Skiftende lovgivning og høje følelsesmæssige krav spænder ben for trivslen

Jobcentre og familieafdelinger får SPARKs støtte til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Noget af det, der gør en forskel, er faglig sparring og mulighed for at tale om det, der er svært.

Af Sine Molbæk-Steensig 08/08/2022

Når SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne - laver forløb med medarbejdere og ledere i familieafdelinger og jobcentres myndighedsafdelinger, så står medarbejdere og ledere typisk med meget kompleks lovgivning, som ofte ændrer sig, og det kan være en udfordring at få omsat de mange ændringer til ny praksis.

Medarbejderne møder ofte borgere, der har det svært, og for den enkelte medarbejder kan der være store etiske dilemmaer på spil. De kan føle sig lidt alene med ansvaret for både at hjælpe borgeren, overholde lovgivningen og lave den korrekte faglige vurdering.

SPARK hjælper bl.a. med at få skabt rum for faglig sparring og supervison, men også rum, hvor man kan dele de etiske dilemmaer og sætte ord på de høje følelsesmæssige krav, der er i arbejdet.

SPARK bruger blandt andet redskaber fra BFA Velfærd og Arbejdsmiljø København til at skabe refleksion og dialog, og "Fiskerbænken" er en metode, der gør det nemmere for kolleger at dele ting, der har gjort indtryk på én. 

Fiskerbænken

Fiskerbænken er en metode til at forebygge udbrændthed, omsorgstræthed og sekundær traumatisering knyttet til psykisk krævende arbejde.

Få fat i metoden

Udviklet af Rikke Høegsted

Se hvordan SPARK har arbejdet med familieafdelinger og jobcentre

Kommunikation og bedre samarbejde gør forandringer nemmere

Hvem skal involveres, og hvor stor er risikoen for, at forandringen går galt? Sådan skal der fremover tænkes om hver forandring på jobcenteret i Ringsted. Et SPARK-forløb hjalp med at få en ny kommunikationsstrategi og risikoanalyse på plads.
Læs mere

TRIO fik styr på deres roller: Nu kan vi skabe bedre trivsel

En TRIO i Albertslund var usikre på deres indbyrdes roller og havde svært ved at få dialogen til at køre. Derfor søgte de et forløb med SPARK, som har gjort dem i stand til skabe et velfungerende samarbejde til gavn for alle medarbejdere.
Læs mere

Om SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.

Det skal ske gennem fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere.

Læs mere om SPARK

Det faglige fællesskab

I dette materiale fra BFA får I tre dialogværktøjer, der giver jer en indgang til at få gang i snakken om, hvad der kendetegner et godt kollegialt fællesskab, og hvilke konkrete initiativer der kan styrke det på jeres arbejdsplads.
Download materialet (pdf)

Stærke arbejdsfællesskaber - metodekatalog

Materiale fra Arbejdsmiljø København.
Læs mere og download 

Stærkere sammen

Materiale fra BFA velfærd.
Læs mere og download

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

SPARK menu