Systematik er fundamentet for implementering

Tænk implementering fra dag 1, skab et beslutningsdygtigt forum og vær nysgerrig. Se Stine Bech Olsens oplæg om implementering.

Af Sine Molbæk-Steensig 27/06/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Der skal fokus på implementering, hvis gode initiativer og indsatser skal ud og leve på arbejdspladserne og skabe varige forandringer. 

Det ved Stine Bech Olsen noget om. Hun arbejder med implementering på sygefraværsområdet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og de erfaringer delte hun ud af på en stor temadag om implementering i Seniorpartnerskabet. 

Implementering fra dag 1

- Når I taler om seniorindsatsen nu i jeres kommuner, så er det allerede en del af implementeringen, for implementering starter fra dag 1, lød det.

Hendes vigtigste pointer om implementering handler om medarbejderinddragelse, ledelsesopbakning i hele kæden, nysgerrighed samt kommunikation om nødvendigheden af forandringen.

- Man skal huske, at det tager tid at skabe forandringer, men vi ved, at vi skaber bedre løsninger, når vi inddrager og skaber mening - det øger også trivslen, siger hun.

Læs også: Det rykker på seniorområdet i 43 kommuner

I knap et år har 43 kommuner arbejdet med at udvikle deres seniorindsats, og snart kan de præsentere værktøjer, som understøtter arbejdet.

Læs artiklen 

Om videoen

Seniorpartnerskabets partnerskabskommuner havde på seneste udviklingsdage fokus på implementering, og Stine Bech Olsen delte ud af erfaringerne fra sygefraværsområdet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Seniorpartnerskabet