Seniorpartnerskabet

Klar kommunikation baner vejen for et langt arbejdsliv

I dette portræt møder du biolog Hans Sonne-Frederik og hans leder, Dorthe Ibsen, som sammen har udviklet en åben og god kommunikation om arbejdsopgaver.

Af Bettine Romme Andersen 29/09/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hans Sonne-Frederik er biolog og har siden 1989 arbejdet med et bredt udsnit af miljøopgaver i Esbjerg Kommune.

I dag er han 70 år og sætter stor pris på sin leder, der giver ham lyst til at fortsætte i afdelingen.

Du møder også kontorchefen Dorthe Ibsen, som har været Hans’ leder gennem otte år, og som deler sine tanker om løbende at tjekke ind med sine medarbejdere, så de fortsætter med at få de opgaver, der motiverer dem.

Der er altid åbent for gode idéer

Hans har under skiftende ledere været glad for at arbejde i afdelingen for Klima & Miljø, men han fremhæver alligevel sin nuværende leder som den bedste leder, han nogensinde har haft.

- Hun er en stor del af grunden til, at jeg er blevet på arbejdspladsen, selv om jeg har kunnet gå på pension, fortæller han og fremhæver, at Dorthe altid lytter, og hendes dør altid er åben for gode idéer. Det sætter Hans særligt pris på, fordi han med sine mange års erfaring på området har nemt ved at se, hvordan man kan finde nye løsninger på tværs.

Hans og Dorthe har netop haft deres halvårlige miniPLUS-samtale, hvor de diskuterede, hvad det er, som motiverer og giver Hans lyst til at fortsætte med sit arbejde i afdelingen. Her kunne Hans sige det meget klart: ”Så længe jeg har en god leder, spændende opgaver og et godt socialt sammenhold med mine kolleger, så bliver jeg her”.

Det handler om de spændende opgaver

Hans fortæller, at han altid har gjort opmærksom på, at han sætter særlig pris på de opgaver, hvor der skal findes løsninger sammen med andre aktører, f.eks. forsyningsselskaber eller andre afdelinger inden for kommunen. Her kan han bruge sin faglighed til at tænke f.eks. spildevand ind på tværs af fagområder og i dialogen med andre aktører.

- Hvis jeg bare skulle lave intern sagsbehandling og ikke havde mulighed for på samme måde at bruge min viden til at finde løsninger på tværs, tror jeg ikke nødvendigvis, at jeg ville være fortsat så længe, fortæller Hans.

Derfor sørger han for løbende at gøre Dorthe opmærksom på hvilke opgaver, han synes, er spændende, så hun ved, hvad der motiverer ham.

Hans fortæller desuden, at han sætter pris på muligheden for fortsat at kunne udvikle sig fagligt. I Hans’ afdeling tager de løbende på besøg i andre kommuner og hører om deres projekter, ligesom Hans også deltager i konferencer med Miljøstyrelsen.

- Kombinationen af opgaverne, afdelingens sammenhold og muligheden for at bruge og videreudvikle min faglighed gør, at jeg langt fra føler, at jeg er færdig med at finde de gode løsninger for spildevand og miljøet her i Esbjerg, siger Hans.

En god chef er også en sparringspartner

Som Hans beskriver, gør Dorthe sig umage med at være lyttende og interesseret, når hendes medarbejdere får idéer.

- Jeg ser det som et udtryk for, at de gerne vil engagere sig mere på et bestemt område, og jeg ved, at det kan motivere dem at gøre en forskel. Især for Hans, som har en dyb viden og derfor er god til at se, hvor vi kan gøre ting anderledes, fortæller Dorthe.

Når en af hendes medarbejdere har et forslag, påtager hun sig rollen som sparringspartner, og så diskuterer de, hvordan og hvad forslaget kan opnå. 9 ud af 10 gange får medarbejderen muligheden for at løbe videre med bolden i en prøvehandling, så afdelingen kan gøre sig nogle erfaringer og træffe en beslutning på baggrund af det.

Ikke alle ser sig selv som seniorer

På Dorthes kontor sidder flere erfarne medarbejdere, og hun ved, at også det stiller nogle krav til hende som leder. Det kan nemlig variere, hvornår man føler sig som senior.

- Hans oplever ikke sig selv som senior, og vi har flere andre erfarne kolleger, der heller ikke ser sig selv om seniorer. Derfor er jeg også opmærksom på, at de ikke skal føle sig anderledes blot på grund af deres alder, fortæller Dorthe.

Hun fremhæver, at medarbejderne er vigtige for kontoret helt frem til deres sidste arbejdsdag, og at de ikke skal have følelsen af en devaluering i opgaver eller deres faglige viden. Derfor prioriterer hun også, at Hans f.eks. tager til Natur & Miljøkonferencen.

Løbende afstemning af forventninger og behov

Dorthe tjekker løbende ind med alle sine medarbejdere og holder øje med, om de har de rette forhold og rammer for at kunne trives. Det hele drøftes på PLUS (medarbejdersamtalen), og så afholder de også en ’mini PLUS’ før sommerferien, som en slags midtvejsstatus i året, hvor Dorthe individuelt sidder en halv time med alle sine medarbejdere.

- Så snakker vi om, hvordan det er gået i første halvdel af året, og hvad vi har af forventninger til det kommende halvår – eventuelt, om man har lyst til at prøve nye opgaver, fortæller hun.

Mød en senior / Mød en leder

”Mød en senior / Mød en leder” er en portrætserie fra Seniorpartnerskabet, som undersøger seniorer og lederes tilgang til at skabe mulighederne for at kunne og have lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Seniorpartnerskabet