samskabt styring Poul Laursen

Medarbejder: Det er sjovt og lærerigt at blive inddraget

"Det er en kanon god ide, at vi bliver taget med på råd. Det er jo os, der slås med de systemer, vi arbejder i," siger social- og sundhedsassistent Poul Laursen.

Af Irene Aya Schou 06/10/2020
Fremfærd

Det sidste års tid har arbejdsmæssigt været noget anderledes for social- og sundhedsassistent Poul Laursen end det plejer at være. Og det er ikke kun på grund af Covid 19.

Nej, det handler om, at Poul Laursen, der arbejder i hjemmeplejen, har været med i et projekt med Samskabt styring som en metode til at udvikle bedre styring til gavn for kerneopgaven og borgerne i Sorø Kommune.

Fem brainstorm-møder med kolleger

Det har bl.a. betydet, at han sammen med sin teamleder har arrangeret en lang række møder for sine kolleger, hvor de har brainstormet på, hvad der bøvler i hverdagen i forhold til styring, regler og dokumentation.

- Vi holdt i alt fem møder for vores tre hjemmeplejeteams og to aftenhold. Vi fik revl og krat på bordet. Der kom rigtig meget bøvl frem, og meget gik på vores omsorgs- og dokumentationssystem Nexus, og hvordan vi får det til at understøtte det tværfaglige samarbejde, siger Poul Laursen, der har arbejdet i hjemmeplejen i Sorø Kommune i 12 år.

Superbrugere i Samskabt styring

Han har gennem projektet deltaget på en række tværfaglige workshops med andre faggrupper fra ældreområdet og fået viden om, hvordan man arbejder med at undersøge og prioritere udfordringer og udvikle og teste løsninger.

På disse workshops samles nøglepersoner, der repræsenterer forskellige faggrupper på ældreområdet og bliver en slags superbrugere i Samskabt styring. I alt er knap 20 ledere og medarbejdere med på workshopforløbet, der består af seks workshops over godt et års tid.

Mødet med andre faggrupper har gjort Poul Laursen klogere på, hvordan fx visitationen og ergoterapeuter bruger Nexus.

- Jeg kan se, at når visitator og terapeuter går ind på Nexus, så ser deres skærmbillede helt anderledes ud. Så forstår man bedre, at de har en anden tilgang både til systemet og til borgeren, siger Poul Laursen.

Kort om Samskabt styring

Samskabt styring er en ny måde at arbejde med afbureaukratisering på, hvor problemer løses i tæt samarbejde med dem, som styringen vedrører. Metoden er udviklet i samarbejde mellem KL, kommunerne og de faglige organisationer i Forhandlingsfælleskabet og har været afprøvet i en lang række kommuner med støtte fra Fremfærd

Kolleger er glade for at blive lyttet til

Formålet med projektet i Sorø Kommune er at forenkle dokumentationen i ældreplejen og få sat lup på alt det, der bøvler og spænder ben for kerneopgaven og samarbejdet om borgeren.  

Det gælder kort sagt om at gå fra ting, der bøvler, til løsninger, der gavner borgerne. Kommunen har valgt at koncentrere sig om omsorgssystemet Nexus, fordi det gav mest mening.

- Vi opdagede ret hurtigt, at vi er gode til at dokumentere monofagligt, men når det går på tværs, og det gør borgeren jo, så kan de enkelte faggrupper ikke se, hvad hinanden skriver. Dermed er det svært at få et overblik over borgeren, siger projektleder Pernille Andersen, der er tovholder på projektet, som er støttet af Fremfærd. 

LÆS OGSÅ: Meningsfuld dokumentation i Sorø: Vi skal have overblik over samarbejdet om borgeren

Projektet går på tværs af ældreplejen, både plejecentre og hjemmepleje, og inddrager alle faggrupper både social-og sundhedspersonale, sygeplejersker, terapeuter og visitationen.

For Pernille Andersen er metoden Samskabt styring er ideel metode, hvis man ønsker at skabe mening - også for de kolleger, der ikke deltager i workshopforløbet. 

- En projektdeltager sagde til mig: "Mine kolleger er bare så glade for det her projekt, for endelig kommer der nogle og lytter til, hvad vi har at sige." Den der oplevelse af at blive taget alvorligt. Den skal man ikke undervurdere i denne branche, siger Pernille Andersen.

Godt at inddrage dem, der slås med systemerne

Poul Laursen er sikker på, at projektet på sigt vil give et bedre og mere meningsfyldt dokumentationssystem til gavn for borgerne.

- Nu har vi fået øjnene op for, at der er ting, der bliver dokumenteret forskellige steder. Og hvis vi kan samle det ét sted, får vi måske tre gange så mange oplysninger om hver enkelt borger, siger Poul Laursen, der synes, det har været sjovt og lærerigt at prøve kræfter med Samskabt styring

- Det er en kanon god idé, at vi som medarbejdere bliver taget med på råd. Det er jo os, der bruger tid og energi og nogle gange slås mod de systemer, vi arbejder i, siger han. 

LÆS OGSÅ: Blæksprutten i Samskabt styring: Jeg bygger relationer og sikrer ledelsesopbakning

Poul Laursen håber, at kommunen vil arbejde videre med metoden Samskabt styring, når dette projekt er slut.

- Lige nu kigger vi på Nexus, men der er mange ting, vi har valgt fra. Dem kan vi tage op efterfølgende. Det ligger i modellen, at det er nemt at starte forfra, siger han. 

Kort om projektet i Sorø
Fremfærd

Sorø Kommune er én blandt mange kommuner, der eksperimenterer med Samskabt Styring i Fremfærd-regi. Samskabt styring er en ny måde at udvikle og implementere styring på, der bygger på dialog og samarbejde, og hvor alle, der har aktier i en given regel, inddrages.

I Sorø er ca. 20 medarbejdere og ledere fra kommunens plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og visitationen inddraget i processen med at identificere og prioritere udfordringer og udvikle nye løsninger - en proces der strækker sig over seks workshops, og som tog sin begyndelse i efteråret 2019. 

Læs flere artikler fra Sorø:

Projektlederens rolle: Jeg bygger relationer og sikrer opbakning

Sorø skaber overblik og meningsfuld dokumentation

Social- og sundhedsassistent: Det er sjovt og lærerigt at blive inddraget

 

Mere om samskabt styring

Samskabt styring menu