Seniorpartnerskabet

Det skal være spændende hvis jeg skal arbejde efter 64

Der er to ting, som vægter højt, hvis sosu-assistenterne Karin og Anja skal arbejde frem til pensionsalderen. Det er helbredet og opgaverne.

Af Bettine Romme Andersen 12/01/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

I mange kommuner er det svært at skaffe nye kolleger, og særligt i ældresektoren oplever man mangel på medarbejdere.

Derfor er der kommet et stigende fokus på de medarbejdere, som allerede er ansat i ældreplejen, så de får lyst og mulighed for at blive længere i jobbet.

Men hvad skal der til for, at medarbejderne vil arbejde længe og ikke gå tidligt på pension? Hvad ønsker de sig, og hvad efterspørger de?

Det vil man gerne have svar på i Aarhus Kommune og samtidig informere om de muligheder, som allerede eksisterer, og derfor har man taget initiativ til et netværk for seniorer.

- Vi vil rigtig gerne finde løsninger sammen med seniorerne og hjælpe dem til at blive lidt længere, siger Vibeke Jørgensen, der er specialkonsulent i HR i Aarhus Kommune.

Netværk med fokus på det gode seniorarbejdsliv

Karin Hogg og Anja Elung-Jensen er social- og sundhedsassistenter i Rehabilitering i Aarhus Kommune og er begge deltagere i seniornetværket.

De fik besked om netværket på mail, ligesom alle andre medarbejdere i kommunen over 60 år. Og de tænkte, at de lød spændende og skyndte at tilmelde sig.

- Jeg var interesseret i, hvad kommunen kunne tilbyde, og hvad de vil gøre for, at vi bliver. Både Karin og jeg har mulighed for at gå på efterløn, så det var spændende, om de havde noget til os over 60 år, siger Anja Elung-Jensen, der er 63 år.

Aarhus Kommune er også en del af Seniorpartnerskabet, som KL og Forhandlingsfællesskabet har taget initiativ til. Besøg Seniorpartnerskabets webside.

Karin og Anja føler sig set og hørt

På netværksmøderne er de sammen med andre social- og sundhedsassistenter. De mødes fem gange over et halvt år, hvor hvert møde har forskellige temaer.

- Vi har været til to møder indtil videre, og det første handlede om trivsel som 60+, og der fandt vi ud af, at vi har det rigtig godt, hvor vi er ansat. Vi har haft en samtale med vores leder om vores seniorliv, og det var vi de eneste to, som havde haft. Der var mange, som ikke følte sig helt set, som vi gjorde, siger Karin Hogg.

De fik samtidig bekræftet, at de har et godt arbejdsmiljø.

- Vi har ingen ufaglærte på vores arbejdsplads, og der kunne vi høre, at i andre teams står mange af assistenterne ret alene og med et utrolig stort arbejdspres, som vi ikke har på samme måde, siger Anja Elung-Jensen.

Spændende opgaver og fysik til arbejdet

De to social- og sundhedsassistenter er indstillet på at arbejde noget tid endnu, men ikke for enhver pris.

- Jeg bliver 64 til sommer, så hvis jeg skal fortsætte, skal det være sjovt. Jeg skal lave noget, der er spændende, og det må man jo tage en forhandling om. Der skal være noget, der gør, at jeg vil fortsætte, siger Anja Elung-Jensen.

Udover opgaverne så vægter helbredet også højt.

- Det skal være sådan, at min fysik og mit helbred kan følge med. Jeg skal have nogle opgaver, som jeg fysisk kan honorere, supplerer Karin Hogg, der er 60 år.

Behøver ikke efterløn hvis helbredet holder

Karin Hogg kan gå på efterløn som 64-årig, men sådan behøver det ikke være.

- Jeg tænker, at efterlønsordningen nærmest er så forringet og udhulet, at jeg godt kan se mig selv blive ved lidt længere, hvis jeg for eksempel kan gå ned i tid og få nogle gode aftaler om, hvad jeg skal lave. Så jeg tænker mere på efterløn som noget, jeg har i baghånden, hvis det går helt galt, siger hun.

Hun har dog ikke tænkt sig at blive til ud over de 67 år.

- Jeg vil gerne give det en chance frem til 67, men der kan jo godt komme til et tidspunkt, hvor jeg bliver nødt til at gå ned i tid, fordi min fysik ikke er så god, som den har været, og jeg har brug for lidt mere tid til at komme mig. Og lidt mere tid til at være sammen med mine børnebørn, mens man stadig kan nogle ting.

Indflydelse og anerkendelse er vigtigt

Begge peger også på, at indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og opgaverne kan være en faktor, som får dem til at fortsætte.

- Det vil da være rart, hvis jeg kan være med til at planlægge min egen arbejdstid, siger Karin Hogg og suppleres af Anja Elung-Jensen, som også peger på godt arbejdsmiljø, som forudsætning for at fortsætte.

- Vi har et godt arbejdsmiljø, og det betyder rigtig meget. Vi har gode kolleger og kan tale om alt, så der er vi heldige, siger hun.

De værdsætter også deres leder, som de oplever som lydhør.

- Jeg synes, at vi får meget anerkendelse på vores arbejdsplads, og vores leder er god til at sige, når vi har gjort det godt.

Seniorsamtale og seniorordninger

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og FOA Århus har indgået en lokalaftale, hvor medarbejdere - der er fyldt 60 år og omfattet af overenskomsten for social- og sundhedspersonale samt husassistenter og ansat i ældreplejen - kan søge en pulje-seniorordning, hvor de kan gå et antal timer ned i tid, dog maksimalt 7 timer, og stadig beholde deres løn og pension på 37 timer. Midlerne i puljen kan ikke dække alle, som har lyst til at benytte den.

Det er en attraktiv ordning, som Karin Hogg gerne vil søge. Hun er nu på fuldtid og vil gerne ned på 30 timer.

- Jeg har haft en samtale med min leder om, at jeg vil søge ordningen. Jeg synes, hun var lydhør over for mine ønsker, og hun gav grønt lys til, at jeg søger ordningen, når jeg kan, og det giver ro at vide, siger hun.

Anja Elung-Jensen har søgt ordningen tre gange uden at få den. Hun har i stedet lavet en aftale med sin leder om, at hun er gået fra fuld tid til 32 timer, men beholder sin pensionsindbetaling på 37 timer.

- Jeg har fået en fridag mere om ugen, så jeg tit har to sammenhængende fridage, og det er rigtigt godt, så er der tid nok til at tænke på noget andet og koble fra, siger hun.

Det gode seniorarbejdsliv... hvad skal der til?

Aarhus Kommune har taget initiativ til at afholde fire netværksmøder og en konference, hvor det gode seniorarbejdsliv er i fokus.

Temaerne for de fem aktiviteter er:

  • Din trivsel som 60+'er på arbejde
  • Overgangen fra arbejdsliv til seniorliv
  • Seniorvikarordning - hvad skal der til?
  • Konference: Inspiration til et godt seniorarbejdsliv
  • Det gode seniorliv

Der er 100 deltagere i alt. De er inddelt i fem hold, blandt andet et for sosu'er, et for professionsbachelorer, et for konsulenter og ledere samt to for blandede faggrupper.

Netværket kører fra august 2022-april 2023.

Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Læs også: Hvis mine arbejdsforhold er gode vil jeg arbejde længe

Mød Essy på 61 år. Han er sygeplejerske og vil gerne arbejde så længe helbredet holder, og hans arbejdsforhold er gode.

Læs artiklen

Seniorpartnerskabet