Få alle guldkornene: Det her virker i fuldtidsindsatsen

200 arbejdspladser i 43 kommuner har fundet løsninger på at få flere medarbejdere op i tid. Se webinar og hør om de centrale resultater.

Af Bettine Romme Andersen 03/10/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

KL og Forhandlingsfællesskabet har med den fælles indsats ”En Fremtid med Fuldtid” samarbejdet med næsten halvdelen af kommunerne om at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid – og indsatsen virker!

Der har siden maj 2021 og frem til juni 2023 været afholdt workshops på tværs af 43 kommuner og 200 arbejdspladser. Og der bliver fundet gode, lokale løsninger. Løsninger som andre kan blive inspireret af.

Løsninger, der virker

På webinaret udfolder konsulenter fra projektet den fælles midtvejsevaluering af indsatsen og samler op på de mest centrale resultater og udfordringer.

Data fra kommunerne viser blandt andet, at der i 2022 er kommet 6.782 flere personer på fuldtid siden 2017, samt 11.497 flere personer på den store deltid, der har en aftalt ugentlig arbejdstid på 32-36 timer om ugen.

Den største stigning i andel fuldtidsansatte er sket på ældre- og sundhedsområdet, hvor stigningen er knap 4 procentpoint siden 2017.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid