Seniorpartnerskabet

Seniorsamtalen må ikke være afvikling

Fredensborg Kommune har kastet sig ud i at kickstarte samtaler med seniorer på ældreområdet med et koncept for seniorsamtalen.

Af Bettine Romme Andersen 27/03/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

"Man skal satse på seniorerne, og som leder hele tiden italesætte, at når man er senior, så udvikler man sig."

Sådan siger Benedicte Fenger, der er leder af Træning og Rehabilitering i Fredensborg Kommune.

Hun har som led i en prøvehandling afholdt seks seniorsamtaler ud fra et nyudviklet seniorsamtale-koncept, som er lavet af kommunens HR-afdeling.

Inspirationen til arbejdet med seniorsamtalen er kommet, fordi Fredensborg Kommune deltager i Seniorpartnerskabet, som sætter fokus på at give seniorer lyst og mulighed for at blive længere i arbejdet.

- Vi ønsker i Fredensborg Kommune at skabe rammerne for et godt arbejdsliv – det gælder medarbejdere i alle livets faser, hvor vi så vidt muligt forsøger at imødekomme forskellige behov og vilkår, siger Michelle Shirmohammadi, teamleder i Center for Politik og Organisation om baggrunden for det nye koncept for seniorsamtalen.

Jeg vil ikke afvikles men udvikles

Lene Banke er 62 år og fysioterapeut. For otte år siden skiftede hun til en administrativ styrende rolle og trappede ud af behandlinger og holdundervisning som fysioterapeut.

Hun er én af de medarbejdere, som har prøvet det nye seniorsamtale-koncept af. Og for hende var det en god oplevelse, men hun synes, der skal være mere fokus på udvikling frem for afvikling, når man holder sådan en samtale.

- Det er jo ikke sket andet i mit liv, end at jeg er blevet nogle år ældre. Så for mig er det vigtigt, at samtalen handler om, hvordan jeg kan udvikle mig og fortsat betragtes som en attraktiv medarbejder og kollega, der har noget at byde ind med, siger hun.

Hvis nogen spørger, hvornår hun vil gå på pension, siger hun: "Når jeg er 80".

- Jeg holder den helt åben, for har man først sat en dato eller sagt, "jeg stopper om to år", så begynder afviklingen, og man bliver fravalgt af kolleger og overset af chefer, siger hun.

Fredensborg har bygget seniorsamtalen op i tre dele:

1) Forberedelsen 2) Samtalen 3) Opfølgningen

I forberedelsen lægges der op til, at medarbejdere tænker over, hvordan de forstiller sig, at de sidste år af deres arbejdsliv skal være, og at ledere afklarer og tænker over, hvad de kan tilbyde af muligheder og fleksibilitet.

I samtalen er der udformet nogle få spørgsmål inden for fire kategorier: Fagligt, Trivsel, Fleksibilitet og Fremtiden.

I opfølgningen lægges der op til at skrive ned, hvad der blev aftalt, og hvem og hvornår der følges op.

Ligeværdighed er vigtigt

I seniorsamtalen mellem Lene og Benedicte talte de om, hvilken efteruddannelse Lene kunne tage for at styrke den position, hun sidder i.

- Lene har, som de andre jeg har holdt seniorsamtale med, en ambition om at gøre det godt og indgå i noget meningsfuldt og ikke blive kørt ud på et sidespor med en "lille kedelig opgave", siger Benedicte Fenger.

Ligeværdighed har været et fællestræk i samtalerne, fortæller lederen.

- De ældre medarbejdere vil gerne indgå på lige fod med alle andre og blive opfattet som nogen, man kan regne med, siger hun.

Mine kompetencer skal stadig være i spil på en sjov måde, jeg vil ikke sættes ud på et sidespor. Jeg skal dog være mindre blæksprutte, og der skal være mindre diversitet i opgaverne.

Medarbejder til seniorsamtale

Vi tales ved om et år

I de afholdte samtaler på Træning og Rehabilitering har alle været glade for at få muligheden for en samtale med fokus på det gode seniorarbejdsliv, og hvad der skal fyldes i de sidste år på arbejdsmarkedet.

