dialogkort

Vi skal øve os i at tale med hinanden om grundlæggende pleje

Nye dialogkort skal fremme snakken om grundlæggende pleje. Det er der brug for, lyder det fra ledere og medarbejdere på Vidensdag.

Af Irene Aya Schou 18/09/2023
Fremfærd

- Dialogkortene er et godt arbejdsredskab, man kan anvende fx et kvarter på et møde.

- Man kan tage kortene frem og bruge dem i forskellige situationer. 

- Kortene passer godt ind i vores kommune, hvor vi arbejder med temaet: "Hvordan møder vi borgeren, der udfordrer os." Det handler også meget om relationsarbejde.

Sådan lød det, da godt 20 ledere og medarbejdere på ældreområdet en dag i august var samlet til Vidensdag for bl.a. at snakke om grundlæggende pleje og afprøve dialogkort, der er ved at blive udviklet af KL, FOA og DSR i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Formålet med kortene er at understøtte dialogen om grundlæggende pleje i hverdagen, fx på personalemøder eller i det lille team.

Baggrunden er, at når vi lykkes med grundlæggende pleje, kan vi forebygge eller i hvert fald håndtere forværring i borgerens tilstand og i nogle tilfælde spare borgeren for en tur på hospitalet. 

Tænk på en god relation til en borger

I små grupper afprøver deltagerne de foreløbige dialogkort og giver feedback. Blandt spørgsmålene er:

  1. Tænk på en god relation til en borger. Hvad betyder den for plejen?
  2. Tænk på en situation, hvor en borgers tilstand blev forværret? Var der tegn, du kunne have kigget efter og opdaget?
  3. Hvordan kan vi give feedback på hinandens sociale kompetencer, uden at det opleves som en personlig kritik?

Deltagerne er enige om, at kortene er gode til at kickstarte en dialog om grundlæggende pleje og få sat ord på, hvor komplekst grundlæggende pleje egentlig er.

Den gode relation er afgørende

Dialogkortene bygger på en forståelse af grundlæggende pleje, der betoner tre elementer.  

Ét af disse elementer er 'den gode relation', der handler om, at relationen mellem medarbejdere og borgere er fundamentet for at udøve god pleje.

- Det kræver stor tryghed for borgeren at kunne modtage hjælp. Man skal opbygge gensidig tillid, siger Astrid Christine Jensen-Kanstrup, chefkonsulent og projektleder i KL, der faciliterer dagens workshop i Nyborg.

Nogle oplever dog, at det kniber med tiden til at opbygge den gode relation.

- Der skal være tid til ikke kun at være faglig men også omsorgsfuld og menneskelig. Tid til at tale med borgeren. Det kniber nogle gange i hjemmeplejen, fordi vi kører efter et stramt program, lyder det fra en deltager.

Hvordan bruger vi vores kliniske blik

Et andet element handler om 'det kliniske blik' og det at tage et helhedsblik på borgeren. At man som medarbejder altid er opmærksom på små tegn og ændringer hos borgeren, fx levnet mad, hudens kulør og en tristhed i stemmen.

- Man skal have både øjne og ører åbne og bemærke de små ændringer, der kan være tegn på, at noget ikke fungerer, som det skal, siger Astrid Christine Jensen-Kanstrup.

For at træne og skærpe sit kliniske blik kan man bruge de 12 sygeplejefaglige problemområder. Det gør man bl.a. i Horsens Kommune, der har fået produceret en plakat, der viser de 12 problemområder, man som medarbejder skal være opmærksom på.

Ideen er, at plakaten skal hænge i hjemmeplejen, på plejecentret, i døgnrehabiliteringen. Kort sagt alle de steder i Horsens Kommune, hvor medarbejderne yder grundlæggende pleje.

LÆS OGSÅ: Som leder sætter jeg grundlæggende pleje på dagsordenen

Grundlæggende pleje mangler status

Blandt de godt 20 ledere og medarbejdere, der deltager i workshoppen, er der enighed om, at grundlæggende pleje ikke bare handler om at løse konkrete opgaver, men om at se og hjælpe "det hele menneske".

