SPARK banner grøn

Søg to nye SPARK temaer – chikane og alenearbejde

SPARK tilbyder nu også støtte til arbejdspladser, der har udfordringer med alenearbejde eller chikane, herunder mobning og seksuel chikane.

Af Sine Molbæk-Steensig 17/09/2018

Fra 1. oktober kan kommunale arbejdspladser nu også søge gratis støtte og sparring til forløb om alenearbejde og chikane.

SPARK-forløb om chikane, herunder mobning og seksuel chikane

Chikane kan komme fra borgere og deres pårørende, men den kan også finde sted internt på arbejdspladsen. Nogle medarbejdere føler måske, at deres grænser bliver overtrådt, mens andre mener, at man må kunne tåle mosten. Ofte kommer problemstillingen til udtryk i en anonym trivselsmåling, et øget antal sygemeldinger eller lignende. Derfor kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal gribe dialogen an, og hvordan man kan handle.

SPARK kan hjælpe med åbne op for dialogen og skabe trygge rammer, så TRIO/MED har mulighed for at arbejde forebyggende og løse problemstillingerne på en konstruktiv måde.

SPARK-forløb om alenearbejde

Alenearbejde forekommer på kommunale arbejdspladser – fx indenfor plejesektoren, rengøring, vagtarbejde og lignende. At arbejde alene kan give mulighed for stor selvstændighed i arbejdet, men kan også give en række særlige udfordringer. Når man ikke har kolleger i hverdagen, kan det kræve en særlig indsats at skabe og vedligeholde netværk, fagligt fællesskab og fokus på professionel udvikling. En anden problemstilling er, at det kan være vanskeligt at få koordineret de daglige opgaver og få retning for arbejdet. 

Med udgangspunkt i arbejdspladsen undersøger TRIO/MED i samspil med SPARK, hvordan en indsats kan tilrettelægges, så arbejdspladsen bliver bedre rustet til at sikre høj faglighed, koordinering om kerneopgaven og en oplevelse af kollegaskab, selvom arbejdet foregår alene.

Nu favner SPARK hele spektret – i alt seks temaer I kan søge støtte til

Med de to nye temaer tilbyder SPARK nu sparring og støtte inden for hele spektret i psykisk arbejdsmiljø - hele seks forskellige temaer:

  • Forandringer og omstillinger
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere/ledere 
  • Risiko for vold og trusler
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse
  • Alenearbejde
  • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane 

Forløb skræddersyet til jeres arbejdsplads

Et forløb med SPARK er et samarbejde med jer som TRIO eller MED-udvalg og en SPARK-konsulent. Sammen finder I ud af, hvordan et forløb skal se ud hos jer, så det passer bedst muligt til netop jer.

Er I interesserede I et SPARK-forløb, kan I læse mere om, hvordan I søger.
 

Læs, hvad arbejdspladserne har fået ud af et SPARK-forløb
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Hvad er SPARK?
SPARK

SPARK er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet som en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdspladserne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. SPARK er et supplement til dette samarbejde.

Læs mere om SPARK og om, hvordan I søger her. 

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

Alle artikler om SPARK