Se webinar: Omsæt ny viden og kompetencer til praksis

Hvordan får I skabt sammenhæng på tværs af uddannelse og arbejdsplads? Mød to uddannelser og genbrugsstationerne i Odsherred.

Af Den opsøgende indsats 22/09/2023

At omsætte medarbejdernes nye viden og kompetencer til en egentlig gevinst for både arbejdsplads, kolleger og medarbejderen selv er ingen smal sag. Det kræver omhyggelig planlægning og ditto eksekvering. 

På dette webinar giver Den opsøgende indsat for uddannelse og kompetenceudviklings egne konsulenter og værter på webinaret, Lotte Hüttel og Freja Stevenson, ordet til tre personer, som på hver deres måde arbejder med at omsætte nyerhvervet viden og nye kompetencer til praksis. 

Du møder:

  • Jan Bisgaard, lektor ved Københavns Professionshøjskole, som forklarer, hvordan du, gennem en tredelt indsats, før - under - og efter uddannelse, sikrer dig, at ny viden og kompetencer forankres i praksis på din arbejdsplads.
     
  • Brian Winther Simonsen, leder af genbrugsstationerne i Odsherred, som fortæller, hvordan genbrugsstationerne, med midler fra Bedre til ord, tal og IT, har gennemført dansk og ordblindeundervisning. Undervisningen har hjulpet både medarbejdere og genbrugsstationer med at møde de stadigt større krav, som både samfund og borgere stiller til dem, og nu har de fået mod på mere uddannelse.
     
  • Marianne Hellegård Nielsen, udviklingskonsulent fra SOSU H, som beskriver, hvorfor det er essentielt, at der er et godt sammenspil mellem uddannelsesinstitution og arbejdsplads, og hvordan de på SOSU H sikrer sig, at deres uddannelsesforløb svarer medarbejdernes konkrete opgaver og praksis.   
Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling