Fællesskabsdidaktik

Brug fælles oplevelser som udgangspunkt for forældresamarbejdet

Tager samtalen mellem forældre, børn og fagprofessionelle udgangspunkt i fælles oplevelser, så støtter den børnene i deres trivsel, udvikling og læring. Få inspiration til, hvordan du bruger fællesskabsdidaktik i forældresamarbejdet.

Af Fremfærd 11/05/2017

Ligesom andre forældre er nyankomne forældre ikke en homogen gruppe, men møder institutionen med individuelle forudsætninger religiøst, kulturelt, socialt, sprogligt, uddannelsesmæssigt og økonomisk. Skal samarbejdet knytte an til disse individuelle forudsætninger må der løbende skabes kollektive erfaringer om det, der sker i institutionen, og om det børnene skal udvikle og lære. Ved at skabe en fælles oplevelsesramme, med konkrete eksempler på det børnene er i gang med at udvikle og lære, støttes børn, forældre og professionelle i at dele iagttagelser, erfaringer og viden med hinanden.

Alt det kan I understøtte ved at gå didaktisk til forældresamarbejdet og arbejde i en proces med mål, indhold, organisering og evaluering. 

Her på siden får I viden om fællesskabsdidaktik og inspiration til at bruge den i forældresamarbejdet.

Læs først den faglige artikel nedenfor og gå derpå på opdagelse i redskaber, værktøjer og eksempler på siden.

Artikel: Fælles oplevelser som udgangspunkt for en fælleskabsdidaktik
  • Derfor skal vi bruge fællesskabsdidaktik
  • Sproget er nøglen til fællesskab
  • Gør forældrene bevidste om deres rolle for børnenes trivsel, udvikling og læring
  • Sådan støtter I forældrene
  • Sæt mål for de fælles aktiviteter
  • Vælg indhold der understøtter børns udvikling, læring og trivsel
  • Organiser aktiviteterne: Hvor og hvordan skal de foregå
  • Evaluer: Nåede I jeres mål?
Læs mere om fællesskabsdidaktik

Kofoed, U.: At knytte elevernes læring tæt sammen med skolehjemsamarbejdet I Aamodt, S. og Hauge, A. (red.) (2013) Snakk med oss! Samarbeid mellom foreldre, barnhage og skole i et flerkulturelt perspektiv.

Artikler og praksiseksempler fra udviklingsprojektet (2016): forældresomressource.dk Forældredialog i skolen - en artikelsamling om det gode skolehjemsamarbejde (2011)

Sprog er en gave fra mor og far (Film produceret i 2013). Lyngby Taarbæk kommune.

Sprog er en gave – sprogstimulering og forældresamarbejde (i dagtilbud). Hæfte med redskaber og øvelser. 2013 Lyngby-Taabæk Kommune.

Værktøjskassen Forældremødet – Engagér nydanske forældre aktivt på forældremøderne (2010) Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

Værktøjskassen Forældredidaktik - Inddrag nydanske forældre i deres børns læring - i skolen og derhjemme (2010) Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

Rask, Anne Katrine: Hvordan viser læreren elevernes faglige udvikling for forældrene? I artikelsamlingen: Når lærere samarbejder med forældre – billeder fra skolens praksis (2009). Læreruddannelsen i Odense (UCL).

Få inspiration fra ”Biliteracy i børnehaven

I denne film arbejder pædagogerne i børnehaven Tumlehøjen med skriftsproglige kompetencer og inddrager aktivt børnenes og forældrenes flersprogethed i en række aktiviteter. Filmen er produceret af VIA UC i samarbejde med Aarhus Kommune.

 

Øvelse: Spørgsmål til overvejelse i planlægning af eksplorativ dialog til forældremøde

Når du skal planlægge et forældrearrangement, hvor flere eller alle forældre inviteres med, vil det være nødvendigt at overveje, hvordan du kan tilrettelægge samtaler, der styrker dialog og erfaringsudveksling mellem forældrene. Prøv øvelsen

Artikel; Hvad skal vi samarbejde om - skole?

Sådan kan I planlægge et forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene.

Artikel: Hvad skal vi samarbejde om - dagtilbud?

Sådan kan I planlægge et forældremøde med udgangspunkt i et af læreplanstemaerne. 

Artikel: Fra perifer til central deltager

Forældresamarbejdet kan på mange måder betragtes som et praksisfællesskab, der har barnets/elevens trivsel, udvikling og læring som omdrejningspunkt. Få viden om, hvordan I gør forældre til centrale deltagere. 

Redskab: Kortlægning af barnets sproglige ressourcer
Redskab: Planlægning af et forældremøde med aktiv forældreinddragelse

Få en trin for trin guide til at planlægge et forældremøde med aktiv forældreinddragelse. 

Case Den fælles oplevelsesramme

Skabelsen af en fælles oplevelsesramme er væsentlig for at forældrene kan få indsigt i og en forståelse for, hvad der foregår og dermed mulighed for aktivt at stille spørgsmål og indgå i dialog. For børnene er den fælles oplevelse målrettet deres trivsel, udvikling og læring. Læs et eksempel på, hvordan man kan skabe den ramme.