- Grundlæggende pleje er alt det, vi er sat i verden for, lyder det fra en deltager, mens en anden påpeger, at relationen starter allerede i døråbningen.

- Står man med telefonen i hånden og scroller ned, eller er man rolig og nærværende? Har man respekt for, at man står i en borgers hjem? lyder det.

Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, deltager også i dagens session. Hun mener ikke, at grundlæggende pleje har den status, det fortjener.

- Grundlæggende pleje er meget komplekst og ikke bare et sæt af opgaver. Det at skabe en god relation er fuldstændig afgørende for at kunne opfylde borgerens behov. Derfor skal vi have lokale dialoger på arbejdspladserne om, hvad grundlæggende pleje er, siger hun.

Stjernestunder synliggør relationsarbejdet

På ét plejecenter i Horsens Kommune har de arbejdet med at synliggøre det relationelle arbejde ved at give det et navn. Her hedder det 'stjernestunder' og dækker over, at hver beboer dagligt får 15-30 minutter, hvor der er fokus på alt andet end det, der plejer at være fokus på.

- Den tid, I bruger på at opbygge og vedligeholde en tryg relation med borgeren, er i høj grad usynlig. Den står ikke på kørelisten, og den er svær at dokumentere. Men den er vigtig, og relationsarbejdet bør være en integreret del af plejen, siger Astrid Christine Jensen-Kanstrup.

LÆS OGSÅ: Stjernestunder og opstartsmøder: Vi er ved at finde ind til kernen i vores profession

Dialogkort kan hentes gratis 

Dialogkortene forventes færdigudviklet i løbet af efteråret og vil være tilgængelige på vpt.dk

Foruden dialogkort vil der komme en film og plakater, der bl.a. visualiserer 'det kliniske blik'. Materialerne produceres for Fremfærd Sundhed og Ældre og indgår som led i projektet Grundlæggende pleje i praksis.

Grundlæggende pleje består af tre elementer: 

I arbejdet med grundlæggende pleje lægges der vægt på tre elementer:

  1. Et helhedsblik på borgerens behov
  2. Fokus på relationens betydning
  3. Gode rammer for grundlæggende pleje

Helhedsblik handler om at se både fysiske og psykosociale behov - om at borgeren både skal være ren, varm, ernæret og smertefri, men også tryg, involveret og værdig.

Fokus på relationen handler om at respektere borgeren og være ydmyg i situation, fordi man træder ind i borgerens hjem. Der findes ingen opskrift på, hvordan man opbygger en god relation, men det kræver, at man bruger sine sociale kompetencer fx evnen til at lytte og sætte sig i borgerens sted.

Gode rammer handler bl.a. om teamstruktur, dokumentation og faglig sparring. Er organisationen gearet til at løfte det relationelle arbejde? Er der tid til at dele viden og sparre om grundlæggende pleje? Samtidig er der vilkår, som vi ikke kan gøre noget ved.

Om denne artikel

Denne artikel bygger på en session om grundlæggende pleje afholdt den 28. august 2023 på en Vidensdag for 300 ledere og medarbejdere i 44 kommuner om faste teams, arrangeret af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Kort om 'Grundlæggende pleje i praksis'
Fremfærd sundhed og ældre

KL og de faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet i Fremfærd Sundhed og Ældre står bag projektet, der har til formål at styrke den grundlæggende pleje i praksis.

Der arbejdes med at udvikle en ny måde at tale om grundlæggende pleje og med at klæde ledere og andre nøglemedarbejdere på til at understøtte dette.

Der arbejdes også med prøvehandlinger, hvor ledere og medarbejdere på tværs af fagligheder og niveauer afprøver, evaluerer og justerer.

De deltagende kommuner er Frederiksberg, Horsens og Høje-Taastrup Kommuner. KL, FOA og Dansk Sygeplejeråd har projektledelsen. 

Find artikler fra projektet