Borgerservice i Albertslund

TRIO fik styr på deres roller: Nu kan vi skabe bedre trivsel

En TRIO i Albertslund var usikre på deres indbyrdes roller og havde svært ved at få dialogen til at køre. Derfor søgte de et forløb med SPARK, som har gjort dem i stand til skabe et velfungerende samarbejde til gavn for alle medarbejdere.

Af Bettine Romme Andersen 18/02/2019

Der var uro i afdelingen. Nogle følte en forskelsbehandling, og der var snak i krogene blandt nogle medarbejdere i Borger- og Ydelsescenteret i Albertslund Kommune.

Men inden afdelingen kunne tage fat på den udfordring, skulle afdelingens TRIO – bestående af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant - lære at arbejde sammen. For samarbejdet var gået i hårdknude, og der var opstået tvivl om de forskelliges roller.

En opringning fra AMR Nini Petersen til fagforeningen HK Kommunal introducerede TRIO’en for SPARK, som tilbyder skræddersyet hjælp til kommunale arbejdspladser, som gerne vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

- Da vi hørte om SPARK, var vi straks på. For kunne vi skabe et godt samarbejde i TRIO, så ville vi stå stærkere over for vores kolleger, når vi skulle arbejde med bedre trivsel sammen med dem, siger Nini Petersen.

SPARK hjalp med at skabe en tillidsfuld dialog

TRIO’en i Albertslund fik tilknyttet SPARK-konsulent Anne Brock-Jørgensen, som satte en lærerig proces i gang for de tre medlemmer.

- Anne var en form for mellemmand, der kunne spørge om de svære ting og vise os, hvordan vi kunne mødes på midten, siger Nini Petersen.

Det blev nærmest en form for TRIO-terapi, hvor Anne Brock-Jørgensen guidede dem igennem en samtale, hvor alle fik taletid, ingen måtte afbryde, og man skulle lytte til hinanden.

- Det gjorde, at vi nåede ind til hinanden, fortæller Nini Petersen og suppleres af leder af afdelingen Jette Lau.

- At vi hver især fik taletid og ikke måtte blande os, når andre talte, betød, at vi også fik lyttetid, og det var godt, siger hun.

Derfor stræber de nu efter, at være en TRIO, "der i tillidsfuldt samarbejde arbejder for arbejdsglæde i afdelingen". En sætning, de også har hængt op på væggen i Jette Laus kontor.

Vi er nu bedre rustet til fremtidige udfordringer

Møderne med SPARK-konsulenten har udviklet både leder og AMR personligt.

- Jeg prøver at kigge meget indad og sige undskyld, hvis jeg har gjort nogle kede af det. Eller har jeg gjort noget på en dårlig måde, så prøver jeg at gøre det anderledes fremadrettet, siger Jette Lau, mens Nini Petersen peger på, at hun er blevet mere rummelig.

- Personligt synes jeg, det har gjort meget ved mig. Jeg er nok blevet bedre til at stoppe op og se det fra den anden side, siger Nini Petersen.

Forbedret samarbejde smitter af på medarbejderne

Under hele forløbet med SPARK-konsulenten har TRIO været meget åbne over for medarbejdergruppen om, hvad de arbejdede med, hvilket er blevet taget godt imod.

- Vi startede med at orientere medarbejderne om, at vi i TRIO nu ville vi prøve at blive bedre til at tale sammen, for det vidste de godt, at vi ikke gjorde, siger Nini Petersen og fortsætter:

- Og bare det at se os smile, mens vi kiggede hinanden i øjnene, skabte en forbedret stemning. Jeg tror, de har taget hatten af for, at vi sagde, ”Vi går ind og arbejder med os selv, og hvordan vi kan give det videre til jer”, siger hun.

Medarbejdere blev inddraget i nye initiativer

Efter fire møder med SPARK besluttede TRIO, at det var på tide at inddrage de øvrige medarbejderne i arbejdet.

