SPARK Netværk

SPARK netværk om psykisk arbejdsmiljø

Bliv bedre til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø – kom med i netværk for ledere og tillidsvalgte.

Af SPARK 02/09/2022

SPARKs netværk har fokus på håndtering af det psykiske arbejdsmiljø. Netværkene starter løbende og retter sig mod forskellige fagområder.

Kommende netværk

Netværk om psykologisk tryghed 

Det er også muligt for en eller flere kommuner at få et netværksforløb, hvis I har et særligt fokusområde indenfor psykisk arbejdsmiljø. I så fald skal I kontakte SPARK på info@sparkweb.dk. 

Hvad er SPARK netværk?

SPARK netværk er et forum for dialog og videndeling for ledere og medarbejderrepræsentanter på kommunale arbejdspladser. Netværket mødes fire gange over 8-10 måneder og faciliteres af SPARKs konsulenter. Det er jeres egne erfaringer og viden, der sættes i spil på møderne. SPARK vil præsentere jer for værktøjer og dialogformer, som I kan bruge konkret på jeres arbejdspladser.

Netværket tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og praksis, og sammen vælger I, hvad der er meningsfuldt at fokusere på.

I netværket er der plads til 35-40 deltagere (det vil sige omkring 10-12 TRIO / MED-udvalg / arbejdsmiljøgrupper).

Hvad får I?

Når I deltager i netværket, så får I:

  • Et praksisnært netværk hvor I kan sparre med hinanden om konkrete problemstillinger med input fra SPARK
  • I trækker på hinandens viden og praksiserfaring, kopierer, justerer og afprøver hinandens metoder 
  • Et fortroligt rum hvor I kan dele både udfordringer og succeser med hinanden til fælles læring
  • Et rum hvor I kan eksperimentere, udvikle og sætte gang i små prøvehandlinger 
  • Mulighed for at styrke jeres samarbejde i TRIO/MED eller arbejdsmiljøgruppen 
  • Mulighed for at gå i dybden med forskellige temaer fra bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og for at omsætte retningslinjer på den enkelte arbejdsplads til hverdagshandlinger. 

Hvem kan være med?

Netværkene henvender sig til TRIO, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper indenfor forskellige fagområder.

I skal tilmelde jer samlet som TRIO / MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppe. Det vil sige, at der fra hver arbejdsplads skal være repræsentanter fra både ledelses- og medarbejdersiden. Størrelsen på gruppen må dog ikke overstige fem personer fra en arbejdsplads.

Hvad siger andre i netværkene?

Deltagere på igangværende netværksforløb er glade for at være med: De fortæller, at det er inspirerende at sparre med andre arbejdspladser, og man får et skub til at komme i gang med konkrete forandringer på arbejdspladsen.

En deltager med lederbaggrund udtaler:

Vores deltagelse i netværket, styrker os som MED-udvalg. Vi får noget at tænke over og træffer mere velovervejede og kvalificerede beslutninger.

En deltager med tillidsrepræsentantbaggrund anbefaler netværket på det varmeste:

Hvis I overvejer at deltage i et SPARK-forløb, så vil mit råd være: Bare gør det! Det giver så meget!

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende netværket, så er du velkommen til at skrive en mail til SPARK på info@sparkweb.dk.

Hvad siger tidligere deltagere på netværk?
Om SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.

Det skal ske gennem fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere.

Læs mere om SPARK

SPARK menu