Genvej til at blive bedre til at stave-, regne- eller IT

Søg et omkostningsfrit kompetenceløft med 'Bedre til ord, tal og IT' til medarbejdere og giv dem større tiltro til egne evner.

Af Den opsøgende indsats 12/10/2023

Bedre til ord, tal og IT er en arbejdsrettet indsats, som skal understøtte medarbejderens skrive-, regne- og IT-kompetencer.

Forløbet begynder med en kompetenceafklaring af dine medarbejdere, så I kan kortlægge, hvilke færdigheder der skal arbejdes med. Herefter kan medarbejderne deltage i et skræddersyet kursus, der sigter mod at forbedre læse-, stave-, skrive-, regne- eller IT-færdigheder.

Under forløbet modtager I tilskud til vikardækning for de medarbejdere, der er under uddannelse, så I kan opretholde driften med for eksempel vikarer.

Styrker selvtilliden

Kompetenceløftet klæder medarbejderne på til at kunne møde de stadigt flere opgaver og krav, de i dag bliver stillet over for – og det styrker tiltroen til egne evner:

”Bedre til ord, tal og IT, det synes jeg har en stor værdi for medarbejdere, som har brug for at blive opkvalificeret. Der er nogle medarbejdere, særligt ordblinde, som har profiteret rigtig meget af det” beretter Heidi Hansen, Fællestillidsrepræsentant i Høje-Taastrup kommune.

En oplevelse, som Henriette Flændsdal, Klyngeleder i Æblehaven kan nikke genkendende til: ”Vi kan mærke, at medarbejdere har fået mere selvtillid og hviler mere i selv sig”.

Læs mere om Bedre til ord, tal og IT.
 

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling