Seniorpartnerskabet finder løsninger, så flere ønsker at blive længere i jobbet

Hvis mine arbejdsforhold er gode vil jeg arbejde længe

Indflydelse på opgaverne og tillid til sin leder er helt afgørende for, at 61-årig sygeplejerske vil blive mange år i jobbet.

Af Bettine Romme Andersen 12/01/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

- Hvis mit helbred er godt, og mine arbejdsforhold er gode, så vil jeg fortsætte længe, også ud over de 67 år, siger sygeplejerske Essy Basseri, der er 61 år gammel.

Han er en af de 100 seniormedarbejdere i Aarhus Kommune, som lige nu deltager i et seniornetværk, som kommunen har sat i gang for at skabe viden og dialog om ønsker og muligheder for seniorerne i Aarhus Kommune.

Det gode seniorarbejdsliv

I Aarhus Kommune er man interesseret i at finde ud af, hvad der skaber det gode seniorarbejdsliv, så medarbejdere i alle faggrupper har lyst til at arbejde så længe som muligt.

Derfor har HovedMEDudvalget taget initiativ til at danne netværket, fortæller Vibeke Jørgensen, der er HR-konsulent i Aarhus Kommune.

- Der er meget stor opbakning og interesse for netværket, og pladserne blev hurtigt revet væk. Det viser os, at der er noget at arbejde med. Og vi vil rigtig gerne finde løsninger sammen og samtidig punktere fortællingen om, at 'man fyrer de gamle først'. Nej, vi har brug for de erfarne, og vil gerne hjælpe dem til at blive lidt længere, siger hun.

Netværket er delt ind i fem hold efter faggrupper. Hvert hold mødes fem gange over et halvt år med forskellige temaer på dagsordenen, og alle aktiviteter foregår i arbejdstiden.

Aarhus Kommune er også en del af Seniorpartnerskabet, som KL og Forhandlingsfællesskabet har taget initiativ til.

Alle over 60 år har fået en invitation

Essy Basseri er 61 år og arbejder som socialsygeplejerske i Sundhedsenheden Midt i Aarhus Kommune.

- Jeg fik en mail om netværket og syntes, at det lød som en god idé, for der er et stort behov for viden om, hvordan vi forsat kan blive  arbejdsmarked og samtidig bevare vores arbejdsglæde, når vi bliver plus 60, siger han.

Derfor skyndte han at tilmelde sig og fik en kollega med. De første to møder i efteråret har handlet om 'Din trivsel som 60+'er på arbejde' og 'Overgangen fra arbejdsliv til seniorliv' med fokus på de seniorordninger, seniorsamtaler og muligheder der findes i Aarhus.

- Det var interessant at møde nogle andre seniorer, og det har givet mig nogle nye ideer, men jeg kan også godt mærke, at der er forskel på at være 61 og 65, i forhold til hvad man kan og ønsker tid til, siger Essy Basseri.

Vil gerne arbejde længe

Han vil gerne have et langt arbejdsliv, så længe hans helbred og livsomstændigheder tillader det.

- For mig er pension ikke en skillevej. Når jeg er glad for mit arbejde og min leder nu, så forsvinder den glæde jo ikke, bare fordi jeg bliver 67. Så jeg håber, at jeg også kan benyttes, efter jeg er gået på pension, siger Essy Basseri.

Han tænker, at han for eksempel kunne have et vist timer antal om ugen med nogle fast aftalte opgaver. Men det vigtigste for, at han kan se sig selv arbejde mange år endnu, er gode arbejdsforhold i form af fleksibilitet i forhold til tid og opgaveløsning - og så et vist økonomisk incitament. 

- Det er afgørende, at der er et godt arbejdsmiljø og en ledelse med indsigt i min faglige målgruppe, som er socialt udsatte borgere. Det forudsætter en vis fleksibilitet i forhold til opgaveløsning, hvis jeg skal fortsætte, siger han.

LÆS OGSÅ: Det skal være spændende hvis jeg skal arbejde efter 64

Indflydelse på arbejdet er vigtigt

Med god ledelse mener Essy Basseri, at der bliver lyttet til ham som medarbejder, og at der er gensidig tillid mellem ham og hans leder.

- Det er vigtigt for mig at have nogle rammer, hvor jeg selv har indflydelse på mit arbejde og kan være med til at løse opgaver. De borgerforløb, jeg er involveret i, kræver, at jeg tænker 'ud af boksen' og ikke kommer med standardiserede løsninger, siger han.

Men som forholdene er nu på hans arbejdsplads, vil han gerne fortsætte med at arbejde i mange år.

Vidensdeling og makkerskaber

Essy Basseri er også meget opmærksom på, at han som 'gammel i gårde' er en kapacitet inden for feltet.

- Jeg synes, jeg har en del viden og erfaring, som jeg gerne vil dele, siger han.

Derfor ser han gerne, at man gjorde noget mere ud af vidensdeling for eksempel med makkerskaber eller anden sidemandsoplæring.

- Det er en glæde at dele sin viden med andre, og vi har også en ordning, hvor en erfaren følger med en mindre erfaren rundt, men det bliver desværre ofte mere oplevet som kontrol end som noget positivt, så det skal nok forklares anderledes for at virke godt, siger han.

For nylig havde Essy Basseri en seniorsamtale med sin leder. Han tog selv initiativ til den og fik aftalt, at han går fra 36 til 32 timer om ugen, men beholder sin pensionsindbetaling på det gamle timetal.

Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Det gode seniorarbejdsliv... hvad skal der til?

Aarhus Kommune har taget initiativ til at afholde fire netværksmøder og en konference, hvor det gode seniorarbejdsliv er i fokus.

Temaerne for de fem aktiviteter er:

  • Din trivsel som 60+'er på arbejde
  • Overgangen fra arbejdsliv til seniorliv
  • Seniorvikarordning - hvad skal der til?
  • Konference: Inspiration til et godt seniorarbejdsliv
  • Det gode seniorliv

Der er 100 deltagere i alt. De er inddelt i fem hold, blandt andet et for sosu'er, et for professionsbachelorer, et for konsulenter og ledere samt to for blandede faggrupper.

Netværket kører fra august 2022-april 2023.

Seniorpartnerskabet