Top banner
Kig på forældrenes ressourcer

I stedet for at fokusere på de nyankomne forældre mangler, så kig på deres ressourcer, lyder det fra ph.d. Marta Padovan-Özdemir, VIA, i denne video.

Deltog du i konferencen 11. december? Download materialerne her

Den 11. december 2017 var over 100 deltagere samlet i Nyborg for at diskutere udfordringer og løsninger i de fagprofessionelles samarbejde med forældre i flygtningefamilier eller andre nyankomne familier. 

Download materialer og oplæg fra dagen her. 

Det kan du bruge materialet til
Fremfærd børn

Styrket samarbejde med nyankomne forældre er en materialesamling bestående af artikler, film, redskaber, øvelser og cases. Materialerne er udviklet med det formål at understøtte og styrke dagplejere, pædagoger og læreres refleksioner over metoder og tilgange til forældresamarbejdet med nyankomne forældre.

Materialerne kan dels anvendes på formelle kompetenceudviklingsforløb, der vedrører udvikling af forældresamarbejdet, men de kan også anvendes af den enkelte medarbejder eller på interne møder og medarbejderdage, hvor de kan understøtte refleksioner og drøftelser over daglig praksis og give inspiration til at tænke nyt. 

Materialesamlingen bygger på en grundlæggende forståelse af samarbejdet med nyankomne forældre, som et inkluderende praksisfællesskab, hvor opgaven for de professionelle er, at skabe tilpassede og myndiggørende deltagelsesmuligheder.

Samlingen er udviklet af Professionshøjskolerne UCC og VIA på opdrag fra Fremfærd Børn. 

Der vil være henvisninger og links til andre relevante materialer og sites, der tilbyder viden og værktøjer til styrkelse af forældresamarbejdet i dagtilbud og skole, samt til relevant litteratur.          


Læs mere om Fremfærd Børn.