Modtagelse

Sådan kommer I igang med at styrke samarbejdet med forældre til nyankomne børn

SE VIDEO: Mødet mellem fagprofessionelle og forældre til nyankomne børn i skoler og dagtilbud kan byde på udfordringer. I materialet her får redskaber og viden om det gode samarbejde.

Af Fremfærd 11/05/2017

Klik på filmene nedenfor og få en introduktion til det gode samarbejde med forældre til nyankomne børn. 

Se: Det didaktiske forældresamarbejde i dagtilbuddet

Se: Det didaktiske forældresamarbejde i skolen

 

Omdrejningspunktet for forældresamarbejde er børns trivsel, udvikling og læring

Styrket samarbejde med nyankomne forældre er en materialesamling bestående af artikler, film, redskaber, øvelser og cases. Materialerne er udviklet med det formål at understøtte og styrke dagplejere, pædagoger og læreres refleksioner over metoder og tilgange til forældresamarbejdet med nyankomne forældre.

Materialerne kan dels anvendes på formelle kompetenceudviklingsforløb, der vedrører udvikling af forældresamarbejdet, men de kan også anvendes af den enkelte medarbejder eller på interne møder og medarbejderdage, hvor de kan understøtte refleksioner og drøftelser over daglig praksis og give inspiration til at tænke nyt. 

Materialesamlingen bygger på en grundlæggende forståelse af samarbejdet med nyankomne forældre, som et inkluderende praksisfællesskab, hvor opgaven for de professionelle er, at skabe tilpassede og myndiggørende deltagelsesmuligheder.

Samlingen er udviklet af Professionshøjskolerne UCC og VIA på opdrag fra Fremfærd Børn. Opdraget bestod dels i at kortlægge eksisterende materiale vedr. forældresamarbejde med flygtninge- og indvandrere og dels i at supplere, tilpasse og videreudvikle eksisterende viden og værktøjer.

Der vil være henvisninger og links til andre relevante materialer og sites, der tilbyder viden og værktøjer til styrkelse af forældresamarbejdet i dagtilbud og skole, samt til relevant litteratur.          

 

Artikel: Viden om flerkulturelt forældresamarbejde

Læs om den kortlægning af viden og erfaringer med flerkulturelt forældresamarbejde, der ligger til grund for udviklingen af materialet på nyankomneforældre.dk.