Metoder Mod Vold

Har I udfordringer med konflikter, trusler og vold på jeres arbejdsplads? Metoder Mod Vold er et videns- og inspirationsværktøj til TRIO som hjælp til at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med borgere med særlige problemstillinger.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018

Velkommen til Metoder Mod Vold!

Sitet her er henvendt primært til ledelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant (TRIO) på arbejdspladser, der beskæftiger sig med borgere med særlige problemstillinger, og som kan være udadreagerende. Andre medarbejdere på arbejdpladsen kan også med fordel se på materialet. Formålet er at inspirere jer i arbejdet med at forebygge og håndtere voldsomme hændelser på jeres arbejdsplads og tage læring med videre.

Vi præsenterer jer for en vifte af metoder og tilgange, som alle bliver illustreret af en arbejdsplads, der har taget netop den metode eller tilgang i brug. Listen over metoderne er ikke udtømmende, men har et fællestræk: Beskyttelsen af medarbejdere mod vold og trusler er mest effektiv, når den sker igennem respekt og hensyntagen til borgerens trivsel. Den røde tråd er således, at jo mere den enkelte borger har kontrol over eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform. Under punkterne "Forebyggelse", "Håndtering" og "Læring" kan I finde følgende metoder og tilgange:

LA2
Feedback Informed Treatment
Styrket Borgerkontakt
Safewards
Marte Meo
Brøset Violence Checklist / Mestringsskema
Trafiklys
Low Arousal
Alenearbejde i specialteam
Beredskabsplan

Vi ønsker at bringe en stor tak til alle de arbejdspladser, kolleger og borgere, der har bragt sig selv og deres faglighed i spil. De er udvalgt, således at vi kommer vidt omkring både geografisk, i forhold til borgergrupper og medarbejdernes faglige baggrund. Alligevel er mange af deres udfordringer, erfaringer og pointer overordnede og kan altså godt ses i et bredere perspektiv.

Ud over ledere og medarbejdere vil vores to faglige eksperter, Bjarne Møller fra Vold som Udtryksform samt psykolog Trine Uhrskov fra Sopra, også dele deres erfaringer med voldsforebyggelse. Det foregår på de fire forsider: Forebyggelse, Håndtering, Læring og Borger - og så her på forsiden, hvor du i videoerne herunder kan få gode råd.

 

VIDEO 1: Metoder giver fælles faglig tilgang

Metoder har en virkning, hvis de hviler på værdier - i tilfældet voldsforebyggelse på værdier om borgerinddragelse, trivsel og udvikling.

Metoder har en virkning, hvis de hviler på værdier - i tilfældet voldsforebyggelse på værdier om borgerinddragelse, trivsel og udvikling.

Når vi erkender, at vi selv spiller en rolle og er en part i den vold, der sker, giver det os pludselig mulighed for at ændre en situation, hvor vi før har følt os som passive ofre.

Vi skal vide, hvorfor vi tager en metode i brug. Hvilket problem skal den løse? Her er det ikke nok, at metoden er god til at dokumentere eller måle effekt.

Volden har ikke kun konsekvenser for den enkelte medarbejder. Den kan også føre til en forråelseskultur.

Det er ikke bare i medarbejdernes interesse, at volden bliver begrænset, men i høj grad også i borgerens, der kan lande i et relationelt tomrum.

Gå til Forebyggelse