Integration

Integrations- og oplæringsstillinger
Integrations- og oplæringsstillinger hjælper nydanskere og unge under 25 år, der har svært ved at finde arbejde på grund af manglende kvalifikationer, med at få et job. Her finder du gode råd og retningslinjer for, hvordan du opretter integrations- og oplæringsstillinger.
Roskilde prioriterer praktik til flygtninge
Roskilde Kommune har stor erfaring med at have flygtninge i praktik og løntilskud på kommunale arbejdspladser. Der er bred opbakning til rummeligheden, og for flere flygtninge har et forløb i kommunen været vejen til ordinær ansættelse.
Vejle-model får flygtninge i job
Tidlig indsats. Koordineret indsats. Jobrettet indsats. I Vejle har de fundet en model for at få flygtninge i job. ”Modellen er ingen mirakelkur, men den flytter noget”, lyder det.
Da flygtningene kom til Rødbyhavn
En dag i september strømmede det pludseligt ind med flygtninge på havnen i Rødby, og Lolland Kommune stod med en hasteopgave af de sjældne. Politi, beredskab og kommunen gik i hurtigt samarbejde, og flere af kommunens medarbejdere fik et par usædvanlige arbejdsdage. Læs hvordan de håndterede situationen her.