Ledelsens opgaver

Sådan støtter lederen det gode forældresamarbejde

Ledelsens opgave er at skabe rammerne for et godt samarbejde mellem fagprofessionelle og forældre til gavn for børnenes trivsel, udvikling og læring. Få inspiration til, hvordan du som leder kan sætte ramme og retning.

Af Marta Padovan-Özdemir 05/11/2017

Forældregrundlaget i skole og dagtilbud har ændret sig i takt med globalisering og grænseoverskridende migration. Ledelsen spiller en afgørende rolle i at facilitere involverende og anerkendende forandringsprocesser, der gør det pædagogiske personale i stand til at samarbejde med en foranderlig flerkulturel forældregruppe.

Værdier, følelser og selvfølgeliggjorte forståelser sættes i spil i samarbejdet med nyankomne flygtninge-/indvandrerforældre. Som professionel lærer, pædagog eller dagplejer bliver man pludselig konfronteret med alle de ting, man er holdt op med at stille spørgsmålstegn ved; hvordan man taler sammen forældre og professionelle, hvilke forventninger man kan have til hinanden i samarbejdet, og hvor ofte man bør mødes og under hvilke omstændigheder. Alt afhængigt af ens personlige og professionelle diversitetserfaringer vil man reagere på denne konfrontation på forskellige måder.

Ledelsen spiller en afgørende rolle i at sætte retningen og slå takten for håndteringen af det stadigt stigende flerkulturelle forældregrundlag i dagtilbud og skole, så det ikke bliver op til den enkelte medarbejder at skulle (op)finde og legitimere en bestemt praksis i samarbejdet med nyankomne flygtninge-/indvandrerforældre.

Her på siden kan du finde viden og redskaber, der kan styrke ledelsens rolle i forhold til at styrke et forældresamarbejde, der giver børnene de bedste betingelser for at trives, udvikle sig og lære. 

Start med at læse den faglige artikel herunder og gå derpå på opdagelse i viden og redskaber på siden. 

 

Artikel: Involverende ledelseshåndtering af det flerkulturelle forældregrundlag
  • Derfor er din rolle som leder i forældresamarbejdet vigtig
  • Sådan håndterer I et flerkulturelt forældregrundlag
  • Mangfoldighedsledelse: Nyankomne forældre bidrager i det pædagogiske fællesskab
  • Rammesæt videndeling og samarbejde gennem 4D modellen
  • Stil åbne og anerkendende spørgsmål til forældre og medarbejdere
Øvelse: Kilometertjek af mangfoldigheden

En god måde at starte en forandrings- og udviklingsproces i retning af en mere inkluderende og mangfoldig pædagogisk praksis i skole og/eller dagtilbud er, at ledelsen laver et ’kilometertjek’ af holdningen til mangfoldighed i ledergruppen og blandt medarbejdere såvel som forældre. Se her, hvordan I gør.

Case: Interview med Birgit Andersen, Strandgårdsskolen i Ishøj

Hvad gør man som ledelsesteam, når man overtager en lukningstruet skole med særligt udfordrende rammebetingelser, fordi målgruppen af forældre har kort eller ingen skolebaggrund og/eller anden etnisk baggrund end dansk? Ifølge skoleleder Birgit Lise Andersen vender man tilbage til kerneydelsen og skaber den gode historie.

Redskab: 4D modellen

4D-modellen er en praktisk udmøntning af appreciative inquiry-processen, som handler om at skabe social og pædagogisk forandring ved at tage udgangspunkt i og bygge videre på det, der virker. Download og læs mere

Redskab: Prøvehandlinger - Ledelse af små forandringer

Styrken ved at bruge prøvehandlinger som innovations- og forandringsredskab er, at prøvehandlinger netop er handler i praksis. Det vil sige, at man indenfor de eksisterende rammer i den pædagogiske praksis kan skabe forandring, samtidig med at man gennemfører samarbejdet med nyankomne forældre – bare på nye måder.

Redskab: On-stage coaching

For at dele erfaringer og viden i praksis på en mere levende og involverende måde kan man med fordel gøre brug af redskabet, on-stage coaching.