Her kan medarbejderne designe egen arbejdstid

Weekendarbejde hver anden eller hver tredje uge? Det er op til den enkelte på botilbud Øst i Aalborg.

Af Sine Molbæk-Steensig 20/06/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvad kan vi gøre for at blive en mere attraktiv arbejdsplads? Det spørgsmål stillede Botilbud Øst i Aalborg Kommune sig selv, og en del af svaret blev konceptet ’Design din egen arbejdstid’.

Flere timer – færre weekender

’Design din egen arbejdstid’ går ud på at give medarbejderne størst mulig indflydelse på egen arbejdstid.

- Der var et stort ønske om flere fri-weekender blandt medarbejderne, fortæller Hanne Laursen Städe, leder af Botilbud Øst.

Derfor har botilbuddet nu gjort det muligt at vælge mellem at arbejde hver anden eller hver tredje weekend. Hvis man vælger at arbejde hver tredje weekend, så arbejder man en dobbelt arbejdstid den ene dag og en almindelig arbejdsdag den anden dag – altså det, der svarer til tre almindelige arbejdsdage på én weekend.

Pauser og variation bliver meget vigtige

Hanne Laursen Städe fortæller, at man i ledelsen er meget opmærksomme på, at medarbejderne skal kunne holde til de lange vagter og ikke være så trætte efter en dobbeltvagt, at de ikke kan yde det, de skal.

- Man skal holde sine pauser, uanset om man har enkelt eller dobbelt arbejdstid. Men det er endnu vigtigere, når man har dobbelt arbejdstid. Og så prøver vi at skabe mulighed for, at man kan planlægge arbejdet, så man kan lægge noget dokumentationsarbejde ind på de lange dage, så man kan få en pause fra relationsarbejdet.

En attraktiv arbejdsplads

Botilbud Øst har indført ’Design din egen arbejdstid’ for at blive mere attraktive som arbejdsplads. Både for at rekruttere nye medarbejdere, men også for at fastholde de medarbejdere, man allerede har.

- Efter vi er begyndt at skrive om muligheden for indflydelse på egen arbejdstidsplanlægning i vores stillingsopslag - herunder at man kan vælge mellem at arbejde hver anden eller tredje weekend - har vi fået markant flere og markant bedre ansøgere, fortæller Hanne Laursen Städe.

En særlig barriere for fuldtid

Botilbud Øst er et døgntilbud, hvor de fleste af borgerne er ude af huset om dagen i dagtilbud. Det giver en særlig barriere for både at være en attraktiv arbejdsplads og opnå ambitionen om at kunne tilbyde medarbejderne flere timer: Det er nemlig begrænset, hvad der er af opgaver i dagtimerne, når borgerne er ude af huset. Så skal medarbejderne op i tid, skal der være mulighed for at bruge timerne midt på dagen, siger Hanne Laursen Städe.

Interviewet er optaget i forlængelse af et inspirationsoplæg, som "En fremtid med fuldtid" afholdt i Aalborg Kommune for ledere på social- og handicapområdet.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid