podcast

Lyt til podcast: Kom i gang med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø

Hvordan arbejder man med at udvikle og vedligeholde det psykiske arbejdsmiljø? Det bliver du klogere på i første episode i podcasten Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø.

Af Sine Molbæk-Steensig 16/12/2020

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en fælles opgave for ledere og medarbejdere, men hvordan arbejder man rent faktisk med at udvikle og vedligeholde det?

Det har vi spurgt SPARK-konsulenterne Mille Trøst Simonsen og Kaare Spliid om i denne podcast. Derudover får podcasten besøg af skoleleder Trine Petersen og tillidsrepræsentanten Carsten Wohlgemut fra specialskolen Kløverskolen. De har arbejdet sammen med SPARK for at blive klogere på, hvordan skolen bedre kan takle forandringer og høje følelsesmæssige krav.

Vi er hinandens arbejdsmiljø

Kaare Spliid lægger ud med at slå fast, at på de danske arbejdspladser er vi hinandens arbejdsmiljø. Selvom det ofte er individet, der bliver ramt, når det psykiske arbejdsmiljø halter, så er det hele arbejdspladsens fælles ansvar at løse problemerne.

SPARKs indgang til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø går gennem MED-udvalg eller TRIOer, hvor en SPARK-konsulent gennem workshops og opgaver klæder leder og medarbejderrepræsentanter på, så de lærer selv at kunne takle problemer, der opstår på arbejdspladsen.

Læs mere om hvorfor SPARK arbejder med MED-udvalg og TRIOer

Der skal skabes ejerskab

Når en arbejdsplads oplever problemer eller udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, så er det vigtigt, at leder og medarbejderrepræsentanter ikke på forhånd lægger sig fast på, hvad problemet er, og heller ikke hvad løsningen skal være. Problematikken skal nuanceres, og kollegerne skal inddrages, ellers går man glip af værdifulde input, mulige løsninger og misser en god mulighed for at skabe ejerskab for nye tiltag blandt kollegerne.

Blev mere bevidste om styrker og svagheder

På Kløverskolen er forandringer og høje følelsesmæssige krav et særligt fokuspunkt. Det har flere trivselsmålinger vist. Derfor var TRIO i forvejen optaget af trivsel og forebyggelse. Med SPARK kom de et spadestik dybere ind i problematikkerne og blev mere bevidste om, hvor deres styrker er, og hvor de fortsat skal investere.

Læs mere om Kløverskolens SPARK-forløb 

Fire faser i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø

Når man vil tage fat på at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, så kan man med spørge sig selv om, hvorvidt det, man vil arbejde med, er en forebyggende indsats, eller om der er et konkret problem, man skal håndtere.

Derefter handler det om at komme i gang. Ifølge SPARK-konsulenterne kan man se på arbejdet som fire faser, man skal igennem: Man starter med en undersøgelsesfase, en planlægningsfase, en gennemførelsesfase og en afslutningsfase.

Forventningsafstemning giver ro

I et SPARK-forløb arbejder man med forskellige værktøjer og metoder. På Kløverskolen havde de særlig glæde af værktøjet ”Over standard – under standard”. Det er et værktøj, som hjælper med at afstemme forventninger til kvalitetsniveauet i forskellige opgaver. Det er nemlig sådan, at for store eller uklare forventninger til kvaliteten i arbejdet kan blive en belastning for medarbejdergruppen.

Lær værtøjet Over eller under standard at kende

Blikket udefra

På Kløverskolen var man glad for at få en udefrakommendes perspektiv på arbejdsmiljøet. SPARK-konsulenten kom med ny energi, åbnede for et nyt syn på velkendte problematikker og hjalp TRIOen med at holde fokus. TRIOen fik styrket deres samarbejde, og så fik de også metoder til at involvere deres kolleger i højere grad. Det betyder, at TRIOen nu får flere perspektiver og kvalificerede løsningsforslag, når de arbejder med deres udfordringer. 

Se mere om, hvordan I kan arbejde med at få belyst en problemstilling fra flere forskellige vinkler  

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

Metode: Over eller under standard?
Følg podcasten Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø

Følg podcasten

Vil du have alle episoder af podcasten automatisk? Klik på ikonerne for at vælge, hvor du vil følge podcasten.

 

 

 

 

Lyt til alle episoder af SPARKs podcast her på siden