Grundlæggende pleje

Hvordan bruger vi vores kliniske blik?

Grundlæggende pleje handler ikke bare om at støvsuge eller skifte en ble, men om at se "det hele menneske” og skabe en tillidsfuld relation.

Af Irene Aya Schou 06/02/2024
Fremfærd

Grundlæggende pleje er alt det, I gør, for at understøtte menneskers helt almindelige behov.

Plejen omfatter både:

  • Praktiske handlinger, fx hjælp med toiletbesøg, personlig hygiejne, ernæring, hvile og mobilisering.
  • Psykosocial støtte, der hjælper borgeren til at mestre sin egen situation og opleve livskvalitet – trods fx funktionsnedsættelser og sygdom.

Kom i gang med snakken 

Kom i gang med snakken om grundlæggende pleje på jeres arbejdsplads med nyt materiale fra KL og de faglige organisationer.

Materialet indeholder dialogkort, plakater, en video og en PowerPoint præsentation, der gør det let at komme i gang. Start eventuelt med at stille jer selv disse fire spørgsmål på et personalemøde:

  1. Hvordan bruger vi vores kliniske blik?
  2. Hvordan respekterer vi borgerens selvbestemmelse?
  3. Hvorfor er sociale kompetencer vigtige?
  4. Hvad betyder kontinuitet i plejen?

Få materialet her

Download PowerPoint-præsentation