Fælles vagtstart giver hurtigere behandling af borgerne

Se hvordan fælles morgenmøder mellem sygeplejen og hjemmeplejen giver mere sammenhængende borgerforløb og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Af Irene Aya Schou 24/01/2024
Fremfærd

Klokken er 7 om morgenen, og der er fælles vagtstart ved hjemmeplejen i distrikt Nordals. Som noget nyt mødes både hjemme- og sygeplejen og gennemgår alle relevante borgere.

Den fælles vagtstart er resultatet af Sønderborg Kommunes arbejde med at styrke indsatsen for borgere med komplekse borgerforløb. Den betyder, at borgere får hjælp og støtte langt tidligere - og at borgerforløbet bliver langt mere sammenhængende.

- Vi opsporer meget hurtigere, bl.a. tryksår får vi meget hurtigere styr på. Så det er tydeligt at mærke ude ved borgerne, at de mærker, at kompetencerne bliver tværfaglige og delt, siger Pernille Jørgensen, der er daglig leder i hjemmeplejen i distrikt Nordals i Sønderborg Kommune, i denne video, der er produceret i forbindelse med Fremfærd Sundhed og Ældre projektet Styrket sammenhæng i indsatsen til borgere med komplekse problemstillinger.

Hurtigere behandling af borgeren

Fælles vagtstart er et resultat af, at Sønderborg Kommune i efteråret 2020 iværksatte en ny organisering i hjemme- og sygeplejen, hvor de to enheder blev flyttet sammen. Siden har man arbejdet med en fælles mødestruktur.

- Vi har rigtig gode eksempler på, hvordan fælles vagtstart har betydning for borgerne. Vi har en borger, der er blevet sat i behandling for en urinvejsinfektion ét døgn før, man ellers ville have oplevet, fordi vi netop har haft drøftelsen fra morgenstunden af, siger distriktsleder i Sønderborg Kommune Anja Cecilie Krarup.

Fra modstand til nye kolleger

I videoen deltager foruden Pernille Jørgensen og Anja Cecilie Krarup også social- og sundhedsassistent Anne Mette Jensen, sygeplejerske Sofie Aakerlund Kristensen og lederen af sygeplejen i distrikt Nordals, Susanne Elmelund.

I starten kunne sygeplejen ikke se meningen med den fælles vagtstart og frygtede for deres monofaglighed. Men det har ændret sig.

- Det var grænseoverskridende at skulle gå ind til en gruppe, man ikke kender. I starten stod vi bare i døren og sagde: 'Er der noget til os?' Så fik vi ofte at vide: 'Nej, det er der ikke', og så var vi hurtigt ude ad døren igen. I dag er det anderledes. Vi er kommet tættere på hjemmeplejen, og jeg har fået mange, nye kolleger, siger sygeplejerske Sofie Aakerlund Kristensen i videoen.

Kort om projekt ”Styrket sammenhæng i indsatsen til borgere med komplekse problemstillinger”
Fremfærd sundhed og ældre

Formålet med projektet er at opnå ny viden om, hvordan kommunerne kan løfte kvaliteten overfor ældre borgere med stadig større kompleksitet i sundhedsproblemstillinger, og hvordan kommuner mest hensigtsmæssigt inkorporer dette som en del af kerneopgaven.

Projektet har fokus på at afprøve og opnå viden om, hvordan der sikres et godt samspil i de differentierede kompetencer, der er nødvendige i et komplekst borgerforløb.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd