Tillidsbaseret rengøring

Konferencedeltagere: Det tager vi med hjem om tillidsbaseret rengøring

Hvordan kan vi sørge for, at rengøringsarbejdet fremadrettet er karakteriseret ved faglighed, godt arbejdsmiljø, tillid, kvalitet og effektivitet? Det er fire deltagere blevet klogere på efter en temadag i København, hvor 3F, KL og Tønder Kommune fortalte om erfaringer fra projektet Tillidsbaseret rengøring.

Af Irene Aya Schou 05/08/2019
3F,
Fremfærd

Den 27. juni inviterede Fremfærd Bruger til informationsmøde om, hvad der skal til for at indføre tillidsbaseret rengøring, 

Projektet ”Tillidsbaseret rengøring” bygger på erfaringer fra to kommuner, der har indført tillidsbaseret rengøring, hvor medarbejdernes rengøringsfaglighed sættes i spil – til gavn for både kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø.

Udover at høre om resultater og erfaringer fra projektet, var der på informationsmødet gode råd til de kommuner, der selv vil i gang med tillidsbaseret rengøring. Vi spurgte fire af de godt 40 fremmødte, hvad de tager med hjem fra mødet.

Line Berggreen Jørgensen, rengøringskoordinator, Greve Kommune 

- I Greve Kommune har vi udliciteret rengøring på de fleste områder, men jeg har dog mine egne medarbejdere i Greve Idrætscenter. Jeg går meget op i godt arbejdsmiljø og er kommet her i dag for at høre om andre kommuners erfaringer og er bl.a. blevet klogere på vigtigheden af uddannelse og mellemledernes rolle. Jeg har selv som rengøringskoordinator indført en form for tillidsbaseret rengøring i idrætscenteret, hvilket skabte en del forvirring og kaos. Jeg tænkte fra starten, at det var at vise tillid at lade medarbejderne bestemme mere, og at det var super motiverende, men det er det ikke for alle mennesker. Nogle har savnet nogle styringsredskaber. Derfor har vi sat os sammen, og medarbejderne har lavet deres egne styringsredskaber. Det har været en super løsning. Jeg har også sagt til dem: ’Det her er også nyt for mig, så I skal også hjælpe mig og sige, hvad I har brug for’.

LÆS OGSÅ Tillidsbaseret rengøring vinder frem i flere kommuner

Peter Højer, centerchef, Københavns Kommune

- Vi er i gang med at lave en fælles rengøringsenhed i Københavns Kommune, og det projekt hører under mit center. Derfor er jeg her i dag. I den forbindelse beskriver vi en ny rengøringsmodel, og her er der masser af elementer fra Fremfærd-projektet, vi kan lade os inspirere af, bl.a. vigtigheden af uddannelse, og at den enkelte medarbejder skal bruge sin sunde fornuft og sin faglighed. Jeg kommer fra en anden branche og har arbejdet meget med brugerinddragelse. Her kan rengøringsbranchen godt lære noget. Rengøring finder ikke sted i et lukket rum. Vi skal fortælle brugerne, hvilken forskel vi gør. Vi skal være stolte af vores faglighed. 

Anne Pedersen, fællestillidsrepræsentant, Roskilde Kommune

Jeg har gjort rent i 30 år, men man kan altid lære noget nyt. Derfor er jeg taget med i dag. Det har været inspirerende at høre om samarbejdet med brugerne og eksperimentet med at droppe de eksterne kontroller. Også det med faste kontaktpersoner er interessant, for jeg kan se, hvor vigtig dialogen med lederen er. Jeg arbejder på en skole, og her har vi en form for tillidsbaseret rengøring. Vi har godt nok rengøringsplaner, vi går efter, men vi kan selv bestemme, hvordan vi gør det, om vi springer noget over og tager noget andet grundigt. Vi skal bare nå det inden for en dag. 80 procent af vores medarbejdere er tosprogede, og hvis vi kan give dem større selvtillid til at tage dialogen med brugere og ledelse, vil det være godt. Og så har jeg bemærket en sjov ting. Vi har fået flere kvindelige skoleledere i Roskilde Kommune, og det har betydet større fokus på rengøringen. De er også bedre til at rose og sige: 'Nej, hvor er der pænt'. Det gør, at man er villig til at yde en ekstra indsats. 

Lone Hoffmann, forhandlingssekretær, 3F 

- Jeg har fulgt Fremfærd-projekt fra sidelinjen og er taget med i dag for at høre, hvilke reaktioner der kommer fra andre. Der er kommer mange gode spørgsmål, bl.a. hvorfor man ikke har inddraget brugerne i højere grad. Det skyldes, at der i dette projekt mest er fokus på rengøringsassistenternes arbejdsmiljø og arbejdsdag, men det kunne være spændende i fremtiden at grave endnu dybere og få flere perspektiver på. Vi snakker meget om, at vi skal finde allierede for at skabe højere status til en branche, der ikke har den høje status, og det kunne måske være måden - ikke kun at involvere ledere og arbejdsgivere men også brugerne. De skal også vide, hvor vigtig rengøringen er. Jeg synes, at selvforståelsen i branchen har ændret sig de senere år, men jo mere, vi skærer på økonomi og presser tempoet op, jo mere bliver vi skubbet tilbage i tankegangen 'det er jo bare rengøring, og det skal helst ske, uden at nogle opdager det'. Det handler om at investere i en medarbejdergruppe og i et område, der har et stort potentiale, og hvor medarbejderne vil kunne få en bredere jobbeskrivelse end den rå rengøring, hvilket vil gavne både arbejdsmiljøet og brugerne.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.