- Det var godt med noget materiale til at sætte rammen for samtalen, og det fik sat nogle tanker i gang om, hvad jeg kan dykke ned i og bruge mine kompetencer til, siger Lene Banke.

Seniorsamtale-konceptet passer godt ind som supplement til de årlige udviklingssamtaler, som i Fredensborg kaldes PUS (Personlig Udviklings Samtale), mener lederen.

- Det 'nudger' medarbejderne til at tænke på sig selv som senior og på, at der er ting, vi skal have talt om, inden man bliver træt af sit arbejdsliv, siger Benedicte Fenger.

Alle samtaler sluttede med, at der ikke for nuværende var behov for skånetiltag eller særlige ordninger, og at de vil tage en ny samtale om et år.

Vi skal satse på seniorerne

For Benedicte Fenger har samtalerne understreget vigtigheden af at huske på seniorerne som en gruppe, man skal satse på.

- Det har skærpet mit fokus som leder, så jeg ikke falder i den grøft, hvor jeg tænker, at seniorer nok ikke skal kompetenceudvikles mere, fordi det er de ikke længere interesseret i. For det er ikke sådan, de taler om sig selv, bare fordi de er fyldt 60 år, siger hun.

En anden vigtig pointe handler for hende om, at seniorerne har erfaring og har kompetenceudviklet hele livet, og den viden skal sættes i spil.

- Vi har talt om, at vi mere bevidst vil udnytte de erfarne og kompetente seniorer som mentorer, for det har også et mere strategisk sigte, hvor vi får overleveret viden, så det ikke går tabt, siger hun.

Selv har hun for nylig ansat en 65-årig i en specialstilling.

Fastholdelse kræver tilpasning

Selvom seniorsamtalerne i Træning og Rehabilitering i denne omgang ikke førte til nogle særlige aftaler eller skånehensyn, kan Benedicte Fenger godt se, at hun som lokal leder fremover skal være tilpasningsparat og kreativ for at fastholde de dygtige seniorer.

- Seniorsamtalerne skal helst ikke være startskuddet til en for tidlig udfasning. Vi skal gerne kunne tilbyde noget meningsfuldt til dem, som har energien og lysten til at blive længere, også set i lyset af vores rekrutteringsudfordringer og demografiudvikling, siger hun.

Selv har hun fornylig tilpasset sig ved at bryde nogle gamle principper om, at de i Træning og Rehabilitering ikke ansætter på under 30 timer om ugen.

- Vi har på den måde formået at holde lidt længere på nogle kolleger, som har trappet langsomt ud af arbejdslivet først med tre arbejdsdage og siden to arbejdsdage om ugen.

Hele ældreområdet kan bruge konceptet

Det nyudviklede seniorsamtale-koncept har været afprøvet på to arbejdspladser, men er hurtigt rygtedes bredere ud, så alle arbejdspladser på ældreområdet har nu fået mulighed for at bruge det.

- Lige nu har vi udbredt det på ældreområdet, men arbejder på at få det spredt yderligere til de øvrige områder, så det bliver en integreret del af vores eksisterende materialer til PUS-samtalerne, siger Michelle Shirmohammadi, forhandlingschef og teamleder i Center for Politik og Organisation.

Hun fortæller også, at kommunen arbejder på et inspirationskatalog til lederne, som de kan kigge i, inden de indkalder til en seniorsamtale.

- Vi vil gerne hjælpe lederne med at se muligheder og give dem inspiration til, hvad de egentligt kan tilbyde seniorerne. Det gælder både de muligheder, som allerede findes i rammeaftalen, men også de andre mere skæve og kreative løsninger, siger Michelle Shirmohammadi.

LÆS OGSÅ: Nyt koncept for seniorsamtaler: ”Vi har ramt noget rigtigt!”

Fredensborgs seniorsamtale-koncept

Få inspiration til, hvordan en seniorsamtale kan foregå med Fredensborgs nyudviklede koncept, som består af en introduktion, en forberedelse, en spørgeramme og en opfølgning.

 

Rammeaftale om Seniorpolitik

I forbindelse med OK21 fornyede KL og Forhandlingsfællesskabet Rammeaftale om Seniorpolitik med et fokus på fastholdelse og et langt og godt seniorarbejdsliv og aftalte Seniorpartnerskabet.

 

Seniorpartnerskabet