Et af tiltagene var, at SPARK-konsulenten afholdt et møde med afdelingens APV-gruppe, der består af fem medarbejdere. Her tog de fat i medarbejdernes følelse af forskelsbehandling.

- Vi skulle i grupper svare på, hvad kan APV-gruppen gøre for at komme denne her følelse af forskelsbehandling til livs?, fortæller Nini Petersen, der er tovholder i APV-gruppen.

Og i den proces fandt de ud af, at mange af de ting, som man kunne føle en uretfærdighed over, ofte bundede i noget, man troede, mere end det bundede i nogle faktiske forhold.

Eksempelvis var der en opfattelse af, at en gruppe medarbejdere fik ”mad på kommunens regning”, når de holdt møde og spiste pizza. Men det viste sig, at de selv betalte.

Værktøj til bedre trivsel afprøvet i alle teams

TRIO’en fik også igangsat en proces i alle afdelingens fem teams, hvor medarbejderne skulle arbejde med en metode, der hedder omvendt brainstorming. Inden da havde TRIO selv prøvet øvelsen med SPARK, men nu var det teamkoordinatorerne, der gennemførte øvelsen.

- Det handler om først at finde alt det dårlige og så vende det om. Vi kiggede på, hvad kan jeg gøre for, at mine kolleger får en dårlig start på dagen, siger leder Jette Lau og fortsætter:

- Jeg kan se sur ud, jeg kan lade være med at sige godmorgen, jeg kan brokke mig over, at kaffen er tynd, og at der ikke er mælk i køleskabet. Når man har skrevet det op, så kan man se, hvor små ting der skal til for at vende det til en god dag, siger Jette Lau.

Arbejdspladsen arbejder videre på egen hånd

Hele processen med SPARK har gjort, at leder og medarbejderrepræsentanter har fået fornyet mod på selv at sætte nye initiativer i gang til at sikre godt psykisk arbejdsmiljø.

De har besluttet at bruge 2019 på at udarbejde et fælles kompetence-skema.

- Så ved vi, hvem vi er, og hvad vi kan, og skaber på den måde nogle high performance-teams, siger Jette Lau.

De har også lavet en medarbejderbog med billeder af alle og beskrivelser af interne retningslinjer, politikker – både formelle og uformelle - og praktiske ting.

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

Om SPARK
SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. SPARKs konsulenter kører ud i landet og besøger lokale, kommunale arbejdspladser, hvis ledere og medarbejderrepræsentanter har brug for at se på det psykiske arbejdsmiljø sammen. SPARK er et fælles initiativ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om SPARK og SPARKS tilbud her.

Læs hvordan I selv søger her.

Om Borger- og Ydelsescenteret i Albertslund
Nini Petersen og Jette Lau har fået stor gavn af SPARK-forløb
  • Der arbejder 43 medarbejdere i centeret. Stort set alle er HK'ere.
  • Afdelingen står for kommunens udbetaling og opkrævning vedrørende blandt andet socialt bedrageri, kontanthjælp, sygedagpenge, pension, enkelt ydelser, folkeregister, kommunale boliganvisning og friplads mm.
Det fik vi ud af et forløb med SPARK
Vi har fået bedre forståelse for hinanden gennem SPARK-forløb

- Vi er blevet mere åbne, end vi var før. Der er kommet større tillid og mere tryghed i afdelingen, siger AMR Nini Petersen (til venstre).

 

Forandringen har helt klart skabt en bedre stemning, en bedre forståelse for hinanden og en større respekt for hinandens forskelligheder, siger leder Jette Lau (til højre).

Vejledning til 'Omvendt brainstorm'

Er en øvelse, hvor man først brainstormer på ideer, der fører én væk fra målet: Hvad skal vi gøre, så vi helt sikkert ikke lykkes med eksempelvis at udvikle vi-følelse eller forbedre samarbejdet? Og dernæst brainstormer på hvilke løsninger, der kan føre os tættere på målet.

SPARK menu