at udvikle den grundlæggende pleje
 • At skabe opmærksomhed om den grundlæggende plejes betydning og derigennem højne anerkendelsen af dem, der leverer den

Flere ældre lever længere i eget hjem

Ifølge partssamarbejdet er god grundlæggende pleje vigtigere end nogensinde i et sundhedsvæsen med flere ældre, der lever længere og med flere sygdomme, og hvor kommunerne skal tage sig af borgere, der kommer hurtigere hjem fra hospitalet.

- Den grundlæggende pleje er afgørende, fordi den gør det muligt for flere at blive længere i eget hjem. Det er også ofte i den grundlæggende pleje, at vi først opdager sygdom og forværring af borgernes tilstand, så vi kan handle i tide og måske forebygge indlæggelser.

- God grundlæggende pleje er kort sagt forudsætningen for, at vi kan få enderne til at mødes i ældreplejen og sundhedsvæsenet, lyder det i en fælles udtalelse fra DSR, FOA og KL på vegne af Fremfærd Sundhed & Ældre.

Materialet er også sendt ud til samtlige 98 kommuner i fysisk form - til sundheds- og ældrecheferne.

Se filmen

 

Download PowerPoint-præsentation
Download vejledning til ledere