dialogkort

Nye dialogkort om grundlæggende pleje

Få dialogkort om grundlæggende pleje og tal med dine kolleger/medarbejdere om temaer som 'den gode relation' og 'det kliniske blik'.

Af Irene Aya Schou 22/01/2024
Fremfærd

- Tænk på en situation, hvor du opdagede noget hos en borger, der gav dig mistanke om en forværret tilstand. Hvad så du? Hvad gjorde du? Hvad endte det med?

- Hvilke forhindringer er der for, at vi kan udøve grundlæggende pleje i hverdagen? Hvad kan vi selv gøre for at mindske eller fjerne dem?

Tag dialogen på et personalemøde

Dette er to af spørgsmålene på nye dialogkort om grundlæggende pleje produceret af KL og de faglige organisationer på ældreområdet.

Formålet med kortene er at understøtte dialogen om grundlæggende pleje i hverdagen, fx på personalemøder eller i det lille team.

Dialogkortene er delt op i to dele med hver sin farve.

  • Del 1 (grønne kort) er en introduktion til, hvad grundlæggende pleje handler om, og hvorfor det er vigtigt.
  • Del 2 (orange kort) zoomer ind på en række vigtige temaer inden for grundlæggende pleje.

Brug kort og PowerPoint-præsentation

Materialet henvender sig særligt til ledere, men kan bruges af alle, der har ønske og interesse for at arbejde med grundlæggende pleje.

Foruden dialogkort er der produceret en video, plakat og PowerPoint-præsentation. 

PowerPoint-præsentationen og dialogkortene er beregnet til at blive brugt sammen. Det kan være i et team eller en anden gruppe af medarbejdere, som arbejder sammen. Materialet kan bruges i såvel monofaglige som flerfaglige grupper.

Baggrunden for dialogkortene

Materialet er produceret i regi af partssamarbejdet Fremfærd Sundhed & Ældre.

Det er en del af projektet Grundlæggende pleje i praksis, hvor tre kommuner har arbejdet sammen med DSR, FOA og KL om at forstå og formidle betydningen af grundlæggende pleje.

Find hele materialet her

Download PowerPoint-præsentation